23948sdkhjf

10 nye Nissantrucker til NorSea: Nok en prestisjeleveranse i Risavika

10 nye Nissantrucker til NorSea:Nok en prestisjeleveranse i RisavikaDet har skjedd mye i Risavika siden vårt siste besøk for tre år siden. Men mye er fortsatt ved det gamle. Som for eksempel at Nissan...

10 nye Nissantrucker til NorSea:

Nok en prestisjeleveranse i Risavika

Det har skjedd mye i Risavika siden vårt siste besøk for tre år siden. Men mye er fortsatt ved det gamle. Som for eksempel at Nissanforhandleren Elektro Maskin AS på Sandnes fortsatt har et svært godt grep på truckmarkedet, og at brukernes erfaringer med både maskiner og ikke minst leverandør er uvanlig positive. Nylig tok NorSea Tananger i bruk 10 nye 3-tonns Nissantrucker. De benyttes i den nye terminalbygningen som også rommer aktivitetene til Nor-Cargo Stavangerske og Nor-Cargo Thermo.

Henning Ivarson Tananger

Det var med en viss fare for å trykke samme artikkel to ganger at vi takket ja til Nissans invitasjon om nok en gang å ta turen til Tananger utenfor Stavanger. Men vi oppdaget fort at mye hadde skjedd. De to viktigste endringene er at NorSea - som het Aker Base da vi besøkte dem sist - har utvidet virksomheten fra å være en ren offshorebase, til idag også å fremstå som en integrert logistikkleverandør med et komplett konvensjonelt havnetilbud i nasjonal toppklasse.

Den andre store forandringen finner vi hos Nor-Cargo, som tidligere hadde hele fem terminaler spredd rundt i Stavangerområdet. Nå er terminalfunksjonene til båt innland, båt utland, bil og termo samlet under ett tak i Risavika og med ett felles distribusjonssystem.

Nissans beste forhandler

Hos Elektro Maskin er det imidlertid situasjonen fortsatt ved det gode gamle. Selskapet er fortsatt landets største frittstående truckforhandler og den Nissanforhandleren som kan vise til størst salg her i landet og ha høyest markedsandel i sitt distrikt. Kundene er fortsatt unisone i sin oppfatning av kvaliteten på produktene og ikke minst servicegraden og imøtekommenheten fra leverandørens side. Med et slikt utgangspunkt er forbedringspotensialet marginalt, og det kan synes nesten umulig å øke salgs- og utleievolumet i tider preget av generell konjunkturnedgang. For bare halvannet år siden hadde eksempelvis Elektro Maskin 59 trucker i utleie hos Kværner Rosenberg. Nå er tallet nede i 5. Hvordan situasjonen blir for det lokale næringslivet etter at det tradisjonsrike verftet tapte Snøhvitkontrakten er høyst usikker, men en generell tommelfingerregel er at én arbeidsplass på Kværner Rosenberg generer to i samfunnet rundt.

Suksessen til Elektro Maskin er tuftet på kombinasjonen av gode produkter, kostnadseffektive service- og ettermarkedstjenester og ikke minst kunderelasjonsbyggingen fra daglig leder Torvald Nevland og salgssjef Magnar Folkvord. Fortsatt står tesen om at det koster fem ganger mer å skaffe en ny kunde som å beholde en eksisterende sentralt i selskapet, som forøvrig var ett av de aller første som startet med truckutleie her i landet. Med erfaring på dette området tilbake til 1975 har selskapet gode måltall på truckenes driftskostnader, og kan på den måten sette en utleiepris som både kundene og de selv kan tjene på i lengden.

På utleie opererer forøvrig Elektro Maskin langt utover sitt normale forhandlerdistrikt, og de tilbyr sine tjenester faktisk over hele landet. I tilegg til Nissan, som selskapet har representert siden etableringen i 1974, forhandler Elektro Maskin også Rocla innendørstrucker, Comac vaskemaskiner, Dulevo feiemaskiner samt teleskop- og terrengtrucker fra Merlo.

Utnytter infrastrukturen

I år 2000 valgte Aker Maritime å selge seg ned i tidligere Aker Base, og fikk med seg de to rederiene Eidesvik og Simon Møkster på eiersiden. Selskapet skiftet navn til NorSea AS, og er engasjert basedrift og tilknyttet eiendomsvirksomhet. I tilegg til basene i Tananger og Dusavik er NorSea i større eller mindre grad inne på eiersiden i alle de viktigste forsyningsbasene langs kysten.

Inne på området får vi et hyggelig gjensyn med John Olaf Næsheim. Rett etter at vi intervjuet ham sist, avanserte han fra å være terminalsjef til å bli basesjef i Tananger. Nå har han i tillegg fått ansvaret for nabobasen i Dusavik.

Allerede for tre år siden kommenterte han arbeidet med å videreutvikle Tananger fra å være en offshorebase til også å bli en konkurransedyktig konvensjonell havn med fullservicetilbud.

