23948sdkhjf

Agresso: Norsk programvare med internasjonal suksess

Norsk programvare med internasjonal suksessDet norske utviklingsselskapet Agresso R&D AS i Oslo har hovedansvaret for utvikling av programvaren Agresso Business World for morselskapet Unit 4 Agres...

Norsk programvare med internasjonal suksess

Det norske utviklingsselskapet Agresso R&D AS i Oslo har hovedansvaret for utvikling av programvaren Agresso Business World for morselskapet Unit 4 Agresso Group NV i Nederland. - Fundamentet i løsningen er en standardpakke som tilpasses de markeder der vi er representert, sier produktsjef Thomas Staven.

Utviklingsselskapet Agresso R&D har omformulert «Det er typisk norsk å være god» til «det er typisk Agresso å være åpen». Selskapet utvikler et standardprodukt. Det krever åpenhet i både miljø og løsning. Problemstillinger andre leverandører løser med tilpasninger, spesialløsninger og implementeringsfinesser tilstreber selskapet å løse innenfor rammene av et robust og smidig standardsystem. Det er krevende. Agresso R&D trenger de beste hodene. De er ikke nødvendigvis norske. Utviklingsmiljøet i Nydalen består av over 150 personer fra 10 land. Foto: Agresso R&D

Trond Schieldrop

Norske Agresso, som holder til i Nydalen i Oslo, er delt inn i markedsselskapet Agresso AS med 125 personer og utviklingsselskapet Agresso R&D med 150 ansatte.

Agresso AS ble etablert i 1991 og leverer ERP-løsningen Agresso Business World (ABW) med tilhørende konsulenttjenester og kundeservice til det norske markedet. Sammen med sine partnere betjener det over 800 norske kunder.

- Vi er i dag verdens syvende største ERP-leverandør, og målet er å forbedre denne posisjonen, sier salgs- og markedsdirektør Terje Kaasa i Agresso AS. Europa er vårt hovedmarked og vi har datterselskaper i 9 land samt distributører i 7 land. Selskapet begynner dessuten å få fotfeste i Nord-Amerika hvor vi har 3 egne datterselskaper. Dessuten har vi etablert partnere i Australia og Asia. Agresso har opparbeidet seg en betydelig internasjonal kundebase med installasjoner i mer enn 70 land.

Agresso og Agresso R&D er datterselskaper av Unit 4 Agresso Group NV som har sitt hovedkontor i Holland. Totalt arbeider det nærmere 2.000 personer i konsernet som er notert på børsen i Amsterdam.

- Unit 4 Agresso-gruppen er en internasjonal utvikler av ERP-systemer for økonomistyring, prosjektstyring, innkjøp & logistikk, lønn og HR, samt ledelsesinformasjon, sier produktsjef Thomas Staven i Agresso R&D AS, og legger til at Agresso Business World (ABW) er det største og viktigste produktet i Unit 4 Agresso.

Integrerte systemer

Produktporteføljen ABW består av fullt integrerte moduler. Til sammen skal ABW ivareta alle sentrale deler av økonomistyring, innkjøp og vareflyt, kompetanseforvaltning, personaladministrasjon og tilhørende ledelsesinformasjon for mellomstore og store organisasjoner.

- Høy funksjonalitet og bruk av moderne web- og mobilteknologi bidrar til å skape konkurransefortrinn for våre kunder, mener Staven.

Fleksibel grunnstruktur

ABW tilpasses og selges til forskjellige kunder, segmenter og markeder. Systemet kan lett tilpasses endringer i bedrifter og organisasjoner.

- Dette skiller oss fra de som leverer en bransjetilpasset løsning. Vi har en fleksibel grunnpakke som er så omfangsrik at vi kan sette sammen og organisere produktet innenfor både offentlig og privat sektor. Fordelen med Agresso er at når behovene endrer seg, trenger de ikke å installere nytt kjernesystem for å understøtte nye prosesser. Det er kanskje hovedgrunnen til at våre kunder er så fornøyde med vår ERP-løsning, sier Staven.

I Norge brukes Agresso innen mange bransjer og foretrekkes blant annet av store entreprenører, energiselskaper og IT-konsulentselskaper. - I offentlig sektor har vi en sterk posisjon i kommuner, helse og utdanning, departementer og fylkeskommuner, sier Kaasa, som også trekker frem Skagerak Energi som har innført deres eHandelsløsning. På tre år er energiselskapet blitt blant de beste aktører innen integrert logistikk i Europa.

