23948sdkhjf

Einar Maartmann har revitalisert Logisoft: Rendyrket konsulenthus på mobile løsninger

Einar Maartmann har revitalisert Logisoft:Rendyrket konsulenthus på mobile løsninger– Vi skal bli det ledende og mest profilerte konsulentsenteret på mobile dataløsninger og logistikk for våre kunder ...

Einar Maartmann har revitalisert Logisoft:

Rendyrket konsulenthus på mobile løsninger

- Vi skal bli det ledende og mest profilerte konsulentsenteret på mobile dataløsninger og logistikk for våre kunder som vil dekke alt fra anbefaling av riktig teknologi, optimale kommunikasjonsløsninger og den mest egnede leverandør av datafangssystemet, sier leder for Logisoft Einar Maartmann. I november revitaliserte han selskapet som har levd i "skyggenes dal" en del år. - Vi er et rendyrket konsulenthus og en nyvinning i markedet, sier han.

Trond Schieldrop

Det er en sterkt engasjert Einar Maartmann som kommer inn på selskapets utvikling fra oppstart og frem til i dag. Det lyser av engasjement når han trekker opp de historiske trådene.

Logisoft ble etablert høsten 1990 av Maartmann og to systemprogrammerere. Konseptet var å utvikle software på mobile terminaler/håndterminaler. Terminalene hadde den gang langt enklere brukermeny sammenliknet med dagens mer sofistikerte løsninger.

- Med min softwaremessige bakgrunn mente jeg det var et grunnlag for å ta betydelige markedsandeler, sier Maartmann.

I 1990 var det to toneangivende aktører i markedet, som dekket stort sett hele varehandelen med håndterminalløsninger.

- I løpet av 90-årene ble vi desidert størst på dette markedssegmentet i Skandinavia. Vi bygget opp en software- og kundebase basert på våre avanserte mobilterminalløsninger innen logistikkområdet, sier Maartmann, og legger til at selskapet ble børsnotert i 1997.

- Vi var faktisk det første datafangstfirmaet som den gang ble børsnotert, påpeker han. I 1999 sysselsatte Logisoft 125 medarbeidere med hovedkontor i Oslo og datterselskaper i Stockholm, Århus, København og Malmö. 1. april samme år gikk Maartmann av som konsernsjef og daglig leder. Han fikk på plass ny ledelse samtidig som han gikk ut som aksjonær i selskapet i år 2000. Det nye selskapet oppsto i ny drakt og med navnet WiCom. Rettighetene til navnet Logisoft ble imidlertid beholdt.

Revitaliserte selskapet

Sent år 2000 startet Maartmann og en venn et gründerselskap innenfor mobile løsninger. Fra november samme år trakk han seg ut fra den daglige driften av virksomheten og revitaliserte selskapet Logisoft, som et rendyrket konsulentselskap med fokus på mobile dataløsninger og logistikk. Logisoft består i dag av kun daglig leder og Maartmann.

- Målet er å bli et ledende konsulenthus innenfor denne type løsninger. Markedet har ikke hatt et slikt uavhengig ekspertmiljø tidligere. Kundene har vært avhengig av leverandørens godhet og evne til å få til et vellykket prosjekt, sier Maartmann.

Med Nye Logisoft mener han markedet vil få noe nytt, som vil være med på å kvalitetssikre prosjektene. Etterspørselen vil vise hvor mange som kan dekke dette behovet. Norge er et langstrakt land hvor det er et klart behov for teknologiske riktige løsninger.

- Vi vil også ha nær kontakt med leverandørsiden og eventuelt andre konsulentselskaper. Slik sett kan det være flere måter å bygge opp Logisoft på; alt fra samarbeid med frittstående konsulenter til samarbeidsavtaler med større konsulenthus.

- Etter å ha vært såpass kort tid i markedet hvordan er kundegrunnlaget for Logisofts tjenester?

- Da Logisoft ble etablert i november i fjor fikk vi en umiddelbar positiv respons fra markedet, sier Maartmann, og opplyser at de allerede har fått en rekke oppdrag.

- Gjennom 90-årene har selskapet tidligere hatt installasjoner i hundrevis av bedrifter i et titalls bransjer over hele Norge. Jeg ønsker å komme tilbake i disse og nye miljøer å introdusere, samt kvalitetssikre nye generasjoner av mobile logistikkløsninger.

På spørsmål om hvordan man ser for seg omsetningen for Logisoft, svarer Maartmann at det er umulig å spå selskapets fremtidige omsetningsvekst. Målet er ikke å bygge opp et stort konsulentmiljø, men til enhver tid tilfredsstille kundenes prosjektbehov. Hans egen drivkraft for å satse på nytt er primært er å ha en interessant og spennende hverdag og gjøre en god jobb for kundene. Det var denne delen av jobben i gamle Logisoft som var den mest givende i sin tid.

