23948sdkhjf

LOGMA: Hedrer Jan Ola Strandhagen med Logistikkprisen 2004

Hedrer Jan Ola Strandhagen med Logistikkprisen 2004Jan Ola Strandhagen, SINTEF/NTNU, er tildelt Logistikkprisen - LOGMAs høyeste utmerkelse for generelle bidrag til fremme av logistikken eller oppnådd...

Hedrer Jan Ola Strandhagen med Logistikkprisen 2004

Jan Ola Strandhagen, SINTEF/NTNU, er tildelt Logistikkprisen - LOGMAs høyeste utmerkelse for generelle bidrag til fremme av logistikken eller oppnådd konkrete resultater innen området.

Jan Ola Strandhagen (t.v.) overrekkes prisen av Oddvar Eikeri på vegne av LOGMA. Foto: Øyvind Engen

Prisen kan deles ut til en person, personer, bedrifter, institusjoner eller foreninger som har sitt virke i Norge. LOMGA ønsker nå forslag på kandidater til Logistikkprisen for 2005.

Logistikkpriskomiteen berømmer Strandhagen med at han har utmerket seg på alle LOGMAs kriterier for pristildeling:

Bidratt til faglige nyvinninger og utvikling

Strandhagen har gjennom sitt arbeid som professor ved NTNU og forsker ved SINTEF gjennom flere forskningsprosjekter bidratt til å utvikle nye løsninger tilpasset ulike forutsetninger i de ulike bedriftene. Han har spesielt satt fokus på Produksjonslogistikk som en viktig del av den totale logistikken, og vist hvordan bedriftenes produksjon kan effektiviseres ved å nytte kjente logistiske prinsipper til å utvikle bedriftsspesifikke løsninger.

Bidratt til økt forståelse ved en aktiv markedsføring og spredning av informasjon

Strandhagen har bidratt aktivt til å arrangere flere konferanser for å spre kunnskap om resultater fra forskningsprosjekter og øke fokus på logistikk. Han har holdt en rekke presentasjoner, og vist en meget god evne til å gjøre kompliserte budskap enkle og lett forståelige. Han har også vært en av initiativtakerne og drivkreftene bak egne Internettsider om produksjonslogistikk,, hvor mye god faglig informasjon er gjort tilgjengelig.www.produksjonslogistikk.no

Bidratt til økt kompetanse gjennom råd og opplæring

Sammen med en rekke norske bedrifter har Strandhagen i forskningsprosjekter bidratt både med faglige råd og økt logistikk-kompetanse. Gjennom sitt arbeid og undervisning ved NTNU har han også bidratt til kompetanseheving hos deltagere i utviklingsprosjekter.

Bidratt til betydelige gevinster for enkeltbedriften

Strandhagen har også vært innleid logistikksjef for bildelsproduksjonen ved Raufoss ASA (nå Nammo ASA), og har der lagt ned et stort arbeid i å utvikle effektiv logistikk som et av de sentrale kriteriene for en konkurransedyktig produksjon av bildeler i Norge.

Andre bidrag for å styrke logistikkmiljøet i bedrifter, foreninger og institusjoner

Strandhagen har bidratt til å forsterke logistikkmiljøer i mange bedrifter og foreninger. Hans positive innstilling og hans unike evne til å dele sin kunnskap med andre har vært et vesentlig bidrag til forståelse, tiltak og resultater.

------------

Superseminar med faglig spennvidde

Nær 60 tilhørere fulgte årvåkent de fire foredragene om produksjon og distribusjon på årets superseminar. Det var fire foredrag med helt ulike vinklinger. Foredragene illustrerte tydelig det store spennet og de mange mulighetene i de faglige utfordringene når temaet er produksjon og distribusjon.

Verdiproduksjon overlever i en tøff hverdag

Denne filosofien hos Jotun kunne fabrikksjef Marianne Terland Nilsen fortelle mye om. Jotuns konkurransekraft er kombinasjonen av sterke merkenavn, høy leveranseservice og en kostnadseffektiv produksjon. På verdensbasis har Jotun 36 produksjonsanlegg, men eksemplene var tatt fra fabrikken og lageret på Vindal. Vindalanlegget kunne vise til kontinuerlige forbedringer, og drivkraften var motiverte medarbeidere med forståelse for hele leveranseprosessen. Først litt om forståelsen for leveranseprosessen som betinger:

Forståelse for leveranseprosessen ble påpekt som en selvfølgelig forutsetning for forbedringer. Men motivasjonen hos den enkelte ble fremholdt som den utløsende faktoren for endring og forbedringer. Jotuns arbeidshypotese var at skal en organisasjon endres må endringen starte hos hver enkelt person. Men det er mulig å endre flere mennesker samtidig. I dette arbeidet har det vært lov å søke støtte i Maslows behovspyramide, og der er trukket frem TRYGGHET - OPPMERKSOMHET - ANERKJENNELSE som ledetråder. Motivasjon er en forutsetning mens trivsel oppleves som et resultat av oppnådde forbedring i et arbeidsmiljø med riktig balanse mellom egne ferdigheter og nye oppgaver.