- Bakgrunnen var utviklingen i at stadig mer offshoreaktivitet har flyttet seg oppover langs kysten. For å få utnyttet infrastrukturen, medarbeiderne og maskinene var det naturlig for oss å gå inn i det markedet som i høyeste grad er beslektet. Det er tross alt ingen forskjell på hvordan en pall med boreutstyr eller toalettpapir håndteres eller administreres, sier Næsheim.

NorSea tilbyr alt man forventer av en moderne havneoperatør. Men i tillegg til lasting og lossing av båter, interntransport, løft, trucktjenester etc, bidrar to andre virksomhetsområder i NorSea-konsernet til å gjøre fullservicekonseptet enda mer komplett. Det dreier om et eget selskap som leverer supplybåttjenester til offshoreindustrien (Maritime Logistics Services) og en avdeling som driver utleie av logistikkpersonell.

Resultatet er ifølge Næsheim at NorSea Tananger også har blitt en stor og betydningsfull konvensjonell havn som konkurrer med de øvrige i distriktet.

- Offshoreindustrien er fortsatt veldig viktig i Tananger. Alle de tre største oljeserviceselskapene er representert her, og vi har blant annet ConocoPhillips som nærmeste nabo. Samtidig har vi Nor-Cargo som vår andre nabo. Det vi søker å oppnå er derfor å få utnyttet våre totale ressurser best mulig. Og det er etter min mening et svært viktig moment i den pågående diskusjonen om hvem som skal ha rett til å laste og losse skip, poengterer Næsheim.

Et annet viktig moment i utviklingen av Risavika er at nærmere 40 virksomheter er etablert på baseområdet.

- Det i seg selv gjør basen til en næringspark hvor man kjøper tjenester av hverandre. Nor-Cargo er en av våre viktigste kunder, i tillegg til ConocoPhillips, ITM, Sea-Cargo og Baker. At Nor-Cargo nå har samlet sine aktiviteter her, forsterker basen som et logistikksentrum og etter mitt skjønn også Risavikas posisjon som et viktig logistikknutepunkt på Vestlandet og for hele Sør-Norge, mener Næsheim.

Nytt terminalbygg deles av tre selskaper

I fjor satte NorSea opp en stor ny terminalbygning i Tananger. Den er på ca 10.000 kvm og har et 40-talls porter - de aller fleste med værtetting. I den ene halvparten av bygningen driver NorSea havneterminal for blant annet Nor-Cargo, Sea-Cargo, NCL (NorthSea Container Line) og andre kjøpere av logistikk- og baseoperasjonstjenester. Den andre halvparten av bygningen har NorSea leid ut på 10-års basis til Nor-Cargo som drifter egen bil- og termoterminal.

- Nor-Cargo Stavangerske og Nor-Cargo Thermo har egne ansatte og egen operasjon. Det er bare unntaksvis vi trer støttende til med ekstra personell hvis det skulle være behov for. Eller omvendt, sier Næsheim som legger til at de også på dette området prøver å oppnå fleksibilitet og synergier.

10 nye Nissantrucker til NorSea

Norsea har lang erfaring med Nissantrucker. Den strekker seg tilbake til 1996 da Nor-Cargo Stavangerske flyttet til Tananger, og outsourcet håndteringen av båtene til daværende Aker Base. Samtidig overtok selskapet et stort antall Nissantrucker som Nor-Cargo Stavangerske hadde i utleie fra Elektro Maskin. Da denne avtalen gikk ut et par år senere, kjørte Aker Base en bred anbudsrunde på både kjøp og leie av maskiner. Den gang falt valget på leide Nissantrucker, og resultatet ble det samme etter den siste anbudsrunden.

Nylig overleverte Elektro Maskin 10 nye 3-tonns Nissan dieseltrucker til NorSea i Tananger, alle utstyrt med svært komfortable BoBo-førerhus. Ifølge Næsheim skal de primært dekke behovet på havneterminalen, men vil også kunne bli brukt til andre operasjoner på basen.

Totalt disponerer NorSea et 40-talls trucker på basene i Tananger og Dusavik, og Nissan er tilnærmet alene på de minste truckene som i all hovedsak leies. Større og mer spesialiserte maskiner som eksempelvis de to SMV reachstackerne, flere Mafi terminaltraktorer og mobile havnekraner finner selskapet det mest lønnsomt å kjøpe. Vi spør hva som var mest avgjørende ved valget.

- Det er mange faktorer som spiller inn. Pris er selvfølgelig viktig, men vi involverer også de ansatte sterkt ved anskaffelse av utstyr. Truckførerne har vært svært godt fornøyd med Nissan, og vi har også gode erfaringer når det gjelder kvalitet. I tillegg er det viktig for oss å ha nærhet til en fleksibel leverandør som kan støtte oss på alle måter. På dette området har vi vært meget godt fornøyd de siste årene, sier vedlikeholdsleder Asgeir Klingsheim i NorSea som er ansvarlig for truckparken.

- Dere valgte dieseltrucker med partikkelfilter. Var dere inne på tanken om elektriske maskiner?

