23948sdkhjf

Supply Chain Planning i en ny tid

Digitaliseringen bølger innover logistikklandskapet, omtrent like voldsomt som ekstremværet vi opplever. Der stormen kommer med ødeleggelser, forventer vi at digitaliseringen bidrar til enorme forbedringer, og fellesnevneren til uværet er at vi ikke kan forutse hvordan det vil treffe oss. Vi forbereder oss med kompetansebygging.

LOGMA arrangerte nylig medlemsmøte hos Vectura. Formålet med medlemsmøtene er at logistikkinteresserte skal møtes, diskutere og lære av hverandre. Det er tydelig at vi i logistikk og supply chain management nå rir en ny kompetansebølge. Det var fullt oppmøte hos Vectura.

Vectura står i stormen, for å si det sånn. Kundenes krav er økt i styrke som følge av digitaliseringen, og de forventer mer enn før, mer presist, mindre avvik, raskere og mer fleksibelt. Det vi kunne høre om på Gjelleråsen denne ettermiddagen, er hvordan Vectura startet en satsing i 2013 med sikte på lønnsom drift fra 2017. Dette kom i kjølvannet av at de flyttet til nytt anlegg på Hagan i 2012. Det har de lyktes med, og løsningen har vært vekst gjennom økte volumer, økt automasjon og kontinuerlig forbedring av egne prosesser.

Varianter og volum

Vectura kommer fort til kjernen i sin utfordring, som er antall varianter. Det er et høyt antall SKU med dagens tall på 10.500 hvor det er nye 1.500 på vei inn. Disse produktene kommer fra 40 land og 1.000 produsenter forhandlet gjennom 130 importører. Vectura speiler dette i sin organisasjon ved å ha hele 130 kontaktpunkter mellom kommersielt og logistikk. Administrerende direktør Christian Granlund kommenterer med skråblikk fra tidligere arbeidsgiver Ringnes, at de hadde kun ett kontaktpunkt. Etter å ha fått virksomheten under huden, fant han ut at nettopp dette høye antallet kunder og varelinjer er ett av selskapets konkurransefordeler. De skal ikke jobbe for å redusere variantene, men forsterke evnen til å håndtere dem. Og, det er her det digitale kommer til sin rett.

Granlund forklarer at det digitale hos Vectura handler om datadeling, masterdata om alle SKU i en database, sammen med alle de ulike data knyttet til det enkelte produkt. Når kundene får tilgang til kvalitetsdata på denne måten, skaper det en forsterket evne til å styre sin egen virksomhet. En klassisk styrke i supply chain management, og det som skaper supply chain planning i praksis.

En unikt integrert verdikjede

Vi blir presentert en unikt integrert verdikjede, som byr på både 3PL og 4PL, samt fullt tjenestespekter. I en situasjon med et høyt antall aktører, hvor alle ønsker custom-løsninger, opplever Vectura dette som en krevende og til tider frustrerende situasjon, men samtidig det som gjør arbeidsdagen utfordrende og rett og slett gøy. De stiller det retoriske spørsmålet; Finnes det en bedre følelse enn å løse en kundes utfordringer? Det er her vi finner driveren til det høye antallet kontaktpunkter, at kundene er svært ulike.

Presis distribusjon

Utfordringen er tilsvarende krevende både på inngående og utgående logistikk. Der de på inngående logistikk har planlegging av lagernivåer som største utfordring, er antall leveranser hovedutfordringen på utgående logistikk. De har løst distribusjonen ved å dele transporten i egeneid og leie med 50/50. Da kjører egentransport på Østlandet, i Østfold og til og med Kristiansand. Ellers i landet benytter de seg av underleverandører på transportsiden. For øvrig er dette en klassisk deling i norsk logistikksammenheng, forklart med vårt grisgrendte land. Volumene er ofte store nok, og distansene korte nok, til å få effektiv egentransport på Østlandet og nærområdene, mens man på lengre distanser trenger samlasting og -transport med andre for å få skala og den effektiviteten man ønsker.

Vectura er en av tre distributører til Vinmonopolet, og det er snakk om store volumer. Vinmonopolet betegnes som verdens beste spesialbutikk, og har en unik egenskap i å være «ønsket av alle». Dette setter krav til leveransene, og leverandørene. Vectura er her markedsleder med mer enn 48,9 prosent av volumet, og presis distribusjon er nøkkelordet. Planleggingen er kompleks og krevende. Det bygger seg opp fra 1 til 5 leveranser per utsalg per uke, til et gjennomsnitt på 520 leveranser i uka. Distributørene måles på slot-leveringer, innenfor et 30 minutters vindu. Servicegraden de leverer på presis leveranse ligger i overkant av 93 prosent. Nøkkelen for Vectura er å ha høyeste frekvens på distribusjon i markedet. Det er salgsfremmende og reduserer utsolgt situasjoner. Effekten får med andre ord positive ringvirkninger for hele supply chain.

