23948sdkhjf

LOGMA: Refleksjoner inn i det nye året

LOGMA:Refleksjoner inn i det nye åretJeg hørte en vis mann si om tiden: Tiden går ikke, den kommer. Ja, så har det da kommet et nytt år, 2004, og det gir anledning til å reflektere over tingenes tilst...

LOGMA:

Refleksjoner inn i det nye året

Jeg hørte en vis mann si om tiden: Tiden går ikke, den kommer. Ja, så har det da kommet et nytt år, 2004, og det gir anledning til å reflektere over tingenes tilstand.

Selskap for Logistikk/Materialadministrasjon - LOGMA - har igjen lagt et strålende år med mange aktiviteter bak seg. LOGMA er en ideell organisasjon i ordets rette forstand. Her holdes visjonen høyt:

Alle tillitsmenn og kontaktpersoner i bedriftene bidrar med kunnskap i form av å dele erfaringer på medlemsmøter, skrive i bladet, tilrettelegging for medlemsmøter, organisering av seminarer/konferanser/ messer og drifting av websidene.

Takket være alle disse frivillige sjeler som ivrer for at ny kunnskap på dette feltet skal komme bedriften til gode på en hurtig og effektiv måte, har LOGMA kunnet holde en hyggelig lav pris for deltakerbedriftene.

Det er jo slik også at alle i bedriften kan nyte godt av de møter, rabatter og andre goder LOGMA har - som om de var personlige medlemmer. Ingen annen organisasjon jeg kjenner til gir så mye til sine medlemmer for kontingenten.

Så, er din bedrift ennå ikke medlem så ta kontakt. Mye informasjon finner du også om aktivitetene våre (og andres aktiviteter innen logistikk) på:.www.logma.no

Men hvordan ligger det an med logistikk begrepet? Er det et begrep som forstås, fenger eller lett kan forklares?

Hva er logistikk?

Opprinnelsen til ordet logistikk daterer seg tilbake til Napoleon. Logistikksjefen hans hadde som oppgave fremføring av forsyninger til fronten, nærmere bestemt mannskap, inklusive mat, klær og opphold, samt alle artikler som medgikk til den tidens «moderne krigføring». Da handler det om å ha den totale oversikten over det som skal gjennomføres - det er også kjernen i den moderne forklaringen av oppgavene til den som har logistikkansvaret i en bedrift. Han/hun har ansvaret for å overvåke at flyten i alle funksjonene langs verdikjeden ikke hemmes av «siloeffekten» eller tuementaliteter. Det at alle leddene i verdikjeden prioriterer/bestemmer over sitt revir bidrar til en suboptimalisering som igjen drar med seg konflikter og kostnader bedriften helst burde være foruten.

Jeg synes den engelske betegnelsen Supply Chain Management er en dekkende betegnelse for hva en logistikkansvarliges oppgaver omfatter.

Logistikkansvaret hos ledelsen

Den logistikkansvarlige hører selvfølgelig til i lederteamet i bedriften. Han/hun har mer enn noen føling og overblikk med det som foregår langs den totale verdikjeden - noe som gjør det mulig å unngå suboptimalisering i de enkelte leddene. Men logistikkansvarlige bør også ha kunnskap om hvilke grep som på kort og lang sikt bør tas i bedriften for å forenkle verdikjeden, gjøre den sikrere og ikke minst mer kostnadseffektiv.

I ledelsen er det ekstra viktig at logistikkoverblikket er til stede og virksomt mht hvordan avgjørelser påvirker verdikjeden. Jeg har sett eksempler på at det har skjedd underverker i bedrifter der logistikksjefen har blitt toppsjef. Jeg har spurt meg om det er fordi logistikksjefens forslag ikke fikk gjennomslag fordi de andre i lederteamet ikke forsto logistikk eller om logistikk kan være for vanskelig, komplisert, å gjennomføre uten logistikkbakgrunn. Vi kjenner uttrykket å gjøre annen manns verk. Kanskje er vi ikke flinke nok til å legge frem våre ideer og tanker. På medlemsmøtene til LOGMA, som henvender seg til hele ledergruppen i bedriftene, får man innsikt i bedriftssituasjoner med valg av løsninger. Ja, her er det mye å hente for alle i ledergruppen - om løsninger, verktøy, personalgrep, nettverksbygging og kunnskap om hva som rør seg i vår verden. LOGMA har hatt stor oppslutning om sine møter - ja, hvert møte er et gratis 2-3 timers kurs som man ikke får andre steder.

Vel møtt til våre medlemsmøter i 2004.

Hilsen Presidenten

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078