På Vindal måles liter maling og antall varelinjer levert per timeverk, størrelsen på råvare- og ferdigvarebeholdninger, mengde vaskevann og avfall, og transportkostnader.

Moderne teknologi for styring av kjøttproduksjon

Å lage pølser og leverpostei er på ingen måte pølsevev. Det kunne avdelingsleder Sjalg Petersen fra Gilde i Tønsberg demonstrere. Hele slakteprosessen er mottak av slaktedyr, slakting, kjøling, skjæring, foredling, ekspedering og uttransport. I denne prosessen er Gilde i ferd med å utprøve funksjonalitet for RFID-brikker eller Radio Frequency IDdentification. Så langt er tatt i bruk RFID-øremerker som leses ved mottak av dyr til slakting og knytter leverandør og dyrets individnummer. Neste trinn er å styre 15 millioner kg kjøtt fordelt på 2 millioner plastbakker fra slakting, gjennom fabrikken og ut til kunder. Fordelene som søkes å er:

Det er fortsatt et testprosjekt mellom Gilde og Hitachi, men det er ett av få av sitt slag i Norge. De tekniske utfordringene er skrivemulighet, leseevne, stabilitet og ikke minst sikker integrasjon til andre IT-systemer. Det mer praktiske utfordringer i et allerede sterkt mekanisert anlegg er å plassere arbeidsstasjonene og antennene riktig, redusere uønsket effekt av høyfrekvente stråler, sikre engangslesing per brikke, lesing av brikkene ved kødannelser, lesing av flere brikker samtidig, og så videre.

Den interne flyten av plastbakker ble synliggjort på en pedagogisk morsom måte, en visuell simulering av bevegelsene. For de som vil se selve brikken så er den dessverre bare 0,4 mm tykk og brikkeantennen er bare en tynn folie.

Effektiv forsyningskjede i byggevarebransjen

Et eksempel på hvordan kundebehov overføres til en gjennomtenkt forsyningskjede ble vist av logistikksjef Pål Semb fra OPTIMERA. Optimeragruppen er et resultat av fusjon av fire selskaper og landets største eierintegrerte aktør i sin bransje. Nå har Gruppen definert sine eksterne utfordringer til å være å konsolidere kunde- og leverandørrelasjonene og møte nye aktører i bransjen samt en økende utglidning til andre bransjer. Målet er å kunne ta ut synergieffektene i det nye konsernet. Det er en alvorlig nok utfordring når utgangspunktet er flere store selskaper med ulik kultur, ulike data- og informasjonssystemer og mange kompliserte vareforsyningskjeder. OPTIMERA har formulert de umiddelbare oppgavene til å være ny struktur på forsyningskjedene, kontrollert og effektiv flyt av varer i de ulike kjedene, tydeligere og sterkere merkevarer og ikke minst ta de beste løsningene fra de beste selskapene og virkeliggjøre det for hele konsernet, («benchlearning»).

Helt avgjørende for OPTIMERA er at forsyningsstrategien er forankret til forretningsstrategien og drevet av kundebehovet. Forsyningsstrategien har fokusområdene:

Det hele er et eksempel på at systematisk og målrettet arbeid har gitt økt servicegrad til kunde og lavere distribusjonskostnader. Men litt overraskende har det også bidratt til økt fleksibilitet og bedre evne til å møte selv de mest ekstreme kundebehov.

Optimalisering av transport

Helt siden operasjonsanalysens barndom for 50 år siden har optimalisering av transport vært et attraktivt fagområde. Seniorforsker Geir Hasle ved SINTEF har utviklet metoder og algoritmer for å finne de mest rasjonelle løsningene under ulike betingelser. Hva skal så løses? Det er både strategiske, taktiske og operative spørsmål som:

Når så transportkostnadene er avhengig av kapasitetsutnyttelse, kjørelengde og hastighet kan beregningene bli rett så avanserte. For mer informasjon henvises til.www.top.sintef.no

www.logma.no

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.063