23948sdkhjf

Widerøe Technical Services på Flesland: Høy lagerautomat på Flesland

Widerøe´s Flyveselskap har 85 års erfaring med å operere i høyden. På Bergen lufthavn Flesland har søsterselskapet Widerøe Technical Services strukket seg 18 meter opp fra hangargulvet.

Line Maintenance-basen til Widerøe Technical Services på Bergen lufthavn Flesland har i en årrekke gjennomført mindre vedlikehold og feilrettinger på Dash 8-flyene til søsterselskapet Widerøe´s Flyveselskap og tilsvarende oppgaver som de fremmedhandler for SAS og KLM. Som regel har det dreid seg om korte pit-stop av fly som raskt skal opp i luften igjen etter å ha fått rettet små feil eller at det har vært indikasjoner på slike.

I april i fjor ble virksomheten betydelig utvidet ved at den også ble utpekt som teknisk hovedbase for flyselskapets nye Embraer E190-E2 jetfly. Det innebærer at alt vedlikehold på disse, inkludert de største og tyngste sjekkene, skal gjøres her.

Tilsvarende tunge sjekker på Dash 8-flyene blir utført i Bodø som er teknisk hovedbase for denne flytypen og hvor Widerøe Technical Services også har sitt hovedlager. Tom Aksel Strøm er ansvarlig for dette lageret som etterforsyner utebasene de har i Tromsø, Bodø, Florø, Bergen og Sandefjord med reservedeler til Dash 8. Deler til de nye jetflyene kommer imidlertid direkte til Flesland fra Embraers europeiske sentrallager i Paris

Det er ekstremt kostbart å ha et fly stående og fra Bodø blir deler sendt med JetPak på første mulige fly. Hvis det imidlertid er raskere å benytte taxi for å hente deler fra en annen utebase, ja så gjør de det. Hvis delen er kategorisert som farlig gods kan den imidlertid ikke bli sendt med vanlig passasjerfly og da gjelder det å være kreativ. Det samme er tilfelle hvis et fly får feil på en av flyplassene som selskapet ikke har teknisk personell på stand-by. Da er det nærmeste utebase rykker ut.

Behov for langt mer lagerplass

Christian Nilsen er ansvarlig for virksomheten som Widerøe Technical Services har på Flesland. Han forteller at de drifter 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Fordelingen mellom planlagte og uforutsette jobber er omtrent halvt om halvt, hvilket betyr at de kan oppleve å ha det både veldig rolig og særs hektisk.

Nilsen forteller at de tidligere hadde et relativt lite lager av deler til Dash 8 og til de flytypene som de fremmedhandler for SAS og KLM. Da Widerøe´s Flyveselskap besluttet å gå til anskaffelse av jetfly og valgte Flesland som teknisk hovedbase for disse ble det først vurdert å bygge et nytt frittstående lagerbygg, men fremfor å måtte utvide med enda flere småvarereoler som ville kreve mye gulvareal, valgte man i stedet å gå for en komprimert lagringsløsning ved hjelp av en heisautomat inne i hangaren.

Etter en anbudsrunde leverte Nordverk Norge en tolv meter høy Compact Lift omtrent samtidig med at det første E190-E2 ble levert i april i fjor.

At nettopp Flesland ble valgt som teknisk hovedbase for disse skyldes det store passasjergrunnlaget som er i regionen og at Widerøe nå bygger opp Bergen som hub. Med unntak av en rute mellom Sandefjord og Trondheim, går alle de øvrige flyvningene med E190-E2 mellom Bergen og Tromsø, Bodø, Kristiansand, Hamburg, München, Aberdeen og Liverpool.

Flere deler enn først estimert

Strøm og Nilsen forteller at de tidlig hadde blitt orientert om at de ville motta mellom 2500 og 3000 ulike delenummer til de nye flyene. Det skulle imidlertid vise seg at de fikk langt flere enn først oppgitt. Den nyanskaffende heisautomaten som skulle benyttes til Embraer-deler ble raskt fylt opp, og for i det hele tatt å få plass til delene måtte de blant annet ta ut settene med spesialverktøy som de også hadde planlagt skulle lagres i heisautomaten.

