23948sdkhjf

Nettverk for fremtiden i LOGMA

LOGMA er en medlemsdrevet organisasjon og har som funksjon å tilrettelegge arenaer for kompetanseheving. Årets Persson Seminar avholdes den 5. mars og vil fokusere på kunstig intelligens i logistikken.

LOGMA er der for medlemmene og drives av medlemmene. Vi har Nettverk for Logistikkledelse som deler av tittelen, nettopp fordi man gjennom å møtes med relevante kolleger i andre virksomheter deler kompetanse og kunnskap, og skaper utvikling for sin egen bedrift og for sin bransje. LOGMA som organisasjon har som funksjon å tilrettelegge arenaer for kompetanseheving.

Kjernen for LOGMA er medlemmene og medlemsmøtene. Styret er derfor alltid opptatt av hva medlemmene er interessert i, og hva de ønsker å sette fokus på. Dette kulminerer i medlemsmøter og faglige seminarer. LOGMA trenger derfor deg og din bedrifts aktive deltakelse. Vi er det eneste relevante miljøet for handelsbedrifter – grossister, distributører, retailere og produsenter i Norge.

Nærheten til arbeidsplassene er en viktig del av fagutviklingen. Å se det, er noe annet enn å høre om det. Derfor søker styret hele tiden innen våre ulike nettverk av bedrifter for å finne frem til spennende case hos bedrifter som har gjort noe andre kan lære av.

Hvorfor er det så viktig å være medlem i Logma?

Ved å være medlem i Logma bidrar du til et vitalt, sterkt og voksende nettverk av konsulenter, akademikere, toppledere og andre logistikere – altså alle som bidrar til at planlegging og effektiv gjennomføring av logistikk vokser som konkurransevåpen for norsk næringsliv. Norge ligger i utkanten av Europa og internt i Norge har vi store transportavstander. Dette betyr at logistikkens betydning for norske bedrifter er større enn mange andre land på kontinentet. Det betyr at miljøet må utvikles, gode ideer utvikles og deles - og få lov til å inspirere andre. Det er det vi er til for: Vi er et nettverk for logistikkledelse – vi er din arena for å få det til. Og ved å delta hos oss, bidrar du nettopp til dette.

Så hva er da fordelene for deg og din bedrift? Den fremste fordelen ligger i selve nettverket:

  • Din bedrift vil kunne ta del i en masse læring og erfaringsutveksling, veldig ofte er det andre som allerede har løst ditt aktuelle problem. Logma er med andre ord din bedrifts supplementære læringsarena!
  • Din bedrift får en unik arena til å profilere seg; dere kan vise at nettopp din bedrift er et sted man vil ønske å arbeide – nettopp fordi dere har gode ideer og prosjekter dere deler med resten av nettverket.
  • Som medlem i nettverket kan din bedrift løpende holde seg oppdatert på de siste trendene og gode prosjektene – og din bedrift får også fordelen av at medarbeiderne har en arena hvor de kan holde seg oppdaterte i og få nye impulser til videre forbedringstiltak internt.

Hva så med fordelene for deg personlig? Det aller viktigste er igjen nettverket: Du vil møte nye og spennende mennesker som på en eller annen måte vil bety noe for deg i din videre karriere.

Dernest vil du få en unik mulighet til å holde deg oppdatert og relevant selv:

  • Du vil oppdatere deg på de siste trendene eller få ny og relevant innsikt.
  • Du vil få tilgang til en rekke spennende seminarer og bedriftsbesøk – noe som vil holde deg oppdatert og inspirere deg.

Persson Seminar

Det er nå åttende gang LOGMA arrangerer Persson Seminar i samarbeid med BI. Persson Seminar ble utviklet som en hyllest til professor Gøran Persson når han gikk av med pensjon i 2013, for å videreføre hans livslange ide om at kunnskap og kompetanse må utvikles i grensesnittet mellom akademika og praksis. Persson Seminar er derfor en møteplass mellom akademia og næringsliv, hvor vi i en faglig ramme sammen setter fokus på et tids- og fremtidsaktuelt tema for logistikkfaget.

Persson Seminar har to hovedformål. Det ene er å samle SCM-familien for at hver især kan bli inspirert av faglige nyheter fra både det akademiske, og fra det utøvende næringsliv. Det andre formål er å ha en yngleplass for nettverksbygging både gjennom nye og gamle relasjoner, på tvers av ulike faggrupper og langs ulike målgrupper fra næringslivsledere og logistikkaktører, via professorer til konsulenter og studenter.

Årets utgave vil fokusere på kunstig intelligens, sett i et supply chain management perspektiv. Det avholdes den 5. mars og påmelding kan skje via logma.no.

Studentene – fremtidens logistikkledere og medlemmer i LOGMA

Studentene er en svært viktig ressurs for medlemmene til LOGMA som fremtidens ledere og medarbeidere. Logistikkmiljøet på BI har derfor stor interesse av å jobbe sammen med LOGMA, både gjennom tilgang til gode eksempler, verdifulle erfaringer og ikke minst nettverk. LOGMA praktiserer gratis studentmedlemsskap for nettopp å bidra til nettverk. På Handelshøyskolen BI er det nå ca. 150 studenter som tar logistikk og supply chain management som faglig fordypning. Vi har snakket med to av studentene om sine valg av studier og hvorfor de har meldt seg inn i LOGMA.

