23948sdkhjf

Nye elektriske og dieseldrevne motvektstrucker: Still going strong

Still going strongI forrige nummer omtalte vi kort Stills nye serie av dieseldrevne motvektstrucker fra 2,2 til 3,5 tonn. De viktigste nyhetene på RX70 er lavere livslengdekostnader og langt bedre mul...

Still going strong

I forrige nummer omtalte vi kort Stills nye serie av dieseldrevne motvektstrucker fra 2,2 til 3,5 tonn. De viktigste nyhetene på RX70 er lavere livslengdekostnader og langt bedre muligheter for individuell tilpasning av ytelsene enn tidligere modeller. Samtidig lanserte produsenten nye elektriske 4- til 5-tonnere med AC-motorer i RX60-serien.

De nye RX70-modellene fra 2.2 til 3.5 tonn bruker ikke mer enn 2,5 liter diesel pr. time og hevdes å være markedets mest økonomiske. Den største forbedringen på RX70-serien er imidlertid de elektroniske styringskomponentene som har medført at truckene er blitt langt enklere å både kjøre og betjene. Foto: Still

Henning Ivarson Hamburg

Etter det lett banale ordspillet i tittelen er det fristende å følge opp med Pauls Simons evergreen «Still Crazy After All These Years». Men Still har langt fra vært crazy på noen måte. Det er imidlertid et faktum at de gjennom 50 år skilt seg ut fra andre truckprodusenter med sin dieselelektriske drift. Og det er også et unektelig faktum at mange brukere har vært lite fornøyd med betjeningen av dette. At de først nå gjør noe drastisk med dette, kan derfor kanskje virke noe «crazy». På den annen side har Still opparbeidet en uvurderlig kompetanse når «alle» nå tenker hybride løsninger som nettopp tar utgangspunkt i denne teknologien. Truckkjøring kjennetegnes med mye akselerasjon og retardasjon, og under bremsing tilbakeføres mye energi til batteriet. Mange mener derfor at nettopp trucker er svært godt egnet til hybriddrift. Selv har Still i mange år tilbudt hybride trekkvogner, og under den store intralogistikkutstillingen CeMAT i Hannover i fjor viste produsenten frem en prototype på en hybrid motvektstruck. Der presenterte de forøvrig også en brenselcelletruck, så det er tydelig at Still arbeider med flere fremtidige, miljøvennlige truckalternativer.

Lave livslengdekostnader

Sett i lys av at mange ikke har vært helt dus med betjeningen av Stills dieseltrucker er derfor den langt viktigste forbedringen på nye RX 70 at truckføreren - ved hjelp av fem forskjellige kjøreprogrammer og andre muligheter for tilpasning av ytelsene - kan sette opp RX70 helt etter egne ønsker og behov. Ønsker man at den skal oppføre seg som en tradisjonell convertertruck, ja så gjør den det. Det samme er tilfelle dersom man er mest fortrolig med en hydrostatdrevet truck. Den nye elektroniske styringen gir også truckføreren muligheten for å bruke cruise control, noe som kan være avlastende ved kjøring over lengre avstander.

Den nye generasjonen av motvektstrucker med forbrenningsmotor består av modeller med 2.2, 2.5, 3.0 og 3.5 tonns løftekapasitet. Dieselversjonene av RX70 vil være de mest aktuelle i Norge, og disse er utstyrt med en 1,9-liters Volkswagenmotor som avhengig av truckstørrelsen har effekter på 41 eller 57 hk. Gassmodellene benytter på sin side en ombygget 2-liters motor på 49 og 52 hk fra samme produsent. Forbrenningsmotoren driver en generator som igjen forsyner både hydraulikkpumper og AC-motorene ute på hvert drivhjul med strøm. Sammenlignet med andre konvensjonelle drivlinjer hevder Still at man med dette oppnår både en svært økonomisk og vedlikeholdsfri gange. Dieselforbruket oppgis eksempelvis til å være på bare 2,5 liter pr time, noe som i følge produsenten er rundt halvparten av hva som ellers er vanlig på dieseltrucker med converter- eller hydrostatisk drift.

RX70 er også blitt utstyrt med et helt nytt hydraulisk system med stengte ventiler og en variabel pumpe som forsyner både styre- og løftesystemet med nøyaktig mengde uten at energi går til spille. Dette bidrar til at oljen blir betydelig mindre belastet, og serviceintervallet på hydraulikksystemet er derfor blitt økt fra 3.000 til 6.000 driftstimer. Også det generelle serviceintervallet på trucken har blitt doblet; fra 500 til 1.000 timer. Livslengdekostnadene blir dermed betydelig redusert, og Still våger påstanden om at RX70 er markedets mest økonomiske.

