23948sdkhjf

Stor driftsomlegging midt under koronakrisen

Selv under helt normale omstendigheter kan det være svært utfordrende å implementere et helt nytt wms i store organisasjoner. Rett før Solar Norge skulle «Go-Live» med SAP EWM slo covid-19 til for fullt.

Med hjelp av blant annet kameraer kunne både innleid ekspertise og Solarkonsernets egne ressurspersoner i flere land overvåke og rettlede igangkjøringen. Den ble også støttet av flere help centers som var etablert rundt om på sentrallageret, og gjennom den «digitale» EWM-implementeringen beviste konsernet at det er fullt hold i deres eget slagord «Stronger Together».

Solar er et ledende europeisk sourcing- og serviceselskap som leverer løsninger primært innenfor el, vvs og ventilasjon samt klima og energi. Det børsnoterte konsernet har hovedkontor i Vejen i Danmark og har datterselskaper i en rekke land. Solar Norge AS ble etablert i år 2000 gjennom oppkjøpet av Siemens Elektroengros. Selskapet fikk imidlertid den verst tenkelige starten det kunne ha fått; året etter overtakelsen brant det store og moderne lageret som Solar hadde overtatt etter Siemens på Kløfta, men allerede året etter kunne Solar Norge ta i bruk et helt nytt og 14.500 kvm stort sentrallager på Gardermoen som senere er blitt utvidet til dagens 21.500 kvm.

Her lagerføres rundt 20.000 ulike artikler hvorav rundt 14.000 er egnet til å lagres og bli plukket ut fra en AutoStore med 35.000 kasser og 40 roboter som ble tatt i bruk i mars i fjor. Årlig håndteres det rundt 600.000 ordre fordelt på 1,8 millioner linjer. De daglige volumene svinger stort. Rundt 9.000 ordrelinjer per dag er ikke uvanlig, men er tidvis også oppe i 12.000.

Ikke tilstrekkelig med bare lean

For tolv år siden var Solar Norge høyst sannsynlig den første norske virksomheten som innførte lean i lagerdriften. Fortsatt jobbes det mye med lean på sentrallageret, men etter at verdiskapende tjenester og optimering av kundenes virksomhet nå står helt sentralt i kjernevirksomheten og danner pilarene for den videre utviklingen, er det ikke alltid tilstrekkelig med kontinuerlige forbedringer.

– Det krever at vi innimellom også må ta noen ekstra trappetrinn. Vårt fokus på sourcing og services medfører at vi må tilpasse driften på flere områder for å imøtekomme stadig nye kundekrav, sier Sondre Ressem, VP Operations.

Han viser i så måte blant annet til reduserte ledetider, de mange ordrene som krever ulike former for spesialhåndtering og kravene som er forbundet med offshoreleveranser til plattformer. Kompleksiteten har ikke blitt mindre ved at Solar de senere årene har økt porteføljen og blant annet blitt store på solcelleanlegg, batterier og ladere til elbiler.

Fra IBM CICS til SAP EWM

Ett sentralt verktøy som ikke klarte å henge med utviklingen var IBM CICS (Customer Information Control System) som Solar Norge kjørte på en AS/400 ved siden av deres SAP forretningssystem. I fjor ble det bestemt at de skulle går over på SAP EWM (Extended Warehouse Management) slik flere av Solars andre datterselskaper allerede hadde tatt i bruk.

Som VP Operations har Sondre Ressem ansvaret for både sentrallageret, material planning, services og kundesenteret i Solar Norge, i tillegg til innovasjon og automasjon i hele Solar Gruppen. Han kom til Solar i mai i fjor etter å ha vært logistikkdirektør i Tools i halvannet år, men for mange i logistikkmiljøet er han mest kjent for sin periode som Nordic Supply Chain Director i Hitachi Power Tools Norway (som i 2018 skiftet navn til Hikoki Power Tools Norway, red. anm.). Etter en svært vellykket implementering av Apport WMS var han i mange år en mye brukt ambassadør for den danske WMS-leverandøren. Fortsatt snakker han varmt om Apport, men påpeker at Solar både har større og helt andre prosesser enn det han var vant med å bruke Apport til og at valget av nytt WMS allerede var blitt tatt da han begynte i selskapet.

Hva gjør vi nå?

Ressem kom inn i Solar i en svært hektisk periode. Kort tid etter at selskapet hadde implementert AutoStore og fått fylt opp den rundt 70 prosent startet EWM-prosjektet opp i august i fjor.

SAP-modulen var allerede blitt implementert på sentrallagrene som Solar har i både Örebro og i Halmstad, og i mars var også det danske sentrallageret i Vejen på Jylland oppe og gikk med SAP EWM. Norge stod dermed for tur og konsernet var avhengig av at også det norske sentrallageret kom raskt opp. Oppstarten var satt til 1. juni.

I prosjektperioden var det planlagt at 60 til 100 personer – både interne ressurser fra flere land i tillegg til ekstern ekspertise fra både Polen og India – skulle være on-site. Så slo korona inn.