Martin Hagen, 27 år

– Jeg tar en mastergrad ved Handelshøyskolen BI med fordypning i Logistics, Operations and SCM. Dette er en av syv spesialiseringer som tilbys. Fra tidligere har jeg kommersiell flyverutdanning fra Norge og jeg interesserer meg naturlig nok for mange tema innenfor dette miljøet. Logistikken og planleggingen som ligger bak det som skjer i luften er for meg veldig interessant, og det er nettopp derfor jeg valgte logistikkmasteren for å kunne bygge videre på kunnskapen jeg allerede har. Ved siden av å være fulltidsstudent har jeg deltidsjobb ved Handelshøyskolen BI og er studentmedlem av LOGMA.

– Hvorfor ble du medlem av Logma?

– Jeg ble medlem av Logma, mye takket være klassekamerater som også er medlemmer, og som snakket varmt om engasjementet og kontakt-nettverket man kunne tilegne seg ved å bli medlem av en slik organisasjon. Medlemskapet har gitt meg muligheten til å besøke ulike bedrifter som er langt fremme når det kommer til utnyttelse og tilrettelegging av moderne løsninger innen logistikk-faget. For meg som student er det gratis å være medlem, og jeg betaler kun for tilgang til faglig stoff i Logistikk og Ledelse.

– Som medlem har jeg mulighet til å delta på seminar, bedrift besøk og andre medlems aktiviteter. Som student er slike arrangementer utmerkede plattformer til å treffe bedrifter man kan skrive en master- eller bacheloroppgave for, og det vil dermed også være gode muligheter for bedriftene å komme i kontakt studenter som kan bli fremtidige kollegaer.

– Har du noen tanker om fremtiden, og hva tror du vil påvirke bransjen i fremtiden?

– Noe jeg ser frem til i fremtiden er integreringen av ny teknologi som Block Chain, robotisering og 3-D printing. Dette er spennende temaer, da jeg på sikt ser for meg at slike løsninger vil skape nye yrker og utvikling av bransjen. Spesielt ser jeg for meg at produksjon og andre typisk outsourced industrier kan bli near-sourced eller in-soruced til typiske i-land. Dette vil være med på å radikalt endre vareflyten på varer vi i dag er vant med at blir produsert i typiske lav-kost land.

Haagen Bjerknes Soløy, 23 år

– Jeg studerer ved Handelshøyskolen BI, og tar Master of Science in Business med fordypning i Logistics, Operations and SCM. I tillegg til å være student, jobber jeg deltid i ISS Facility services som KPI-manager. Jeg valgte master i Logistikk fordi jeg som person er veldig glad i at ting er effektivisert, og denne retningen gir meg forståelse, rammeverk og verktøy for å drive frem effektivisering. Blandingen av teoretiske modeller og praktisk erfaring var også mye av grunnen til at jeg valgte nettopp logistikk.

– Hvorfor ble du medlem av Logma?

– Jeg ble medlem av Logma fordi en klassekamerat fortalte meg om alle fordelene og mulighetene medlem i en slik organisasjon vil kunne gi meg, både i dag og i fremtiden. Dessuten er det gratis så lenge jeg er student, så det er ingen kostnader, kun fordeler ved å være medlem.

– Har du noen tanker om fremtiden, og hva tror du vil påvirke bransjen i fremtiden?

– Økt digitalisering og synlighet vil gjøre det lettere for bedrifter å holde kontroll, både når det kommer til vareflyt og forhold til kunder og leverandører. Jeg tror automatisering og optimalisering vil bli en større faktor innen logistikk-faget. Selv om mange frykter at jobber og muligheter vil bli borte som følge av ny teknologi, tror jeg vi vil se en økning i bedrifter som spesialiserer seg mot kontroll og oppfølging av nye tekniske løsninger som vil tilrettelegge for mer optimale løsninger.

Fokus på fag og faglig samarbeid

Ved starten av året er studentene alltid på jakt etter nye prosjekter, og medlemmene i LOGMA oppfordres til å komme med prosjektideer. I samarbeid med faglig stab kan bedriftene gjennom denne ressursen få tilgang til ekstra prosjektkapasitet. En virkelig problemstilling er det mest interessante studentene kan jobbe med, og derigjennom få en smakebit av det som kommer. Samtidig har de en unik posisjon til å dvele litt ekstra faglig som vi alle vet blir en utfordring senere i karrieren. Hverdagen i næringslivet og bedriftene er som regel for hektisk til å sette seg ned å lese fag. Et paradoks til ettertanke, at studentene gleder seg til den hektiske næringslivshverdagen, mens næringslivets ledere lengter tilbake til tid med faglig fordypning. I denne brytningen er det LOGMA har sin rolle.

LOGMA

LOGMAs formål er å arbeide for en generell heving av logistikk-kompetanse innen norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er et nettverk av og for medlemsbedriftene hvor faglig interesserte medarbeidere ønsker utveksling av logistikkompetanse i hele verdikjeden.

LOGMA initierer og gjennomfører aktiviteter som møter hos medlemsbedrifter, temagrupper, faglige konferanser og symposier.

LOGMA er en frittstående og politisk uavhengig organisasjon. Alle bedrifter innen industri, handel, transport, tjenester, forskning, rådgivning og undervisning kan være medlem, og hver bedrift kan ha flere kontaktpersoner. Alle kontaktpersonene får direkte tilsendt materiell om aktiviteter i regi av LOGMA og andre relevante arrangementer.

For nærmere opplysninger se www.logma.no.

Kontaktperson for LOGMA-sidene i Logistikk & Ledelse er Bente Flygansvær, bente.flygansvaer@bi.no

Artikkelen er en del av vårt tema om LOGMA logistikk fagartikler.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.172