23948sdkhjf

Bare seks operatører skal håndtere 70 prosent av varene

Europris har tatt i bruk den manuelle delen i Norges største lagerbygg som er bygget på en gang. Når den automatiserte delen på det nye sentrallageret tas i bruk til neste år vil bare seks plukkceller håndtere ca. 70 prosent av alle ordrelinjer som produseres.

I Moss Næringspark, en snau kilometer øst for Mosseporten, har Fabritius Gruppen med A Bygg som hovedentreprenør satt opp landets tredje største lagerbygg, og det største som er bygget på en gang. Det nye sentrallageret til Europris er på hele 60000 kvm og rommer i hovedsak et manuelt lavlager på rundt 45000 kvm og et 32 meter høyt automatisk kranlager på 10000 kvm.

Under åpningen ble det vist en timelapse-film av byggingen hvor det fremkom at 450000 kbm fast fjell skutt ble skutt ut under grunnarbeidene, at grunnflaten tilsvarer åtte Ullevaal stadion, at 2100 tonn stål bærer bygget, at det i alt er benyttet 7000 tonn betong og blitt lagt 55000 kvm med belegningsstein. Den samlede lagerkapasiteten er på 110000 kbm, hvorav 67800 kbm i høytlager, og under full drift vil det daglig bli produsert 2000 paller og 200 trucker vil være i bruk.

Helt avhengig av effektiv logistikk

Europris er en av landets største lavpriskjeder med såkalt «bredt vareutvalg», hvilket i praksis vil vi at kundene nær sagt finner alt de måtte ha behov for i de drøye 260 butikkene som kjeden har over hele landet.

Adm. direktør På Wibe har lang erfaring fra både McKinsey, Hakon Gruppen og som leder av Nille fra 2006 til 2013 før han etter en karanteneperiode overtok ledelsen av Europris året etter. Under den offisielle åpningen sa Wibe at han tidlig lærte betydningen av effektiv logistikk og at dette er helt avgjørende for at Europris skal kunne fortsette å vokse samtidig med at det både tjener penger og er best på pris. Han poengterte at det naturligvis ikke er effektivt å ha fem lagre i ett område slik Europris tidligere har hatt og påpekte at sentralisering og bruk av ny teknologi er avgjørende for at selskapet skal fortsette å lykkes. Europris har satt som mål å bli best i Europa innenfor bredt vareutvalg. Ikke bare fordi det er morsomt å være best, men fordi det er helt nødvendig, sa Wibe. For i likhet med mange andre bransjer mener han at konkurransen også innenfor bredt vareutvalg vil bli nordisk og europeisk etter hvert. Europrisdirektøren sa at den beste sikkerheten de har for å lykkes er å være så gode og effektive at når utenlandske aktører ser på Norge vil de kanskje si at et samarbeid med Europris er bedre enn å konkurrere med dem.

Pål Wibe benyttet også anledningen til å takke Moss kommune for deres fremoverlente og løsningsorienterte holdning som var hovedgrunnen for at de valgte å legge det nye sentrallageret nettopp der. Ikke minst takket han Fabritius Gruppen som overleverte bygget både på tid og på kost. Wibe sa han tidligere har vært med på å bygge et par andre lagre, men at samarbeidet de har hatt med Fabritius har vært fantastisk. Han takket også teamet i Europris for første del av en helt syk flytteprosess, som han sa.

Landets første innlandshavn

Benedicte Lund, varaordfører i Moss kommune, stod for den offisielle åpningen av det nye sentrallageret til Europris. Hun var glad for at kommunen imøtekom alle kravene Europris hadde satt til en ny lokasjon: stor plass, nærhet til E6 og ikke minst en effektiv havneløsning. I tillegg måtte det gå fort: bare tre år etter at Europris hadde tatt sin beslutning skulle bygget stå ferdig og varaordføreren påpekte at det er langt fra alle planprosesser i kommunen som går like fort.

I likhet med mange andre norske byer har også havnedriften i Moss vært under press. Både den nye jernbanestasjon og den planlagte bydelen Sjøsiden legger beslag på store deler av dagens havneareal og Moss Havn har derfor lenge arbeidet med å tilpasse seg en fremtid som en kompakt og moderne byhavn. På nabotomten til Europris finner man landets første innlandshavn og under åpningen i fjor ble det anslått av halvparten av arealet på 45 mål som Moss havn har i næringsparken vil gå med til Europris.