Integrasjon

- De fleste kunder har et ERP-system i bunn. Det er alt fra AS400, NT, PC eller Unix-miljøer. Mange ønsker et eksternt datafangstsystem bestående av bærbare terminaler. Vår oppgave er bl.a. å integrere disse to systemene. Gjennom flere år har jeg hatt befaring med de fleste vertssystemmiljøer. Jeg vet hva som kreves og hva de har behov for. Det er viktig å få systemene til å fungere internt blant ansatte ved å implementere løsninger med blant annet gode driftsrutiner. Ellers jobber jeg mot alle systemleverandører, sier Maartmann.

Han legger til at kompetansen blant kundene ofte er liten med hensyn til valg av riktige løsninger.

- Som regel sitter denne kompetansen stort sett hos leverandørene. I tillegg er det få standardintegrasjonspakker tilgjengelig i markedet. Utviklingen går meget tregt og det har resultert i mangel på gode løsninger. Dette kan skyldes at ERP-leverandørene ofte ikke frivillig vil slippe inn eksterne datafangstmiljøer i sitt kundedomene. De kan oppfattes som en trussel.

- Hva synes du om en slik holdning?

- Det er en klar utviklingsbrems. Setter man seg inn i kundens virkelighetsverden ønsker de gode løsninger uavhengig av hvem det kommer fra. I og med at det er en kniving om kundens gunst og liten vilje til å slippe andre underleverandører inn i ERP-leverandørens domene, opprettholdes deres maktdominans. Vertsmaskinleverandører, som er gode på administrative løsninger, har nødvendigvis ikke den samme ekspertise på mobile løsninger. Resultatet er at kundene ikke får en enkel og standardisert tilgang på denne ekspertisen - noe som er til hinder for effektivisering av egen virksomhet. Det er viktig at vi klarer å snu denne utviklingen, og få etablert konstruktive samarbeidsformer (partnerskap) til glede for våre kunder. Logisoft skal være kundens partner og sammen med ERP- og andre nisjeleverandører få frem de mest effektive og økonomiske løsningene.

Standardisering er nøkkelen til suksess, påpeker Maartmann, som mener at man i år 2000-verdenen med databaser og grensesnitt mot eksterne systemer bør kunne klare disse flokene.

Liv laga

I ettertid har det skjedd mye med WiCom, og resultatene har ikke blitt som forventet. Det skyldes ikke minst den generelle markedsutviklingen med nedgang på aksjebørsene. Selskapet ble i år 2001 splittet i to; Wicom som drev med trådløse IP-løsninger og Cappit som oppsto som den gamle Logisoft delen. Nå er Cappit blitt en del av PSI Group.

Vi spør Maartmann om det er liv laga for denne type virksomheter etter at flere store internasjonale IT-aktører har gått konkurs eller blitt sammenslått med andre aktører?

- Ja, så absolutt. Markedet med mobile dataløsninger er i vekst. Det er blitt mer og mer alminnelig og utstyre medarbeidere med PDA´er. Folk begynner å bli vant til slike mobile dataterminaler. Det vil også øke bruken av slike terminaler også innen logistikkområdet til bruk i internvareflyt (på lageret), i opptak av ordre ute i felten, til serviceoppdrag og transport, for å nevne de viktigste bruksområdene.

Maartmann mener det i disse dager skjer et teknologiskifte fra mobilterminaler basert på proprietære lukkede systemer til nyere åpne PDA-løsninger med Windows og grafisk tilsnitt. Det har også kommet nye kommunikasjonsløsninger. Eksternt med GSM og GPRS, og internt med Wireless LAN løsninger.

For dårlig kapasitet på mobilkommunikasjonsnettet

- Er kapasiteten i mobilkommunikasjonsnettet god nok til å drifte dagens GSM- og GPRS-løsning?

- Både ja og nei. Kapasiteten er ikke god nok for å få full fart på generelle mobile dataløsninger - det være seg bærbare PC´er og håndterminaler. Her må det etableres et mye raskere datanett. Primært må man gjøre noe med GPRS-nettet, som er underprioritert i forhold til dagens GSM-nett. Resultatet er et altfor ustabilt nett med mangelfull geografisk dekning, mener Maartmann.

- Hva synes du om at teleoperatørene ikke har klart å få et stabilt nett med full geografisk dekning?

