23948sdkhjf

Lean Manufacturing: Er du klar til å bruke ERP-systemet ditt på en ny måte? Del 1 av 2

Er du klar til å bruke ERP-systemet ditt på en ny måte? Del 1 av 2Hva må til for å få mest mulig ut av ERP-investeringene innen logistikk og produksjon? Hvordan kan en forsikre seg om at ERP-systemene...

Er du klar til å bruke ERP-systemet ditt på en ny måte? Del 1 av 2

Hva må til for å få mest mulig ut av ERP-investeringene innen logistikk og produksjon? Hvordan kan en forsikre seg om at ERP-systemene vil bidra til mest mulig fortjeneste, til minst mulig risiko og minst mulige kostnader?

Odd Jøran Sagegg

Selv om det er vanskelig å gi noen enkel forklaring, er det flere indikasjoner tilsier at de som har lykkes best med dette har anvendt Lean Manufacturing («Slank produksjon» på norsk) som en base for hvordan de styrer logistikk og produksjon. Verdensledende produsenter som Dell, IKEA og Toyota er eksempler på «Lean-produsenter» som har forenklet og visualisert informasjonsstrømmene for å kunne kutte distribusjonsledd, redusere produksjonskostnader og øke fortjenesten.

Det er ikke bare store og internasjonale selskaper som har dratt nytte av Lean Manufacturing. Også i Norge finner vi eksempler hvor Lean Manufacturing har med fordel har blitt kombinert med moderne verktøy for informasjonsbehandling. Dette har gjort det mulig for flere norske bedrifter å være konkurransedyktig i utlandet til tross for høye lønnskostnader og lange transporttider.

Men er dagens ERP-systemer godt nok egnet til å støtte Lean Manufacturing? Og hvordan komme i gang med å anvende Lean Manufacturing for å effektivisere bruken av ERP-systemene?

Lean Manufacturing er kilden til den moderne logistikktenkningen

Grunnlaget for ERP-systemene vi har i dag ble dannet på 50-tallet i USA ut fra tradisjonell vestlig tenkning innen produksjon og logistikk. Lean Manufacturing derimot kommer fra den japanske tradisjonen som gjennom de siste tiårene stadig har vunnet innpass i vesten.

Lean Manufacturing kan beskrives som en produksjonsfilosofi og et sett med teknikker. Filosofien innbefatter å fjerne all «sløsing» i en verdikjede som ikke skaper verdi til sluttkunden. Vanligvis refereres det til syv former for sløsing: produktdefekter, overproduksjon, transport, venting, lager, bevegelser og sløsing i bearbeidingen.

Teknikkene er verktøy som kan hjelpe oss med å redusere denne sløsingen. Felles for dem alle er at de baserer seg på teknikker som først ble utviklet hos Toyota i etterkrigstiden og som senere har blitt tatt opp med stort hell av et utall andre bedrifter i både Japan og vesten.

Ett av de viktigste skrittene en kan gjøre for å tilnærme seg en «Lean» verdikjede er å redusere seriestørrelsene. Dette kan vi få til ved blant annet å redusere omstillingstider, standardisere produkter og operasjoner og integrere kundenes og leverandørenes prosesser med egne prosesser.

Å redusere seriestørrelsen vil gi mange fordeler. Særlig viktig er det at mindre seriestørrelser vil korte ned produktenes totale gjennomløpstid, som igjen vil ha en positiv effekt på både leveringspresisjon og kundeservice. Korte gjennomløpstider åpner også for å gjøre en større del av verdikjeden styrt etter virkelige kundeordrer, som vil kunne redusere lagernivået og øke muligheten for å lage kundetilpassede produkter gjennom for eksempel varianthåndtering. I tillegg vil kortere gjennomløpstider gjøre det mulig å jevne ut strømmen av materialer og komponenter gjennom hele leveringskjeden, og dermed redusere det totale lager- og kostnadsnivået.

Kontinuerlig reduksjon av gjennomløpstidene gjennom hele verdikjeden er muligens der Lean Manufacturing skiller seg mest fra tradisjonell vestlig tenking innen produksjon og logistikk. I vesten har vi blitt opplært til å anse faktorer som omstillingstider og ledetider som konstante for å kunne kalkulere den økonomiske seriestørrelse for hver transaksjon eller delprosess. Lean Manufacturing derimot, anser omstillingstider og ledetider som kilder for sløsing som følgelig må fjernes.