Logistikkdirektør Pål Christian Andersen i Europris fortalte at de hadde sett tilsvarende løsninger i både Sverige, Nederland og i Belgia og takket Moss Havn for at de hadde imøtekommet deres ønske om en dry port.

Jan Eilef Tomasi Engen, direktør sentrallager i Europris, opplyser at omtrent halvparten av alle inngående varer kommer sjøveien. Han mener at Moss Havn ikke ville ha vært i stand til å håndtere de mellom 6000 og 7000 containerne det i dag er snakk om og at løsningen med en dry port derfor nesten var et krav fra dem.

Moss Havn har som fremtidig mål at all transport mellom innlandshavnen og fjordhavnen skal utføres av autonome nullutslippskjøretøyer. Foreløpig har Europris en avtale med Greencarrier som frakter godset fra skipene til dry port og tomcontainerne ned igjen.

Europris er en stor kunde av Nor Lines og har benyttet sjøtransport i mange år, men har ifølge Andersen nå kuttet å benytte sjøtransport på utgående all den tid tilbudet fra Nor Lines opphørte å eksistere.

Fortsatt lagres mye i Fredrikstad

Foreløpig er det bare den manuelle delen av det nye sentrallageret som Europris har tatt i bruk. Da den offisielle åpningen ble foretatt hadde drøye 20000 paller blitt flyttet over.

Jan Eilef Tomasi Engen forteller at planen er å ha en clean cut på grunnsortimentet, kampanje- og sesongvarer som skal ligge på det nye sentrallageret. På grunn av de store volumene nå på sommeren forblir alle de høyfrekvente volumvarene i Fredrikstad der Europris fortsatt er operasjonelle på tre lagre som er relativt fulle.

Foreløpig er det bare det tidligere Jøtul-lageret og det de hadde i Hjalmar Bjørges vei som er nede. Engen opplyser at sistnevnte kan bestå en stund til som et bufferlager.

60 semitrailere med reoler

Lager & Industrisystemer (LIS) vant ordren om leveranser av alle faste reoler til det nye sentrallageret. Det gjorde de også da det tidligere sentrallageret på Øra i Fredrikstad stod ferdig i 2007. Da var det snakk om nærmere 30000 pallplasser, og denne gang anslår daglig leder Rune Dammeyer at de har levert rundt 35000.

Hele 60 semitrailere måtte til for å frakte reolene fra Tyskland, og hoveddelen av monteringen var ferdig etter to måneder.

Selv om det ikke ble noe av et antall lagerautomater som det også var snakk om i starten, sier han at det likevel er selskapets nest største leveranse, kun slått av det store mobile reolanlegget med plass til 43000 paller som snart skal tas i bruk av Borregaard.

Salgssjef Eirik Toft opplyser at de inne i de faste reolene også har etablert en plukktunnel for høyfrekvente varer fra paller som står på gulvmonterte rullebaner. Han anslår at tunnelen er ca. 60 meter lang og i tillegg til at varene står riktig høyde sørger også et innsmett mellom de enkelte rullebanene for at plukkergonomien blir svært god. Etterfylling av banene foregår svært enkelt ved at samme vare står i pushback rett over.

Forventer å levere rundt 140 trucker

Europris valgte også denne gang Hesselberg Truck som truckleverandør, slik de også gjorde da lageret på Øra var nytt og da en større del av truckparken skulle byttes ut for fire år siden. Begge ganger var det snakk om rundt 90 Lindetrucker. Til det nye sentrallageret har Hesselberg Truck i første omgang levert 69 maskiner, fordelt på 15 skyvemasttrucker, 32 plukktrucker, 19 sniler og tre motvektstrucker som skal benyttes til å drifte det manuelle lageret. Den andre store leveransen vil skje når automatlageret er klart, og Hesselberg Truck forventer at totalleveransen vil helle mer mot 140 til 150 trucker enn de 200 som først ble nevnt.

Alle truckene er levert med konvensjonelle batterier som har kapasitet for toskifts drift og det er satt opp 69 ladestasjoner, fordelt på 49 i laderommet som er tilknytning til ene lagerhallen og ti i hver av de to andre hallene der de er montert mellom portene.

Foruten de konvensjonelle truckene planlegger Europris også å gå til anskaffelse av autotrucker. Jan Eilef Tomasi Engen sier at avstandene er så store at de er nødt til å få automatisert noen av transportene. Han legger til at de har vært i dialog med flere, men foreløpig er ingen ting bestemt.