Noe måtte gjøres, og det raskt. Salgssjef Nils Brekka i Nordverk Norge forteller at de vanligvis har en leveringstid på åtte til ti uker, mens andre leverandører opererer med over det dobbelte. Denne gang tok det imidlertid bare to uker fra de fikk den første henvendelsen til den var montert og operativ.

Mye av årsaken til det var at en annen kunde, som allerede hadde en heisautomat i produksjon, sa seg villig til å vente og at de derfor kunne bygge videre på denne tekniske innmaten til Widerøe. Fordi man var blitt enige om å utnytte takhøyden i hangaren maksimalt og bygge en hele 18 meter høy heisautomat, var den største utfordringen knyttet til å skaffe tilveie lange nok bærende elementer og ikke minst få montert automaten med hjelp av en stor kranbil.

Full klimakontroll

Christian Nilsen anslår at Embraer-lageret deres senere er blitt supplert med nesten like mange deler som det de opprinnelig mottok. De aller fleste ligger i de to heisautomatene som begge har brett som er sikret mot statisk elektrisitet, er 360 cm brede, 298 cm dype og altså henholdsvis 12 og 18 meter høye. På grunn av størrelse og vekt må imidlertid noen av dem lagres i et eget lager på utsiden av disse.

Lagerautomater er kjent for å redusere nødvendig gulvareal med 70 til 90 prosent sammenlignet med konvensjonelle småvarereoler. En annen fordel er at de beskytter varene godt, og den nyeste og høyeste til Widerøe er dessuten blitt tilpasset ekstra slik at brukeren har full kontroll over både temperatur og ikke minst luftfuktighet på de delene som har et krav til det. På denne heisen er åpningen tettet, i tillegg til at blant annet alle plateskjøter er blitt tettet med silikon og samtlige skruer blitt utstyrt med plasthetter. Nordverk har for øvrig tidligere levert et trettitalls heiser i Nordsjøen med det samme tetningssystemet.

Den tredje store fordelen som brukere av lagerautomater oppnår er som kjent vesentlig økt plukkeffektivitet. I hvilken grad høyden på hele 18 meter påvirker tiden det tar å få frem et brett i automaten er av liten interesse for brukerne på Flesland. Nilsen og Strøm forteller at plukklistene her er relativt korte og heisene kan derfor stå uvirksomme flere timer i døgnet.

– Vi har en helt annen bruk av disse enn det man for eksempel har på et sentral- eller grossistlager. Det er ingen tvil om at varepåfylling nå skjer langt mer effektivt enn da vi hadde småvarereoler fordelt over et stort område, men rent plukkmessig klarer vi nok ikke å registrere noen større effekter, sier Nilsen, som legger til at det derfor var arealbesparelsen og beskyttelsen av delene som er det viktigste for dem.

Han legger til at alle flyteknikerne er opplært til å bruke heisene, men at det er deres faste lagermedarbeider som betjener dem mest.

Mange av lagerheisene som Nordverk Norge leverer blir styrt av Logia WMS fra danske Logimatic. Heisene til Widerøe betjenes imidlertid helt manuelt ved at delenummeret tastes inn på tastaturet. En logisk oppbygging av hyllene med deler som hører naturlig sammen bidrar til at ikke heisen kjører så mange ganger.

Nilsen legger til at de også ser store fordeler med å ha lagt inn ulike sett av spesialverktøy som ikke brukes til daglig, i tillegg til at de også har begynt å legge inn kommisjonslageret av forbruksmateriell fra Tools i automatene.


Krav om døgnsupport

Tom Aksel Strøm forteller at forsinkelsen på bare ett fly i verste fall kan forskyve hele dagsprogrammet den dagen og i ytterste konsekvens medføre at passasjerer må innlosjeres på hotell. Widerøe Technical Service forlanger derfor at leverandøren har en teknisk support 24/7.

– Vi er stolte av at de nærmere 600 heisene vi har levert i Norge har en oppetid på 99,8 prosent. Det er derfor ekstremt sjeldent at det skjer noe, sier Nils Brekka, som hevder at Compact Lift er den desidert mest driftssikre heisen på markedet. Han innrømmer at de i en periode ikke kunne tilby den supporten som Widerøe forlangte og forklarer det med at Nordverk Norge ikke lenger hadde andre kunder som forlangte dette.