– Hva gjør vi nå?, var selvfølgelig det store spørsmålet. I slutten av mars hadde vi flere møter, men konklusjonen var at vi ikke bare kunne utsette det. Selv ikke bare noen uker for da hadde sommerferien kommet og slått oss i hodet, forteller Ressem.

– En annen grunn til at vi ikke kunne utsette det var dessuten at Solars nederlandske sentrallager stod for tur rett etter oss, tilføyer driftssjef Christian Gudmundsen. Han begynte i selskapet ved nyttår og er den viktige høyrehånden til Ressem – slik han i en årrekke også var i Hitachi.

Under krisemøtene som Solar avholdt i mars ble det konkludert med at koronautbruddet ikke skulle stoppe dem. I stedet ble det lagt opp til at de skulle komme i mål digitalt.

– Vi startet derfor en to-ukers prosess hvor vi denne planen ble modnet og vi begynte å legge konkrete planer for den alternative Go-Live-modellen, forteller Ressem, som legger til at de fant det svært betryggende at de kunne støtte seg på mange superbrukere av SAP EWM på flere av Solars andre sentrallagre og at det derfor hadde vært langt mer komplekst og risikofylt om de hadde vært førstemann ut.

Alle jobbet frivillig

Mandag 1. juni gikk Solar Norge live med SAP EWM – helt etter den opprinnelige tidsplanen. Selv om det var andre pinsedag stilte alle sammen frivillig opp og jobbet slik at de fikk testet og kjørt gjennom systemet på en grundig måte. I tillegg hadde prosjektteamet jobbet intenst hele pinsehelgen.

Før Solar Norge gikk live hadde de montert opp en rekke kameraer på ulike strategiske steder på sentrallageret. I både på Gardermoen og i Danmark, Sverige og Polen var det etablert kontrollsentre hvor deltakerne i prosjektgruppen satt og fulgte med hvordan flyten på lageret gikk.

– I tillegg gikk vi som jobbet på lageret med vester av ulik farge slik at de på kontrollsentrene kunne se hvem som til enhver tid befant seg hvor og enkelt kunne pinpointe problemer som oppstod. Eksempelvis hvis det hopet seg opp i forsendelsen uten at det var blitt registrert noen avviksmeldinger. Da kunne de raskt spørre om hva som skjedde og det hjalp oss veldig mye, forteller Gudmundsen.

Foruten digital visualisering gjennom kameraer var det også blitt etablert flere help centers rundt om på lageret. De var bemannet med superbrukere, og med direktekommunikasjon med superbrukere i andre land kunne de gi lynrask hjelp.

– I alle avdelingene hadde vi også satt opp store skjermer som brakte nyttig informasjon hele tiden. Dersom det for eksempel var endringer i en SOP eller et hjelpemiddel så kom det opp på disse slik at vi hele tiden kunne være mer på ballen når vi trengte hjelp. Det var også en veldig smart løsning, sier Gudmundsen.

Spesielle norske prosesser

Men selv om de ansatte i Solar Norge fikk solid støtte av sine utenlandske medarbeidere når det gjaldt EWM, er likevel det det norske sentrallageret foreløpig det eneste i Solarkonsernet som benytter AutoStore. Det gikk imidlertid helt greit, men Ressem opplyser at de til gjengjeld hadde en del utfordringer tilknyttet særegne og helt spesielle prosesser som er unike for Norge. I så måte nevner han spesielt det de nå kaller Central Warehouse Services – ordre som ikke kan defineres som tradisjonell «pick & pack», men som må innom en ekstra håndtering. CW Services omfatter ulike tjenester som utføres for en del større industrielle kunder som stiller ekstra krav til for eksempel sampakking, kitting og dokumentasjon, spesielt offshore.

De aller fleste tilpasningene er blitt gjort av Solars eget personell, enten fra den store it-avdelingen tilknyttet hovedkontoret i Danmark eller av de relativt få it-ressursene de har i Norge, men også noe av ekstern ekspertise fra for eksempel SAP og Consignor.

Vil gjøre tilpasninger på lageret

Selv om Christian Gudmundsen fortsatt er relativt fersk i Solar har han blitt godt kjent med det nye lageret han leder og under rundturen påpeker han både gode prosesser og de som krever en oppgradering/endring. Turen starter naturlig nok i varemottaket som den siste tiden har blitt vesentlig mer effektivt ved at sjåførene får beskjed om å plassere varene direkte der de skal kontrolleres og ikke bare å sette godset i slusen rett innenfor rampen. Det har spart medarbeiderne for én prosess. AutoStore er han naturligvis også godt fornøyd med, spesielt organiseringen av de åtte plukkplassene som er plassert i en tunnel under selve kuben. Der er det plass til flere stasjoner hvis behovet skulle komme og det er også mulig å utvide kuben som altså i dag rommer 35.000 kasser.

Organiseringen av den delen av det manuelle plukket som i dag foregår i et område som betjenes av tre smalgangs plukktrucker er en av prosessene han mener har større potensiale.

