23948sdkhjf

Standardløsning fra CodeIT:: Gjør produksjonsbedrifter mindre avhengig av kompliserte tilleggsprogrammer

Det norske selskapet CodeIT AS gjør industriell merking og sporing smart gjennom en åpen, egenutviklet løsning. Den er egnet for alle typer industrier, er skalerbar og tilrettelagt for vekst.

- Løsningen lar seg enkelt tilpasse bedriftenes behov, sier daglig leder Bjørnar Torsnes i selskapet.

Han mener dette er sentrale elementer for produksjonsselskapers posisjonering i markedet. For det er ingen tvil; CodeIT har klart å tiltrekke seg store nordiske kunder med internasjonale forgreninger.

- Arbeidet har vært tøft, målrettet men begynner nå å bære frukter, påpeker han.

Gjenfødelse

CodeIT har likhetstrekk med fugl Føniks som i følget sagnet ble gjenfødt i ny drakt. Torsnes har over 30 år erfaring i fra bransjen og var i sin tid ansvarlig for etableringen av Willett i Norden. I 2004 kjøpte han selskapet PMS Engineering, som senere ble en del av Cronus Engineering. Dette selskapet ble børsnotert årsskiftet 2005 og skiftet navn til Goodtech.

Som del av spissing innenfor de forskjellige forretningsområdene i Goodtech konsernet, kjøpte Torsnes i mars 2011 tilbake forretningsområdet industriell Auto ID fra Goodtech ASA, som så ble gjenfødt i selskapsdrakten CodeIT AS. Forretningskonseptet med levering av smarte og robuste industrielle løsninger for merking, datafangst og prosessnær IKT til nordiske virksomheter, gikk da inni enda en ny fase.

Virksomhetskritiske applikasjoner

CodeIT har spesialisert seg på virksomhetskritiske applikasjoner for industriell identifisering, merking og sporing. Selskapet har utviklet en egen programvare for integrering av slike systemer.

- Med programvaren CodeIT Enterprise benytter produksjonsvirksomheter eksisterende datasystemer slik at de blir mindre avhengig av kompliserte tilleggsprogrammer for de forskjellige oppgavene rundt merking og sporing. Verktøyet er spesialdesignet for små og store bedrifter innen AutoID og automatisk datafangst, og gjør identifisering, merking og sporing av produkter smartere, sier Torsnes. Han kan fortelle at flere produksjonsbedrifter i for stor grad gjør seg avhengig av tredjeparts systemer.

- Kjøp av software og hardware utgjør store kostnader og kan på sikt redusere fortjenestemarginene, påpeker han.

Ledende partnere

CodeIT Enterprise er en ideell programvare for små og store bedrifter, innenfor merking, sporing og rapportering fra produksjons- og pakkelinjer.

- Den er utviklet i samarbeid med ledende kundebedrifter og konfigureres etter kundens spesifikasjon uten spesialprogrammering, forteller Torsnes.

Høy kompetanse

CodeIT har hovedkontor i Oslo og avdelingskontorer i Sverige. Selskapet sysselsetter 15 medarbeidere og omsatte i 2013 for 25 millioner kroner.

- Våre medarbeidere har lang erfaring og bakgrunn innen industriell IT og merkesystemer i virksomhetskritiske applikasjoner. Vi har høy kompetanse innen produkt, system, applikasjon, teknologi og teknikk, kombinert med god leveringsevne. På enkelte fagområder er vi markedsleder. Vi tilfredsstiller de strengeste kvalitetskrav og tilbyr komplette løsninger som ivaretar våre kunders investeringer og verdier i flere år fremover, sier Torsnes, som legger til at selskapets mål er å være et ledende systemhus og kompetansesenter for dets nordiske kunder.

Enkelt og fleksibelt program

Store selskaper som Norway Pelagic, TINE, Läntmannen Cerealia, Boliden Zink, Marine Harvest og Elkem benytter i dag CodeIT. Norway Pelagic Liavåg har med CodeIT fått et enkelt og fleksibelt program som sikrer kontroll av alle produksjonsprosesser. Torsnes forteller at TINE Meieriet Jæren valgte CodeIT som leverandør av «state of the art» teknologi for etikettering av produkter, kartonger og paller.

- Her er alt utstyr integrert mot omliggende utstyr fra andre leverandører slik at det oppnås optimal produktflyt på hver pakkelinje. Leveransen var kompleks og krevende med strenge krav til leveransenøyaktighet. Avtalen med TINE var strategisk meget viktig for oss og konseptet ble godt mottatt i markedet, sier Torsnes. Han kan fortelle at meieriet på Jæren daglig forbruker 1 million liter melk som blir til smør og ost.

Marine Harvest med på laget

Marine Harvest inngikk for ikke lenge siden en storkontrakt med CodeIT på merking og sporing av fiskekasser.