– Vi hadde tidligere en 24/7-løsning med en kunde som lagret kritiske farmasøytiske produkter for en av helseregionene, men etter å ha betalt for dette i flere år uten å ha måttet benytte seg av avtalen, sa de opp beredskapsavtalen med oss og satset heller på normal support i løpet av en normal arbeidstid. Da måtte også vi redusere noe på vår egen backoffice, men nå har vi laget en ordning til Widerøe hvor de kobler seg på en tilsvarende 24/7-beredskap som produsenten Weland Solutions har i Sverige. Vår erfaring tilsier at 99 av 100 feil kan løses over telefonen og at det er svært sjelden det er rene mekaniske feil, sier Brekka, som legger til at Nordverk Norge også har en egen mekaniker i Bergen som kan rykke ut hvis det er behov for det.

– Dette må jo være helt avgjørende for dere som brukere?

– Utvilsomt, fastslår Strøm. – Vi er helt avhengig av en oppetid tilnærmet hundre prosent. Det vil være veldig vanskelig å forklare passasjerene våre at flyet er innstilt fordi en lagerautomat står fast.

Så langt er erfaringene meget gode, og Strøm legger ikke skjul på at Widerøe Technical Services vurderer å gå til anskaffelse av heisautomater på andre utebaser også.

– Foreløpig er ingen ting bestemt, men det kan bli aktuelt på de større som Tromsø og Sandefjord. Vi har også snakket om å få installert lagerheiser på hovedlageret i Bodø, men der er virksomheten så stor at vi i så fall må gå til anskaffelse av et stort antall automater for å få det til å fungere. I motsatt fall hadde det blitt mye venting, avslutter Tom Aksel Strøm, mens Nils Brekka smiler diskret. For ham høres det ut som manna fra himmelen.

Abonner på din egen utgave av Logistikk & Ledelse

Widerøe

Widerøe Widerøe AS består blant annet av Widerøe's Flyveselskap som årlig frakter rundt tre millioner passasjerer og flyr til 50 destinasjoner i inn- og utland, Widerøe Ground Handling som håndterer bakketjenester på 42 norske flyplasser og Widerøe Technical Services som er representert med tekniske baser og tjenester på fem ulike flyplasser i Norge.

Widerøe AS er eid av WF Holding AS hvor Torghatten ASA eier 66 prosent av aksjene og Fjord1 AS de resterende 34 prosentene.

E190-E2

Som det første flyselskapet i verden startet Widerøe i april fjor kommersielle flyvinger med E190-E2. Det er produsert av brasilianske Embraer som er verdens tredje største fly-produsent. Det var også første gang Widerøe tok i bruk jetfly. Flyet, med plass til 114 passasjerer og en maks hastighet på 890 km/t, er kjent for å ha et lavt støynivå og lave utslipp av både CO2 og NOX.

Med unntak av ruten mellom Sandefjord og Trondheim, går alle rutene med E190-E2 mellom Bergen og Tromsø, Bodø, Kristiansand, Hamburg, München og Liverpool. Widerøe disponerer i dag fire slike fly, hvorav ett er i korttidsleie. Ifølge selskapet vil en beslutning om en eventuell permanent utvidelse av flåten vil bli tatt på et senere tidspunkt avhengig av markedsutviklingen. I tillegg til de nye jetmaskinene opererer Widerøe også 41 Dash 8 turboprop-fly av ulik størrelse.

Foto: Jan Einar Fardal

Ikke Europas høyeste

Da denne saken ble publisert i Logistikk & Ledelse nr. 8 var tittelen "Europas høyeste lagerautomat". Den samme tittelen ble også brukt i den første nettversjonen som ble publisert den 31. oktober.

Salgskonsulent Richard Flydal i Kardex Norge opplyser at Kardex Remstar har standard heisautomater opp til 30 meter og viser til at selskapet har levert en rekke slike i Norden som har vært over 18 meter. Her i landet er den høyeste de har levert 24 meter høy.

De høyeste lagerautomatene han kjenner til i Norden er fire stykker som Kardex Remstar har levert til et barnesykehus i Helsinki. De strekker seg over ni etasjer og er hele 38 meter høye.

Logistikk & Ledelse beklager.

Artikkelen er en del av vårt tema om Lager og logistikk.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.157