23948sdkhjf

Skal reparere F-35-motorer fra hele verden på Rygge

Som følge av en eksklusiv avtale med Pratt & Whitney er Kongsberg Aviation Maintenance Services AS (KAMS) i ferd med å etablere et avansert motordepot med tilhørende reservedelslager på Rygge flystasjon.

Tilsvarende depoter er etablert i USA, Australia og i Nederland og sammen vil disse fire være ansvarlig for reparasjoner og vedlikehold av motorer til F-35 i hele verden.

I 2008 besluttet norske myndigheter å gå til anskaffelse av inntil 52 kampfly av typen F-35 Lightning II som etterfølger til F-16. De første flyene kom hit til landet i 2017 og Norge vil motta i snitt seks nye fly per år frem til 2025. De vil ha hovedbase på Ørland, men skal også kunne operere ut fra en fremskutt base på Evenes.

F-35 er blitt tatt i bruk av en rekke nasjoner og for at de enkelte brukerlandene skal slippe å investere i den svært kostbare infrastrukturen og kompetansen som kreves for å vedlikeholde kampflyene har det flernasjonale programkontoret Joint Program Office lagt opp til en felles internasjonal vedlikeholdsstruktur. Blant annet skal det aller meste av vedlikehold og reparasjoner av F135-motoren til Pratt & Whitney som sitter i F-35 over hele verden bli utført på bare fire motordepoter.

Covid-19 forsinker oppstarten i Norge

Allerede i 2014 inngikk Aerospace Industrial Maintenance Norway (AIM Norway) en intensjonsavtale med Pratt & Whitney om MRO (Maintenance Repair & Overhaul) av F135-motorene. Fire år senere besluttet Forsvarsdepartementet å selge dette statsaksjeselskapet til Kongsberg Defence & Aerospace AS og i fjor skiftet AIM Norway navn til Kongsberg Aviation Maintenance Services AS (KAMS). Dette selskapet er nå i ferd med å ferdigstille et motordepot på Rygge flystasjon, tilsvarende de som allerede er eller vil bli operative i henholdsvis USA, Australia og i Nederland.

På en stor tomt som KAMS har kjøpt av Forsvaret er det satt opp et bygg på 7.800 kvm hvorav 2.800 kvm er avsatt til logistikk og nærmere 4.000 kvm til verksted. Selve bygget har stått ferdig en stund, men Covid-19 har gitt noen utfordringer for oppstart og igangsettelse. Scott D. Hall, Program Director F135 & Turbine Engines i KAMS, opplyser imidlertid at motordepotet vil komme i drift i løpet av året.

Fjerner et mellomledd

Gjennom etableringen av motordepotene går man fra en 3-deling av vedlikeholdsansvaret (Operations – Intermediate –Depot) til en 2-deling (Operations – Depot). Man skal altså fjerne mellomleddet – de som jobber på de operative basene og som kan mye, men ikke alt. Etter at de nye flyene begynte å ankomme til Norge var man helt avhengig av Intermediate-leddet på Ørland, men når motordepotet på Rygge blir operativt skal alt dette arbeidet overføres dit.

F135-motoren en modul i seg selv som enkelt tas ut av F-35 og sendes til Rygge (eller et annet depot) mens det aktuelle flyet på Ørland fortsatt vil være fullt operativt med en erstatningsmotor. Det samme gjelder motorer fra andre land og denne pool-ordningen er mulig fordi motorene er helt standardisert og har nøyaktig samme spesifikasjoner hos alle brukere. Teoretisk sett vil man derfor kunne oppleve at et norsk F-35 vil kunne ha en motor som opprinnelig satt i et fly som ble kjøpt av en annen nasjon.

I tillegg til reparasjoner og vedlikehold skal motordepotet på Rygge også kunne støtte de tre andre motordepotene med deler. Pratt & Whitney har den overordnede styringen på det hele og fordeler oppgaver til det depotet som til enhver tid har kapasitet.