- For oss er dette er en langsiktig investering og en del av vår vekststrategi, sier IT-sjef Arnt Mjøen hos Marine Harvest Norway. - CodeIT ble valgt fordi de viste stor evne til å finne frem til innovative løsninger som gir oss konkurransefortrinn. De hadde det beste tilbudet med hensyn til fleksibilitet, brukervennlighet og gjennomført bruk av åpne standarder på alle avgjørende fagområder som automasjon, sporing og systemintegrasjon, påpeker Mjøen.

Kontrakten omfattet leveranse av programvaren CodeIT Enterprise med systemintegrasjon. Den knytter sammen bedriftens produksjon, sporing og ordredata. Løsningen er konfigurerbar og utviklet av bransjefolk med spisskompetanse på industriell merking og sporing, prosessautomasjon og vareflyt.

- Marine Harvest kontrakten er en av de største innenfor industriell etikettering, merking og datafangst i norsk næringsmiddelindustri, sier Torsnes, som mener det er et godt eksempel på hvilken overlegen funksjonalitet som er tilgjengelig i deres programvare.

- Systemets enkle oppbygging gir kundene trygghet for at det fungerer i henhold til intensjonene. Vi leverer et produkt og ikke et prosjekt slik at kundene har valgfrihet i bunn og ikke låses fast til en eller flere kompliserte tredjeparts-løsninger, som kan få taksameteret til å gå ukontrollert, sier Torsnes. Han kan fortelle at CodeIT Enterprise er lett integrerbart mot hvilket som helst system hos de enkelte bedrifter eller organisasjoner.

Rivende utvikling

Siden 2011 har CodeIT opplevd en rivende utvikling i det nordiske markedet.

- Vi er meget godt fornøyd med veksten så langt, sier Torsnes. Det gjør at han og medarbeiderne i selskapet kan sette seg på hesteryggen og ri inn i soloppgangen med visshet om at selskapet vil nå sine målsetninger på kort og lang sikt.

---------

CodeIT inngår ny avtale med Boliden Odda

CodeIT skal levere utstyr for industriell merking til Bolidens sinksmelteverk i Odda.

Det nye utstyret utvider en leveranse CodeIT installerte i 2011 sammen med selskapets egenutviklede integrasjonsverktøy CodeIT Enterprise for identifisering, merking og sporing av produkter.

Merkingen omfatter leverandørkode, produktanalyse, vekt og sporing. Opplysningene ligger i en etikett med GS1-standardisert maskinlesbar 2D-kode og endimensjonalkode på sluttproduktet, og automatiserer oppdatering av Bolidens logistikk- og forretningssystemer (ERP).

- Boliden har fått et standardisert, enkelt, fleksibelt og skalerbart verktøy for industriell merking og sporing av produkter og prosesser, sier daglig leder Bjørnar Torsnes i CodeIT i Oslo.

Ledelsen i Boliden sier det er en styrke for selskapet å ha oppdaterte kunderettede produkter og tjenester, og effektive logistikkløsninger.

Strategisk viktig

I 2011 leverte CodeIT tilsvarende utstyr og programvare til selskapets smelteverk i Kokkola i Finland og Odda. Løsningen utveksler oppdatert informasjon med markedsføringskontoret i Stockholm.

- Det er strategisk viktig å vinne en kontrakt som bekrefter systemets evne til å knytte sammen ulike geografisk adskilte anlegg i ett automatisk system, sier Torsnes.

Han forteller at løsningen er tilrettelagt for vekst, er industriuavhengig og enkelt kan tilpasses de enkelte bedrifters spesielle behov.

- Vi gjør industriell merking smartere, sier han.

Produktuavhengig

CodeITs integreringsverktøy knytter sammen ulike merke- og datafangstapplikasjoner i ett enkelt operasjonelt system.

- Vårt åpne og standardiserte integreringsverktøy binder ikke Boliden til enkelte leverandører av maskinvare og omliggende IT-systemer, sier Torsnes. - Selskapet kan fortsatt bruke eksisterende produkter og programvare, og står fritt i sitt valg av senere leverandører. Det gir stor grad av frihet og valgmuligheter, fortsetter han.

Styrker konkurranseevnen

Boliden forteller at selskapet er svært fornøyde med CodeITs tidligere leveranser til selskapets nordiske anlegg, noe som også legges til grunn for tildeling av den nye leveransen.

- Smart og automatisk identifisering, merking og sporing legger forholdene til rette for Bolidens fortsatte vekst og styrkede konkurranseevne, sier Torsnes.

Avtalens verdi er på rundt 1,5 millioner kroner og utstyret skal være installert innen mars. Med den nye avtalen, har CodeIT levert utstyr og programvare for drøye fem millioner kroner til Boliden.

www.logistikk-ledelse.no © 2014

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.094