– Smalgangen gjør det komplisert å fylle på underveis i plukket fra to høyder som foregår fra kl. 10 til kl. 18. Påfylling kan derfor bare skje på morgenen eller kvelden. På sikt håper jeg derfor vi kan få etablert noen bredere ganger og oppnå et mer smooth plukk med løpende påfylling. Da vil vi også klare oss med mindre og smalere plukktrucker, i tillegg til en skyvemast til påfylling, sier Gudmundsen.

I dag må truckene kjøre helt ut til forsendelsen for å få satt av seg plukket. Derfor ønsker han også å rive deler av en vegg slik at plukktruckene kan plassere varene direkte på båndet til sorteringsanlegget som går rett på den andre siden av veggen.

Når det gjelder trucker har for øvrig Solar Norge valgt å satse på både Toyota og Jungheinrich. Alle er utstyrt med terminal og skriver for utskrift av transportetikett og forenklet følgeseddel.

Gudmundsen tilføyer at de i starten var litt hemmet av det gikk tregt å få skrevet ut etiketter og lignende. Årsaken var at det med innføringen av EWM nå går langt mer data gjennom WiFi-anlegget enn det gjorde tidligere, men dette ble raskt løst ved å sette opp flere aksesspunkter. Slike er også blitt satt opp utendørs slik at EWM også dekker de store arealene for lagring av kabeltromler. Her finnes også et par plasthaller som benyttes til solcellepaneler som har en svært høy omløpshastighet, men også til produkter som er typiske slow movers. Innendørs lagres det også svært store mengder med kabler som kappes på mål.

I den store langgodsavdelingen finner man blant annet mange kabelstiger som krever rask leveranse. Siden de er produsert i aluminium skal det svært lite til før de blir skadet i håndteringen, og til større anlegg opplyser Gudmundsen at de derfor forsøker å få levert slike direkte fra leverandør.

Han legger til at EWM har bidratt til å gjøre godsplanleggingen både enklere og mer nøyaktig, men legger ikke skjul på at svært mange av produktene deres kan karakteriseres som «uglies» i transportsammenheng. Solar benytter både PostNord, Bring og ColliCare og det opereres med svært mange ruter fordi mesteparten av godset må bli transportert direkte til en terminal nær sluttmottaker.

Sondre Ressem opplyser at de nesten har skjemt bort kundene med sine raske og hyppige leveranser.

– De mange forsendelsene er jo ikke bra for miljøet og vi jobber mye med CSR (Corporate Social Responsibility) og har fokus på det grønne skiftet. Vi jobber derfor aktivt med både å redusere emballasje og kutte ut plast og ser at det har positive effekter for kostnadsbildet også, sier Ressem, som legger til at de nå blant annet tester ut å sende ut varer uten ytteremballasje i plastkasser som kommer i retur.

Stronger together

Vi besøkte Solar Norge tre uker etter at de hadde gått live med SAP EWM og tatt steget over fra prosjektperioden til den ca. to uker lange hyper care-perioden. Den hadde gått så bra at de var over i den tredje fasen: stabiliseringsperioden hvor det meste av kameraer var plukket ned og help centrene var blitt fjernet.

Christian Gudmundsen og Sondre Ressem har senket skuldrene og er skjønt enige om alt hadde gått bra allerede fra dag én.

– Selvfølgelig var det enkelte ting som ikke fungerte hundre prosent optimalt i starten, men hovedflyten av varestrømmen gikk uten at kundene våre var for mye hemmet. Jeg vil hevde at 99 prosent at det vi har gjort har fungert knallbra, sier Ressem, som er fremhever den gode innsatsen til alle de involverte som har jobbet både hardt og mye.

– Sammen klarte vi å snu noe som i utgangspunktet virket umulig til å få det til, og det med bravur, avslutter han.

Nordiske Fagmedier AS vil fra og med 1. september satse hardere på logistikkområdet og i den forbindelse vil vi sende ut et nyhetsbrev i uken, som kun fokuserer på dette området. Meld deg på her.

Solar

Solar er et ledende europeisk sourcing- og serviceselskap som leverer løsninger primært innenfor el, vvs og ventilasjon samt klima og energi. Kjernevirksomheten konsentrerer seg om produkter, verdiskapende tjenester og optimering av kundenes virksomhet. Det børsnoterte konsernet har hovedkontor i Vejen i Danmark og datterselskaper i Norge, Danmark, Sverige, Nederland, Polen, Østerrike og Belgia. Konsernet har ca. 3.000 ansatte og omsatte i 2019 for ca. 11,7 milliarder danske kroner.

Solar Norge AS ble etablert i år 2000 gjennom oppkjøpet av Siemens Elektroengros. Selskapet har hovedkontor og et 21.500 kvm stort sentrallager på Gardermoen og 18 Drive-In-sentre/salgskontorer rundt om i hele landet. Solar Norge har ca. 400 ansatte og omsatte i fjor for nær 2,6 milliarder kroner.

Artikkelen er en del av vårt tema om Lager og logistikk.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.156