Gode erfaringer med heisautomat

Det er Nordverk Norge som har stått for lagerinnredningen som foreløpig består av seks heisautomater og reoler med plass til ca. 1.000 paller, i tillegg til et mindre reolanlegg til et kjemisk lager.

Markedssjef Freek Broekman opplyser at leveransen var preget av mye hemmelighold og de fikk ikke vite eller se hva som skulle lagres. Under planleggingen og dimensjoneringen av lageret måtte de kun forholde seg til store Excelark som inneholdt mål og vekt på artiklene. Selskapet har tidligere levert heisautomater til daværende AIM Norway på Kjeller og Broekman mener de gode erfaringene med Compact Lift der var avgjørende for at Nordverk på nytt ble valgt som leverandør. Også Forsvaret har inngått avtale med selskapet om en større leveranse av slike til Ørland flystasjon.

Heisene er plassert tre og tre mot hverandre og danner en effektiv og kompakt plukksone. Fem av dem er 8,4 meter høye og 3,6 meter brede mens den siste er 7,5 meter høy og 2,4 meter bred. Årsaken til det er at layouten på lageret ble endret på et sent tidspunkt og at en av dem opprinnelig skulle ha stått et annet sted på lageret.

Nordverk Norge valgte å gå for reoler fra spanske Mecalux som er blitt lakkert blå og gule slik at de matcher fargene til Pratt & Whitney.

– Mecalux var reolleverandøren til NP Lien som vi formelt sett tok over i fjor og vi går nå mer og mer over på å benytte denne produsenten. Årsaken er dels gunstige priser fra deres fabrikk i Polen, men også fordi Mecalux har et stort sortiment med blant annet kraner slik at de kan påta seg komplette automatiseringsprosjekter, sier Broekman, som legger til at de fortsatt kan supplere tidligere kundeleveranser med reoler fra Feralco som Nordverk har tilbudt i en årrekke.

Planlagt utbygging

Årsaken til at Rygge ble valgt som lokasjon til det nye motordepotet forklares med den lange rullebanen, den sentrale beliggenheten og at den skal være en av basene til de nye redningshelikoptrene som KAMS også har fått vedlikeholdskontrakt på. Fremtiden til Kjeller flyplass er dessuten svært usikker hvor KAMS er tungt etablert. Men selv om selskapet på sikt vil kunne betjene mer enn bare motorene til F-35, presiserer Scott Hall at de i starten vil ha mer enn nok å gjøre med F135 på Rygge.

Motordepotet skal imidlertid bygges gradvis opp i løpet av de kommende syv årene og da skal det være rundt 80 faste medarbeidere der. Foreløpig er bare rundt en tredjedel av lagerhallen fylt opp med reoler og KAMS har blant annet tegnet opsjon på ytterligere seks heisautomater. Også selve bygget er godt tilrettelagt for å bli utvidet hvis det skulle bli behov for det.

Logistikkteamet på plass

Da vi fikk besøke motordepotet i midten av mai var det første gang hele logistikkteamet var samlet. Da skulle Harald Fløgstad egentlig allerede ha tiltrådt som lagersjef, men på grunn av forsinkelsen – og ikke minst at han da satt som logistikksjef i Puls og styrte store forsendelser til blant annet Helse Sør-Øst under koronakrisen – ble partene enige om at han først skulle tiltre den 1. juni. Fløgstad har med seg fire plukkere og en produktspesialist som skulle starte opplæringen i juni og etter planen være i full drift etter ferien.

Pakkebord og en god del annet utstyr til lageret må også bli anskaffet. I tillegg til lagerinnredningen var det da kun blitt anskaffet tre Lindetrucker, en skyvemasttruck som skal betjene reollageret og to motvektstrucker hvorav én er en kraftig 7-tonner.

Fløgstad opplyser at lageret skal driftes etter de samme rutinene som Pratt & Whitney har på de andre depotene. Han synes det er et greit utgangspunkt, men håper de får anledning å tilpasse det litt til en mer norsk arbeidsmetodikk dersom de skulle føle behov for det.

