23948sdkhjf

Trucksalget i 2017: Fortsatt høyt

Medlemmene i Truckgruppen til Maskingrossisternes Forening (MGF) solgte 4.529 trucker i fjor. Til tross for at det er en svak nedgang fra 2016, fremstår likevel 2017-salget som ett av de beste på mange år.

Fjoråret sluttet imidlertid svært godt. I løpet av fjerde kvartal 2017 ble det solgt 1.314 trucker som er det høyeste siden 2008. Det var likevel ikke nok til å demme opp helt for nedgangen i første og tredje kvartal, og totalt ble det solgt 38 færre trucker i 2017 enn i 2016. Det er en nedgang på minus 0,8 prosent.

Arne Husborn, leder av Truckgruppen i MGF, konkluderer da også med at salget i fjor var relativt stabilt. Han legger imidlertid til at medlemmene nok hadde sett for seg en vekst i markedet som altså ikke kom.

Støtteben og motvekt tilbake

Støttebenstrucker var det segmentet med størst tilbakegang i fjor. Nedgangen på hele 114 maskiner kan imidlertid delvis forklares med et uvanlig høyt salg av slike trucker i første halvår 2016. Mer overraskende er det at også motvektstrucker fikk en nedgang på 88 solgte maskiner i 2017 sammenlignet med året før. Her er det imidlertid verd å merke seg at tilbakegangen i all hovedsak var i delsegmentet for diesel- og gassdrevne motvektstrucker.

– Det er tydelig at kundene er blitt mer bevisste på fordelene med elektrisk, fastslår Husborn, som også er glad for at salget av alle andre trucktyper til sammen hadde en fremgang på 5 prosent. Han trekker spesielt frem at skyvemasttrucker økte med over 20 prosent, men også palletrucker og trekktrucker hadde god fremgang i fjor. AGV var et nytt segment som ble innført fra og med andre kvartal i fjor og som det skal bli svært spennende å følge med på i tiden fremover.

Økt konkurranse fra ikkemedlemmer

MGF-tallene viser imidlertid ikke et helt riktig bilde da de kun baserer seg på de innrapporterte salgsvolumene til medlemmene i foreningens truckgruppe. Ifølge WITS (Worldwide Industrial Truck Statistics) tok leverandører som ikke er medlemmer av MGF inn 617 trucker i løpet av fjoråret. Sammen med MGF-medlemmene ble det dermed totalt tatt inn 5.146 trucker til Norge i fjor, og det er en økning på 166 trucker (+3,3 prosent) sammenlignet med den tilsvarende sammenslåingen året før.

Med et par unntak er alle importørene av de store og toneangivende truckmerkene på det norske markedet medlemmer av MGF. Arne Husborn må konstatere at de mange aktørene som ikke er medlemmer økte sin markedsandel fra 8,2 prosent i 2016 til 12,0 prosent i 2017. Han poengterer imidlertid at tallene fra MGF-medlemmene representerer konkrete salg og at enkelte av ikkemedlemmene har tatt inn til dels store volumer til lager.

Fagsjef Njål Hagen i MGF svarer benektende på vårt spørsmål om foreningen arbeider aktivt for å tiltrekke seg nye medlemmer og satser i stedet på at aktuelle firmaer selv vil søke om medlemskap når de oppdager fordelene med et slikt. Han legger til at enkelte av aktørene i gaffeltruckbransjen dessuten ikke tilfredsstiller foreningens statutter.

Forventer svak vekst i år

På spørsmål om utsiktene for inneværende år, opplyser Arne Husborn at medlemmene i MGFs truckgruppe forventer en beskjeden vekst og at det er sannsynlig at markedsvolumet vil ligge et sted midt mellom 4.500 og 5.000 enheter. Han forteller at det vil bli lansert flere nye maskiner og løsninger på årets to store internasjonale messer, LogiMAT i Stuttgart og CeMAT i Hannover, og at optimismen er stor. Han trekker spesielt frem fokuset på Litiumbatterier, som allerede gjenspeiles i salgsstatistikken, men også på lageradministrasjonsløsninger og økt sikkerhet på lageret.

Artikkelen er en del av vårt tema om Truck i fokus.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.11