23948sdkhjf

LOGMA: Sterk utvikling innen logistikk i helseforetak

LOGMA:Sterk utvikling innen logistikk i helseforetakDe siste årene har det vært økende fokus på logistikk i helseforetakene, og mange har regnet logistikk som et viktig område for å oppnå mer effektiv...

LOGMA:

Sterk utvikling innen logistikk i helseforetak

De siste årene har det vært økende fokus på logistikk i helseforetakene, og mange har regnet logistikk som et viktig område for å oppnå mer effektiv drift og reduserte kostnader. Stor interesse og sterk utvikling innen området er bakgrunnen for at LOGMA sammen med Den norske Dataforening og Helsetjenestens Lederforbund nå planlegger sin tredje konferanse om logistikk i helseforetak høsten 2004.

Jarle Aaram

Sykehusene har i mange år arbeidet med forbedring av varestrømmen inn og intern distribusjon. Blant annet har mange anskaffet nytt logistikksystem eller oppgradert eldre systemer. Dette har lagt grunnlag for bedre styring av innkjøp, lagring og bruk av forbruksvarer. Både i 2002 og i 2003 har LOGMA, Den norske Dataforening og Helsetjenestens lederforbund arrangert konferanser om logistikk i helseforetak. Disse har vist at det foregår mye på dette området, og at det fortsatt er et stort potensial for videre forbedring.

Varelogistikk

En vesentlig del av innsatsen har vært på effektivisering av hele varestrømmen for forbruksmateriell, både innkjøp, lagring og intern forsyning. Automatisering og nye rutiner har også vært en del av dette. Etter hvert har en også begynt å ta i bruk de samme prinsippene og løsningene for andre områder matvarer, tekstil og renhold. Erfaringene har vist at der er store potensiale for forbedring.

Helsereformen og omorganiseringen av helseforetakene har gitt mer fokus på effektivisering av vareforsyningen. Samtidig har dette også åpnet for nye muligheter ved at det nå er enklere å koordinere varestrømmen for flere sykehus, og dermed oppnå større fordeler både på innkjøp og intern varehåndtering.

Pasientlogistikk

Selv om varelogistikk er viktig, er dette tross alt bare en støttefunksjon for helseforetakene. Den primære oppgaven er pasientbehandling, og dette er også et område hvor det har vist seg at en har mye å hente fra industriell logistikk. Problemstillingene er langt på vei de samme, men terminologien er ofte forskjellig. Flere helseforetak kan vise til gode resultater ved å bruke moderne logistikkprinsipper for planlegging av pasientbehandling.

Helhetlig behandlingsplanlegging er viktig både for å øke behandlingskvaliteten for pasienten og for å oppnå bedre ressursutnyttelse. Noen av de aktuelle problemstillingene her er planlegging av undersøkelser og operasjoner med bestilling av aktuelle prøver, ressursplanlegging, arbeidsprosesser og informasjonsflyt for å kunne følge hver pasient gjennom hele systemet. Her kan en også oppnå mye ved inkludere primærhelsetjenesten.

Pasientlogistikk er trolig det området der en vil se størst innsats og mest effekt innen logistikk i helsesektoren. Dette er derfor et område som LOGMA ønsker å satse på, og flere aktiviteter er under planlegging.

Erfaringene fra konferansene i 2002 og 2003 har vært meget positive. Det foregår en sterk utvikling på dette området, interessen er stor og potensialet synes også å være stort. De tre organisasjonene er derfor i gang med forberedelsene til en ny konferanse høsten 2004. Vel møtt til spennende og faglig utfordrende dager på årets konferanse.

www.logma.no

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.062