På spørsmål om heisene skal kobles opp mot Pratt & Whitney-systemet, svarer han at det foreløpig ikke er bestemt. I begynnelsen må derfor plukkerne være innstilt på en litt «old fashioned» rutine med først å skrive ut en plukkliste på papir og deretter taste inn delelokasjonen på heisene. Ut i fra et rent logistikkperspektiv ønsker Fløgstad derfor å få koblet heisene på systemet, men må inntil videre forholde seg til rutinene de skal adoptere fra Pratt & Whitney.

Harald Fløgstad har vokst opp på Halmstad rett på andre siden av flystripen og E6, og som ekte Ryggegutt har han fulgt nøye med utbyggingsplanene til KAMS. Han er glad for å ha fått jobben og ser frem til å jobbe i en svært spennende bransje og ikke minst å få være med å bygge opp noe helt nytt. Som han sier er det jo ikke mange gangene i livet man får den muligheten.

F-35 Lightning II

Norge valgte i 2008 F-35 som etterfølger til F-16 og skal kjøpe inntil 52 fly. De første flyene kom hit til landet i 2017 og Norge vil motta i snitt seks nye fly per år frem til 2025. De vil ha hovedbase på Ørland og en fremskutt base på Evenes.

  • Funksjon: Enseters multirolle kampfly
  • Produsent: Lockheed Martin
  • Motor: Pratt & Whitney F135
  • Skyvekraft: 40.000 pund
  • Fart: 1.931 km/t – mach 1,6 (med våpenlast)
  • Rekkevidde: 2.200 kilometer

Røtter tilbake til 1916

Virksomheten som i dag går under navnet Kongsberg Aviation Maintenance Services har spilt en sentral rolle i norsk flyindustri helt siden 1916 da Hærens Flyvemaskinfabrik ble etablert på Kjeller – landets første militære flyplass. Virksomheten gikk senere under navnet Kjeller Flyfabrikk frem til nedleggelsen i 1952 da vedlikehold og reparasjoner først ble videreført av Flyvåpenets forsyningskommando, senere av Luftforsvarets forsyningskommando og av Luftforsvarets Hovedverksted Kjeller (LHK) som var en del av Forsvarets logistikkorganisasjon.

I 2011 ble LHK gjort om til statsaksjeselskapet Aerospace Industrial Maintenance Norway (AIM Norway) som var eid av Forsvarsdepartementet. Hovedkunden var Forsvaret, og de største oppdragene var knyttet til vedlikehold og modifikasjoner av F-16 og Sea King. Selskapet hadde imidlertid som mål å konkurrere seg til og kunne påta seg større vedlikeholdsoppdrag for blant annet leverandørene av materiell til kampflyet F-35 Lightning II, marinehelikopteret NH90 og redningshelikopteret AW101.

I 2014 inngikk AIM Norway intensjonsavtale med Pratt & Whitney om vedlikehold på motorene til F-35-jagerflyene og i desember 2018 besluttet Forsvarsdepartementet å selge AIM Norway til Kongsberg Defence & Aerospace AS – en teknologibedrift i Kongsberg Gruppen som lager produkter for forsvar og romfart (tidligere Norsk Forsvarsteknologi og før det igjen Kongsberg Våpenfabrikk).

I fjor skiftet AIM Norway navn til Kongsberg Aviation Maintenance Services AS (KAMS) som er eid med 50,1 prosent av Kongsberg Gruppen og 49,9 av finske Patria Group. KAMS har et strategisk samarbeid med det norske forsvaret rundt MRO (Maintenance Repair & Overhaul) av relevante plattformer og har inngått samarbeid med internasjonale aktører som Lockheed Martin, Pratt & Whitney og Leonardo Helicopters.

Selskapet omsatte i 2018 for 577 millioner kroner og har hovedkontor på Kjeller. Det nye motordepotet på Rygge forventes å være operativt i løpet av inneværende år.

KLIKK for alle artikler i Lager og logistikk.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.125