Still har lenge vært kjent for sin gode innkapsling av kritiske komponenter. RX70 har både innkapslede drivmotorer iht IP 54-standarden og våte bremser og kan i praksis kjøre med forakselen i vann. De behøver dermed ikke modifiseres alt for mye for at de skal kunne benyttes i fiskeindustrien eller gå i andre spesielt utsatte arbeidsmiljøer.

God førerplass

Førerplassen har et moderne og tiltalende design og kjennetegnes med lettavleste instrumenter, god benplass og ergonomisk plassering av ratt og hend-

ler. Vanlige spaker er standard, men truckene kan selvfølgelig også leveres med både minispaker eller joystick. Valg av kjøreretning foretas forøvrig enkelt ved hjelp av en bryter på løftespaken. Siden de fleste truckførere i hovedsak har venstrehånden på rattet, er dette plassert litt til venstre for senter. En vid mastkonstruksjon og et lavt plassert frontplate/dashbord gir god sikt fremover. Også bakover er sikten blitt bedre. Dette skyldes blant annet at motvekten nå er blitt mer integrert med truckens chassis og således blitt plassert lavere. Denne nye konstruksjonen bidrar naturligvis også til økt stabilitet, og Still hevder at de derfor ikke er avhengig av noe form for elektronisk stabilitetssystem for å oppnå sikker kjøring.

Mange norske truckimportører har tradisjonelt hatt problemer med å selge fabrikkproduserte førerhus og i stedet tilbudt skreddersydde kabiner fra norske eller svenske spesialprodusenter. I de senere årene har en rekke produsenter lagt seg i selen, og det er også tilfelle med Still. Med blant annet en langt bedre tetting mellom kabin og chassis har man nå oppnådd langt mer effektiv isolasjon og støydemping i tillegg til at finishen og innredningen har blitt mer smakfull. Dermed ligger det godt an til at norske kunder kan bli tilfreds med fabrikkhyttene som tilbys.

I fjor lanserte Still de første modellene i sin helt nye generasjon elektriske motvektstrucker. Den gang dreide det seg om RX20 fra 1.5 til 2.0 tonn og RX60 med tilnærmet samme løftekapasitet, men med større batterikapasitet. Nå utvides serien med nye RX60-modeller i henholdsvis 4.0-, 4.5- og 5.0-tonns klassen (bildet). Til neste år kommer nye versjoner av volummodellene i 2,5- til 3-tonns segmentet. Foto: Still

Ny elektrisk serie fra 4 til 5 tonn

I fjor lanserte Still de første modellene i sin helt nye generasjon elektriske motvektstrucker. Den gang dreide det seg om RX20 fra 1.5 til 2.0 tonn og RX60 i tilnærmet samme vektklasse, men med større batterikapasitet. Nå utvides serien med nye RX60-modeller i henholdsvis 4.0-, 4.5- og 5.0-tonns klassen, som samtidig er de første truckene fra Still med AC-drift over 3 tonn. De er utstyrt med det samme enkle batteribyttesystemet som ble innført på de små truckene i fjor. Her skyves batteriet enkelt ut på skinner fra siden av trucken før det deretter kan bli håndtert av en ledetruck eller lignende. Så langt er Still alene om å tilby et slikt system på denne truckstørrelsen. Nå skal det saktens innrømmes at det er relativt få norske brukere som har en så aktiv kjøring at det kreves et batteriskifte, så det er nok andre kvaliteter som teller mer på det hjemlige markedet. Eksempelvis at de har samme gode innkapsling som RX70. Det samme er tilfelle med den ergonomisk utformede førerplassen. Nytt for Still er også bruk av to tynne løftesylindere i masten som gir betydelig bedre sikt enn en sentralt plassert enkeltsylinder.

For å oppnå høyest mulig driftssikkerhet er de også utstyrt med dobbelt CAN bus system og dobbel prosessorkontroll.

Også de elektriske truckene har fått et nytt hydraulikksystem. Siden slike trucker etter hvert har fått svært stillegående drivmotorer, har mange brukere derfor begynt å irritere seg over støyen fra hydraulikken. Still har derfor utviklet en svært stillegående pumpe som sammen med nye ventiler også skal sikre millimeterpresisjon av mastbetjeningen.