Stor automatisert løsning til neste år

Selv om Pål Christian Andersen uttrykte glede for at både flyttingen og igangkjøringen av det nye sentrallageret har gått knirkefritt, påpekte logistikkdirektøren under åpningen at prosjektet lang fra er ferdig. Etter at det manuelle lageret nå delvis er fylt opp er det full konsentrasjon om den automatiserte biten, inkludert kranlager, to shuttleanlegg og et conveyorsystem som går gjennom hele bygget.

Alt leveres av Swisslog og vil bli tatt i bruk mellom andre og fjerde kvartal til neste år.

Country Manager Tom Jarle Dehkes i Swisslog karakteriserer designet som en intelligent, veldig ren og modulært oppbygget løsning som er basert på velprøvd teknologi. Den er heller ikke komplisert, selv om den vil utføre veldig kompliserte oppgaver.

Første del av anlegget skal stå ferdig i februar og skal håndtere lagring og tilrettelegge for effektiv påfylling og effektivt plukk av høyfrekvente varer. Det automatiske kranlageret er hele 32 meter høyt, omtrent det samme som UNIL-lageret til NorgesGruppen som befinner seg noen få kilometer unna, og rommer 65000 paller på 10000 kvm grunnflate. Det vil bli betjent av 11 Vectura stablingskraner.

Europris skal også ha et kampanjeplukkområde med automatisert støtte. Høyfrek-vente varer skal hentes ut fra kranen til en plukkfasade med to skytler for i alt 120 plukklokasjoner og 240 bufferlokasjoner.

Den aller mest spennende løsningen kommer imidlertid først i fase to. Det dreier seg om et CycloneCarrier skyttelsystem bestående av i alt 108 skytler som er direkte knyttet mot seks integrerte plukkstasjoner (Manual Case Picking – MCP).

Her vil det bli plukket direkte til pall og etter hvert som den bygges synker pallen automatisk ned i gulvet slik at plukkeren hele tiden vil jobbe i en ergonomisk riktig høyde. Samtidig med at pallen synker vil den også bli sikret med strekkfilm. Anlegget vil være så effektivt at de seks MCP-ene skal håndtere ca. 70 prosent av alle ordrelinjer som går gjennom bygget.

Skyttelanlegget er forøvrig dimensjonert for en peak-dag i fjerde kvartal 2026.

– Vi har jo fått beskjed om å vokse videre, sa Pål Christian Andersen med en smil.

Ett av Europas mest moderne

For å redusere trucktrafikken har Swisslog også vært ansvarlig for «catwalken», en 250 meter lang conveyor på en mesanin som er integrert i reolene gjennom hele bygget og som er utstyrt med to heiser for å ta varene ned på gulv. Den skal benyttes til transport av paller fra kranlager til støtplasser på det manuelle lageret, til transport av ferdigplukkede paller fra skyttelanlegget til utgående torg og av helpaller fra kranlager som skal direkte ut.

I tillegg til kranene, skytlene og plukkstasjonene inkluderer leveransen fra Swisslog også fire decantingstasjoner, QuickMove banesystem for lettgods, ProMove banesys-tem for paller samt SynQ WMS, inkludert Material Flow Control (FMCS) og Automation Control (ACS).

Tom Jarle Dehkes sier at løsningen hos Europris fremstår som en ordentlig logistikkmaskin og vil være den første ordentlige store skyttelløsningen som Swisslog leverer i Norge.

Logistikkdirektør Pål Christian Andersen i Europris mener anlegget vil fremstå som ett av Europas mest moderne innenfor deres bransje når det står klart i fjerde kvartal til neste år.

Artikkelen ble opprinnelig publisert i Logistikk & Ledelse nr 5 2019

Europris

Europris er en av landets største lavpriskjeder med bredt vareutvalg, og med drøye 260 butikker er kjeden representert i hele Norge. Den første butikken ble åpnet i Stavanger i 1992 av Wiggo Erichsen. Åtte år senere kjøpte «engrosgründeren» Terje Høili seg inn i Europris og gjorde merkenavnet kjent for allmenheten. I juni 2015 ble Europris notert på Oslo Børs. Selskapet har ca. 2600 medarbeidere, og omsatte i fjor for drøye 6,2 milliarder kroner.

Foruten det tidligere sentrallageret på Øra i Fredrikstad hadde selskapet fire andre lagre i Fredrikstad. Med åpningen av det nye sentrallageret i Moss Næringspark er foreløpig to av disse nedlagt.

Artikkelen er en del av vårt tema om Lager og logistikk.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.189