- Resultatet er en «høna og egget»-problematikk. Operatørene vil gjerne ha mer trafikk på nettet, men da må de ha mer innhold fra dataleverandørene som på sin side ikke klarer å lage gode dataløsninger hvis nettstrukturen er for dårlig. Svaret må være å oppgradere serverne slik at de kan takle mer datatrafikk. På den måten kan man få nyttige innholdsleveranser.

- Er det villighet i markedet til å oppgradere serverne slik at man får det innholdet markedet etterspør?

- Ser man på holdningene hos mobiloperatørene er det en viss treghet med hensyn til å prioritere oppgraderingen av datanettet. Som bransjemann er jeg overbevist om at hvis datakapasiteten er god nok, vil flere innholdsleverandører lage løsninger tilpasset det mobile nettet. Med de nye PDA´ene kan man samle inn og behandle data eller lage gode portaler/ nettløsninger og logge seg på med sin PDA på hjemmesiden. Forutsetningen er at man har en sterk og billig nettstruktur. Til dette er kanskje UMTS svaret!

Lang erfaring

Hva kan så Logisoft gjøre for å påvirke denne utviklingen?

- Vi har jobbet 10 til 15 år med slike løsninger. Det er alt fra kommunikasjonsteknologi, bærbare terminaler og logistikkløsninger. Med denne kunnskapen ønsker vi å fremstå som et rent konsulenthus som kan hjelpe bedrifter i gang med slike løsninger. Utfordringene i forbindelse med slike systemer er at det er så mange elementer involvert. Hvilke løsninger er de mest fordelaktige for min bedrift? Skal jeg satse på en PDA, Palm eller proprietære løsninger? Hvilken kommunikasjonsplattform, softwareløsning eller leverandør skal jeg velge? Hvordan kan jeg ordne vareflyten og hvilke løsninger skal mine selgere og sjåfører ha? Dette er spørsmål som de fleste bedrifter ikke har kunnskap om selv, sier Maartmann, og legger til at leverandørene av slike løsninger frem til i dag har fremstått som konsulenter for sine kunder.

- Personlig mener jeg at kunden vil ha større utbytte av en uavhengig konsulent, som kan velge de riktige løsningene tilpasset kundens behov og derved kvalitetssikre hele prosessen fra behovsavklaring til valg av løsninger og til å få systemet implementert.

Så langt har mye av denne prosessen vært på leverandørenes premisser, som pr. definisjon er dataverdenen. Man har lett for å overselge fordi kunden ikke har så mange motforestillinger om hva som er fornuftig.

- Det er her Logisoft skal komme inn. Vi skal bli det ledende og mest profilerte konsulentsenteret for denne type løsninger, som dekker alt fra anbefaling av riktig teknologi, kommunikasjon og leverandører til ulike kunder i markedet. Det er primært innenfor intern vareflyt med bruk av mobilterminaler på lager/intern logistikk vi vil legge trykket. Men også ute på veien hvor selgere, kundebehandlere, transportører og servicepersonell opererer skal vi gi de riktige anbefalinger. Gjennom 90-tallet har vi tilegnet oss god kunnskap og erfaring fra alle leverandører i markedet om deres produkter. Vi skal til enhver tid være oppdatert om hva som befinner seg av løsninger.

Flaskehals

De senere årene har det skjedd mye med hensyn til innføring av mobile terminaler. Den største flaskehalsen blant bedrifter er ifølge Maartmann hvordan de skal ta i bruk teknologien.

- De har kanskje hørt om prosjekter som ikke har vært 100 prosent vellykket. Samtidig skjer det stadig oppgradering av IT-teknologien - ikke minst på det trådløse området. Etter de tre til fire ukene vi har vært i markedet er det en stor interesse for å innføre denne type teknologi og vilje til å få den nødvendige «fødselshjelpen» som skal til for å komme i gang.

- Hvordan skal brukerne klare å følge med i alle de nyvinninger som skjer på IT-fronten?

- Det er dette som er brukernes utfordringer, sier Maartmann, som mener eksterne konsulentselskaper kan lede dem til de riktige valgene.

- Vi er i daglig kontakt med det som er av teknologiske løsninger og leverandører på software, hardware og kommunikasjon. Dessuten er vi stadig ute og snakker med kunder og brukere og vet hva som passer hvor.

- Det mest tilfredsstillende med denne type arbeid er at kunden får et system tilpasset sine behov slik at de blir mer effektiv og konkurransedyktig. Det er det som gir det store «kicket», sier Maartmann, som utenfor jobben setter stor pris på å være ut i naturen. På denne tiden av året er det skigåing - spesielt på kveldstid - som er den store fysiske utfoldelsen.

- Da blomstrer kreativiteten og har gitt med mange gode jobbmessige ideer, avslutter Einar Maartmann.

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078