To norske importører

Det er ikke bare med den dieselelektriske driften at Still skiller seg ut fra de andre truckprodusentene. Her i Norge hadde Still en periode hele fem sidestilte importører. I 1985 etablerte man imidlertid Still Scandinavia hvor det meste av importfunksjonene ble styrt fra danske Kolding, mens de tidligere importene fikk forhandlerstatus. I 1996 trakk danskene seg ut, og ansvaret ble overtatt av to av de tidligere fem importørene; Andersen Truck og daværende Lagerteknikk Norge. Forøvrig har Still Scandinavia nå nylig gjennomført et navneskifte tilbake til Still Danmark.

Andersen Truck ble etablert i 1984 og har hovedkontor i Trondheim. Selskapet er ansvarlig for Still i Møre og Romsdal, Trøndelag og Nord-Norge. Majoriteten av kundene finnes innen fiskeri- og oppdrettsbransjen hvor selskapet også har en spesielt sterk markedsposisjon.

Lagerteknikk Norge ble etablert i Bergen 1985, men i forbindelse med at de på nytt fikk importørstatus i 1996 etablerte man et hovedkontor for truckvirksomheten på Frogner nord for Oslo. Tre år senere ble dette forretningsområdet skilt ut i det nye selskapet Still Lagerteknikk Norge som er ansvarlig for merket i Sør-Norge.

Roar Andersen i Andersen Truck og Odd Arne Døskeland i Still Lagerteknikk Norge opplyser at det samlede salget i år vil komme opp i rundt 250 enheter og bli all time high. Omsetningsmessig forventer de to selskapene å ende på henholdsvis ca 42 og 50 millioner kroner.

Et viktig salgsargument har i alle år vært Stilltruckenes lave livslengdekostnader, og begge presiserer at dette ytterligere vil bli forsterket med de nye maskinene. Selv om både Andersen og Døskeland deler produsentens forhåpninger om at introduksjonen av RX70 vil bidra til en dobling av dieselsalget, er det likevel elektriske motvektstrucker som dominerer. Nær 90 prosent av leveransene til Andersen Truck og mellom 70 til 75 prosent fra Still Lagerteknikk Norge er nettopp slike maskiner. Selv om Still kan vise til et nytt elektrisk program mellom 1.5 og 2 tonn og nå også mellom 4 og 5 tonn, må begge importører belage seg på at de virkelige volummodellene i 2.5 til 3-tonns klassen først blir fornyet til neste år.

Begge selskaper har et godt utbygget salgs- og serviceapparat i sine distrikter. Både Andersen og Døskeland fremholder at de har et godt forhold til hverandre, og samarbeider profesjonelt om kundene når de i enkelte tilfeller må krysse grensene seg i mellom.

Imponerende show

Lanseringen av de nye modellene foregikk på Stillfabrikken i Hamburg. Her var hele 1.100 nordtyske kunder og 130 fagpressejournalister fra hele Europa samlet. I utgangspunktet liker pressefolk dårlig denne kombinasjonen siden arrangøren da - av helt naturlige grunner - legger hovedfokus på kundene og at arbeidsforholdene for de skrivende således langt fra blir de beste.

Fordelen med å være sammen med kundene var imidlertid at vi dermed fikk ta del i et fengende introduksjonsshow. Etter å ha deltatt på et utall produktlanseringer de siste 20 årene skal det innrømmes at det er lenge siden vi lot oss imponere av prangende lys-, lyd- og lasereffekter. Still har imidlertid satset voldsomt på slike show de siste årene, og vi tar av oss hatten for en nær to timer lang musical. Med profesjonelle sangere og dansere, fengende musikk og topp koreografi stod ikke dette showet tilbake for noe annet som settes opp for vanlig publikum på ordinære scener. Musicalen dreide seg om stjerneskipet «Logistica 2» fra en fjern planet og som på sin ferd mellom galaksene mistet energitilførselen. De scannet seg frem til en kraftig energikilde som ble lokalisert på nordpolen av vår egen klode. Etter en nødlanding viste dette seg naturligvis å være en av de nye Stilltruckene. Der fikk de vekket fabrikkføreren som hadde sovnet (selvfølgelig på grunn av den høye komforten i førerkabinen) i forbindelse med uttesting. Som takk for energitilførselen skulle «Commander Total Cost» og hans besetning hjelpe truckføreren tilbake til Hamburg der over 1.000 gjester ventet på den nye trucken. For å visualisere at truckene ikke bare takler ekstreme vinterforhold gikk turen både innom områder med intens ørkenhete og sandstorm.

Showet blir nå satt opp en åttitalls ganger og bli vist for tusentalls kunder i en rekke europeiske land. Foreløpig er det for få Stillbrukere i Norge til at ensemblet kommer hit til landet, men man kan jo alltids håpe på at de nye modellene vil bidra til at salget tar seg opp så mye at vi kommer på tale ved oppsettingen av neste Stillmusical.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078