23948sdkhjf

Nå sykler DHL på Vestlandet også

DHL Express har lansert varetransport med lastesykkel i både Bergen og Stavanger sentrum.

Deutsche Post DHL Group har et miljømål om null utslipp innen år 2050, samt delmål om at 70 prosent av alle «First Mile & Last Mile»-leveringer skal gjennomføres med rene distribusjonsløsninger innen år 2025. Miljøvennlig og effektiv varetransport gjør behovet for biltrafikk mindre, samt reduserer klimautslippene. Fra før har DHL Express innført sykkeldistribusjon både i Oslo og Kristiansand.

DHL Express har etablert sykkeldepot sentralt i både Bergen og Stavanger som fungerer som base for sykkeldistribusjonen. Her fylles gods på hver morgen etter at selskapets nettverksfly har ankommet henholdsvis Flesland og Sola, og dagens innkommende volum er sortert på de to terminalene. El-bil blir så benyttet til transport mellom terminal og sykkeldepot.

Én kubikk

Lastesykkelen er en spesialbygget, ergonomisk elsykkel med utbyttbar container som har plass til 1 kbm med pakker, og den tåler 150 kilo. Rekkevidden er 50 kilometer med to batterier og maksfarten er 25 km/t. Sykkelen er produsert i Sverige og spesialbygget for distribusjon av pakker i byer og bynære strøk iht DHL Express sitt konsept, som foreløpig har seks sykler av denne typen i Norge.

I Bergen betjener sykkelkureren primært sentrumsområdet. Nå i startfasen er det fastsatt dedikerte områder rundt universitetet på Nygårdshøyden og i umiddelbar nærhet hvor sykkelkureren foretar både leveringer og hentinger.

I Stavanger er det området som strekker seg fra Lagårdsveien, Løkkeveien, sentrumskjernen og videre mot Lervigområdet i østre bydel som betjenes.

Korte avstander

For å maksimere utnyttelsen av sykkelruten laster sykkelkureren opp fra depotet i flere omganger hver dag. Hovedsakelig er det leveringer og hentinger av kolli opp til 5 kilo. Kort vei mellom depotet og kunder gjør det raskt og effektiv for sykkelkureren å fylle på nytt. I tillegg til å være billigere enn biler, er fordelene med syklene at de kommer raskere frem og kan parkeres nærmere mottaker enn biler.

På slutten av hver dag blir alt gods som skal ut i verden fraktet fra depotene til terminalene i henholdsvis Kjerreidviken og Lagerveien for videre prosessering til mottaker.

Etter hvert vil de geografiske områdene bli utvidet til å omfatte hele Bergen og Stavanger by. Det er viktig for DHL Express å lede an i oppbyggingen av en miljøvennlig transportsektor for fremtiden, og bruk av sykkel har stor betydning for å oppnå miljømålene om grønn distribusjon både lokalt og globalt.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.125