Klassisk grossistfunksjon

Fra et teoretisk perspektiv har grossistfunksjonen livets rett når den evner å effektivisere kontaktpunktene for aktørene i en kjede. Hos Vectura får vi demonstrert denne klassiske funksjonen. Spesielt, innenfor Horeca-markedet (hotell, restaurant og catering. red. anm.). De kommenterer selv at kjeder er veldig bra og leveransene til dagligvarekjedene er gjennomstrukturert og standardisert. Til Horeca derimot, er det andre enden av skalaen; ekstremt mange aktører og ekstremt lite standardisert. Her fyller Vectura en rolle. De tilbyr importørene salg og leveranser til alle kanaler, synlighet i markedet til en effektiv og fleksibel kostnad. For utsalgene får man samtidig tilgang til et bredt spekter med produkter uten for mye egenadministrasjon og oppfølging. Belønningen for Vectura har vært en markedsvekst på omtrent 10 % i året.

Digitalisert inngående logistikk

At vi får en smakebit av en ambisiøs virksomhet denne ettermiddagen, er det ikke tvil om. På inngående logistikk har de rett og slett et mål om å bli best i bransjen – ikke ved å revolusjonere, men ved systematisk jobbing, kontinuerlig forbedring og ikke minst digitalisering. De kaller det proaktiv rådgiving. Ved å planlegge alle aktiviteter i forkant og løpende, er de kompetente til å proaktivt gi råd til kundene om optimalt innkjøp, frakt og fortolling. I lys av denne uttalelsen forstår vi hvorfor kontorlandskapet minner om Oslo Børs, hvor arbeidsplassene preges av et utall skjermer med kurver og diagrammer i alle fasonger og varianter. Vi ser og hører at de har et sterkt fokus på digitalisering av grensesnitt mot kundene, og profesjonalisering av sitt «Team Supply Chain».

Teamlederne Kathrine Halstenstad og Bjørn Christer Fredriksen på innkjøp og logistikk loser oss stødig gjennom en avansert drift. Det handler om å styre KPI´er på detaljnivå. De som styrer er innkjøpere med lang erfaring i bransjen og spesialkompetanse på sine fagområder. De sertifiseres på systemene, møter klare forventninger og utvikler en kultur rundt kompetanse- og resultatdeling. Her kommer vi til kjernen i digitaliseringens oppside i supply chain planning, at man ved å systematisk samle data, presentere gode fremstillinger, utveksle informasjon med kundene og ha detaljforståelse for nøkkeltallene, evner man å sette presise og gode parametere. Resultatet er høye servicegrader, mindre tapt salg og fornøyde kunder. Men, ikke minst er resultatet tillit, og tillit skaper gode arbeidsvilkår på tvers av supply chain. Det vet alle som jobber innen dette feltet. Som Vectura sier det selv; «tidligere så vi omtrent ikke noe til importørene våre, nå er vi under huden på dem».

Operativ excellence

Enhver logistikk og supply chain manager, kommer stadig tilbake til uttrykket «djevelen ligger i detaljene». Vi blir minnet på dette uttrykket hos Vectura. De jobber ekstremt tett på detaljene, og det er i skjæringspunktet detaljer og digitalisering vi ser konturene av supply chain planning for en ny tid.

Ved å jobbe systematisk med Forecast Management lykkes de i å få frem detaljerte beslutningsunderlag. De forteller at de har fokus på prognoser, ABC klassifisering og ledetider. De jobber med 60 sesongprofilmaler som gir høy prognosenøyaktighet. Det er målrettet arbeid med avvik, der alle avvik må behandles før nye bestillinger kan legges. Løpende informasjonsutveksling og faste møter med kundene, støtter prosessene både internt og eksternt. De opererer med fast overlager for å ligge i forkant, og ordreslipp hver time. Det er periodiske rapporteringer med KPI Dashboards, prognoseresultater presenteres på alle nivåer, og servicegradene følges opp tett på A, B og C produktnivå.

Uten operativ excellence er erkjennelsen klar; tapt salg for kunden er tapt salg for Vectura og ikke minst et tapt slag for hele supply chain.

LOGMA

LOGMAs formål er å arbeide for en generell heving av logistikk-kompetanse innen norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er et nettverk av og for medlemsbedriftene hvor faglig interesserte medarbeidere ønsker utveksling av logistikkompetanse i hele verdikjeden.

LOGMA initierer og gjennomfører aktiviteter som møter hos medlemsbedrifter, temagrupper, faglige konferanser og symposier.

LOGMA er en frittstående og politisk uavhengig organisasjon. Alle bedrifter innen industri, handel, transport, tjenester, forskning, rådgivning og undervisning kan være medlem, og hver bedrift kan ha flere kontaktpersoner. Alle kontaktpersonene får direkte tilsendt materiell om aktiviteter i regi av LOGMA og andre relevante arrangementer. For nærmere opplysninger se www.logma.no Kontaktperson for LOGMA-sidene i Logistikk & Ledelse er Bente Flygansvær, bente.flygansvaer@bi.no

Artikkelen er en del av vårt tema om LOGMA logistikk fagartikler.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.126