I enkelte bransjer har de beste «Lean produsentene» redusert gjennomløpstiden slik at de kan sende kundeordrene direkte til underleverandørene, for så innen timer motta komponenter, utføre produksjonen og videresende produktene til sluttkundene.

En ny vår for ERP?

ERP står for «Enterprise Resource Planning» og er et samlebegrep for de totalintegrerte systemene for økonomi, produksjon og logistikk som vi har i dag (for eksempel SAP, Oracle applications, Microsoft Axapta, og IFS applications).

Forløperne til ERP-systemene ble laget i en tid hvor markedet ble ansett som nærmest umettelig for ethvert produkt, og styring mot kapasitetsutnyttelse og fastsetting av økonomiske ordrekvantiteter ble satt i høysetet for logistisk ledelse. Lean Manufacturing derimot, setter produksjon etter kundens reelle etterspørsel, en jevn materialflyt og kontinuerlige prosessforbedringer som de viktigere styringsprinsipper.

Dette er nok grunnen til at ERP-systemer og Lean Manufacturing til nå har vært ansett som uforenlige, spesielt når vi snakker om innenfor bedriftens vegger.

Gjennom de siste årene har kravene til hvordan vi styrer produksjonen blitt endret. I dag foregår en stadig større del av verdiskapningen hos eksterne partnere, og trendene innenfor produksjon og logistikk går mot globalisering og produksjon i nettverk. I tillegg har vi fått økte krav til responstid, kundefokus og kostnadsreduksjoner. Dette har resultert i at flere og flere har kombinert Lean Manufacturing tenkningen med bruk av moderne informasjonsteknologi.

Men til nå har ERP-systemene bare hatt begrenset funksjonalitet for Lean Manufacturing. Dette betyr at dagens ERP-systemer representerer fremdeles en måte for å tenke produksjon og logistikk som av mange er ansett som «gammeldags».

Derfor er tredjeparts moduler for Lean Manufacturing på full fart inn i ERP-verden. En av disse er eBECS's modul for Lean Manufacturing for Microsoft Axapta. Dette er en av de mest komplette software pakkene for Lean Manufacturing som er totalintegrert i et ERP-system i dag. eBECS har laget syv Lean Manufacturing moduler til Microsoft Axapta. Disse er:

eBECS´s løsning støtter mange av de tradisjonelle Lean teknikkene og tilfører noen nye måter for å redusere sløsingen i verdikjeden. Slike tilleggspakker gir muligheter for å anvende systemstøtte basert på Lean Manufacturing tankegang gjennom hele bedriftens verdikjede og ut mot kundene og leverandørene.

Er forbedret software løsningen?

Selv om riktigere funksjonalitet er viktig, gir softwarepakker som de som eBECS leverer ingen ferdig løsning for Lean Manufacturing. Snarere bør vi se på disse som ett av flere verktøy som kan brukes når sløsingen skal fjernes.

Man trenger strengt tatt verken avansert teknologi eller å være en ekspert på Japanske teknikker for å bli litt mer «Lean». Ofte kommer en langt med enkle midler, «teamwork» og sunn fornuft, for å gå et skritt i riktig retning. Det gjelder også når man ønsker å effektivisere bruken av ERP-systemene.

I neste del skal vi se på hvordan man gjennom enkle tiltak basert på Lean Manufacturing tankegangen dramatisk kan begynne å effektivisere bruken av ERP-systemet.

------------------

Artikkelforfatter Odd Jøran Sagegg er fagansvarlig for logistikk/MPS hos WM-data Norge AS. I de senere årene har han spesialisert seg på å kombinere Lean Manufacturing med bruk av moderne IT verktøy, og har blant annet en doktorgrad innen emnet. Han har også jobbet med innførsel av ERP-systemer og har erfaring med logistikkledelse fra tiden som teknisk befal i forsvaret.odsae@wmdata.no

WM-data leverer ERP-løsninger til store og mellomstore bedrifter i Norden og har egne bransjeløsninger innenfor Bygg og anlegg og elektrobransjen. Løsningene er primært basert på Microsoft Business Solutions, Axapta. WM-data leverer merverdi i form av rådgivning, prosjektledelse og implementering, drift og vedlikehold. Alle leveransene er basert på fremtidsrettet og standardbasert teknologi, og hvor selskapets spisskompetanse kan bedre brukernes utbytte av verktøyet. WM-data ble etablert i 1969 og er i dag ett av Nordens ledende IT-selskap. Konsernets omsetning er i overkant av 8 milliarder SEK og antallet medarbeidere er ca 8 000, hvorav ca 250 medarbeidere i Norge.www.wmdata.no

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.079