- De har redusert kapitalbindingen, fått lavere transportkostnader, mindre lagerarealer og bedre logistikk. Skageraks interne transaksjonskostnader ble redusert med mer enn 90 prosent i 2004. Antallet medarbeidere knyttet til innkjøp, lager og transport er redusert fra tretti til fem, sier Kaasa.

Bergen kommune installerte i 2002 en Agressoløsning for økonomistyring, eHandel, ordre- og fakturahåndtering og webbasert rapportering/informasjonsflyt. Løsningen skulle gjøre informasjonen enkelt tilgjengelig på alle nivåer og effektivisere økonomiprosessene.

- I dag har Bergen kommune ca 2.500 Agressobrukere. En brukerundersøkelse gjennomført i begynnelsen av 2005 viser at de ansatte synes økonomistyringen er blitt enklere, rapporteringen bedre, tilliten til systemet bedre og bruk av skyggeregnskap redusert, påpeker Kaasa.

Grunnpakke

Agresso har en grunnpakke som tilbyr et Windows grensesnitt og et webgrensesnitt.

- De fleste av våre over 1.2 millioner brukere benytter nå vårt webgrensesnitt. Det brukes bl.a. til å rulle ut prosessrelaterte oppgaver som innkjøp. Andre ganger benyttes det til å distribuere tradisjonelle regnskapsoppgaver, sier Staven, og legger til at Det britiske bistandsdepartementet (Department for International Development) som holder til i Skottland, benytter webgrensesnittet til nettopp å rulle ut slike oppgaver til fjerne land.

Sammenslåinger

- Vi ser at en rekke ERP-selskaper velger å slå seg sammen for å vokse og oppnå stordriftsfordeler. Dynamikken i markedet gjelder hos oss som alle andre, sier Kaasa. Ambisjonen er å vokse videre organisk, men samtidig ser de etter mulige oppkjøpskandidater for å ta de posisjonene som er nødvendig for å forbli en betydelig aktør i markedet.

Integrert funksjonalitet

Han opplyser at transportnæringen er opptatt av Agressosystemenes rapporteringsmuligheter og integrasjonsløsninger mot andre virksomhetskritiske systemer.

- Det samme gjelder elektronisk prosesshåndtering som f.eks. håndtering av inngående fakturaer og bruk av web- og mobilteknologi, sier Kaasa.

Effektiviserer hverdagen

ERP-applikasjonen når stadig ut til nye brukergrupper. Potensielt kan alle i en organisasjon benytte Agresso på en eller annen måte, for eksempel gjennom føring av timer og reiseregninger eller godkjenning av fakturaer.

- Uansett hvilket grensesnitt du jobber i, enten det er på web eller i et Windows grensesnitt, er det med på å effektivisere arbeidsdagen. Vi jobber nå mye med å gjøre vårt webgrensesnitt enda mer brukervennlig. Agresso skiller mellom profesjonelle og tilfeldige brukere. Den profesjonelle bruker systemet daglig, mens tilfeldige søker informasjon med ujevne mellomrom. En tilfeldig bruker kan for eksempel sitte på et hotell et sted i verden og ha behov for oppdatert styringsinformasjon. Det gir oss en ny utfordring når systemet designes, sier Staven, og legger til at selskapet har kunder der flere tusen brukere benytter webgrensesnittet.

- Når du ruller ut et system til mer enn 2.000 ansatte er det utfordrende å drive brukeropplæring. Når brukeren logger seg på skal det intuitivt være mulig å vite hvordan man skal navigere og på en enkel måte kunne hente informasjon eller utføre oppgavene sine.

Automatiserer rutinene

Kaasa opplyser at Agresso kan automatisere alle rutiner i en organisasjon.

- Innkjøp er et av områdene som kan effektiviseres. Det kan være en salgsmedarbeider som har behov for en vare til en lokal bedrift. Da kan vedkommende bestille varen uten å ringe inn til hovedkontoret eller sende mail. Vi automatiserer rutinene slik en ordre går gjennom systemet uten at noen ser den før den er i hovedboken forutsatt at den følger det interne regelverk, sier han.

Velegnet for endringer og design av nye prosesser

Når en Agressobruker ekspanderer - enten ved oppkjøp eller fusjonering - behøver de ikke å anskaffe et nytt ERP-system. I følge Staven er systemet laget slik at det er enkelt å designe nye prosesser for brukerne.

- Her er vi unike i forhold til våre konkurrenter, som i mange tilfeller må foreta store systemtilpasninger underveis. Da kan ERP-systemet lett bli et hinder for videre vekst i bedriften. Systemet må kunne skalere i flere dimensjoner fra kapasitet, forretningsmodell og i samhandling mellom organisasjonens faglige systemer, avslutter Staven.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078