- Ja, vi vurderte det, men valgte diesel på grunn av intensiv drift og mye kjøring ute. Partikkelfilteret fungerer svært godt innendørs, og forhindrer at det legger seg sot på gods, gulv og vegger. Det originale Nissanfilteret tåler 12.000 avbrenninger, og prosessen tar bare 10 minutter.

Samlokalisering ga stor rasjonaliseringseffekt for Nor-Cargo

Etter at Nor-Cargo ifjor kuttet ned fra fem til to terminaler og samlokaliserte mesteparten av virksomheten sin i området til Tananger, har transportkonsernet oppnådd store rasjonaliseringsgevinster.

Nor-Cargo begynte tidlig å flagge ut tjenester som ikke har kjerneverdi for selskapet. Allerede i 1990 - lenge før outsourcing ble et moteord og kom på alles lepper - overlot de biler og sjåfører til eksterne transportører. Noen år senere overtok Aker Base de sjørelaterte tjenestene til Nor-Cargo Stavangerske i Tananger. Nå har NorSea også overtatt operasjonene som Nor-Cargo Stavangerske tidligere hadde på Sandnes. Selskapets nye bilterminal i Tananger samt virksomheten til Nor-Cargo Thermo driftes imidlertid med eget personell og egen trucker som i hovedsak kommer fra de tidligere terminalene på Forus.

- Hadde det ikke vært naturlig at dere i forbindelse med samlokaliseringen i ett bygg også outsourcet driften av disse to terminalene til NorSea?

- Vi vurderte selvfølgelig det, sier markedssjef Runar Hatletvedt i Nor-Cargo Stavangerske AS. - På grunn av at vi ikke har daglige anløp av båter, er det helt naturlig at NorSea tar seg av dette. På den måten oppnår vi en variabel kostnad, og betaler kun for håndteringen når vi har båter her. Bil- og termodriften er mer intensiv og pågår dessuten gjennom hele døgnet. Derfor fant vi det naturlig å ha kontroll over denne selv, legger Hatletvedt til.

Både bil- og termoarealet var ganske så glissent da vi besøkte anlegget. Det kunne selvfølgelig ha med både ukedag og tidspunkt å gjøre, men det synes klart at bygget er godt dimensjonert for både volumvekst og eventuell alternativ drift. Hatletvedt opplyser at de blant annet vurderer å etablere et varehotell her og således få utnyttet areal- og personellressursene på best mulig måte.

Effektiv distribusjon

Tidligere hadde Nor-Cargo fem terminaler og like mange distribusjonsopplegg. Flere kunder kunne da hoderystende se at Nor-Cargobilene nærmest stod i kø utenfor. Ved bare å ha ett distribusjonsopplegg har de både fått rasjonalisert egen drift, samtidig som at det blir mer miljøvennlig og enklere for kunden.

- Vi har også foretatt en vellykket omorganisering på personellsiden. Tidligere satt medarbeiderne mer isolert og konsentrerte seg om eget produkt; i Tananger jobbet man med båt utland, mens man på Forus jobbet med bil utland. Nå har vi etablert en felles utlandsavdeling, med egne team for henholdsvis Norden, kontinent, UK og oversjøisk. Her sitter de forskjellige befrakterne rundt samme bord og kommer frem til løsninger som er til kundens beste.

- Konsernet blir jo av enkelte betraktet som litt firkantet, og jobber mye i båser slik du nevnte dere også gjorde. Er dere piloter på dette områder?

- Absolutt, sier Hatletvedt, som ikke ser ikke bort fra at konsernet vil følge dem med argusøyne.

Årsaken til at Nor-Cargo Stavangerske får lov til å gå nye veier, er selskapets særstilling i konsernsammenheng. Som kjent er det 100% eid av DSD og Folke Hermansen som igjen er en av hovedeierne av konsernet.

Også på markedssiden vektlegger Nor-Cargo Stavangerske sterkt totalkonseptet.

- Når vi er i kontakt med kundene for å avdekke behov og komme frem til løsninger, har vi alltid som mål å bli en totalleverandør, sier Hatletvedt, og opplyser at de også har flere inhouseløsninger med store kunder som eksempelvis Baker Hughes Norge og Statoil.

Når det gjelder kundekontakt, spiller forøvrig sjåførene en viktig rolle. Selv om disse er innleid, er de ifølge Hatletvedt svært lojale og gode representanter.

- Det er jo de som har den daglige kontakten med kundene, og deres tilbakemeldinger er viktig for oss. Gjennom dem får vi straks tilbakemelding hvis ikke alt fungerer som planlagt og således kan foreta justeringer på et tidlig tidspunkt.

Mange direkteruter

I motsetning til de øvrige store samlasterne, er ikke Nor-Cargo fast tilknyttet et kontinentalt nettverk. I stedet benytter man seg av et verdensomspennende agentsamarbeid

- Det er prisen man må betale for å være helnorsk, sier Hatletvedt med et smil.

Nor-Cargo Stavangerske skiller seg også ut fra flere av de andre store aktørene ved et relativt stort antall direkteruter fra Stavangerområdet til kontinentet. Godsmengden er såpass stor at man dermed slipper å måtte kjøre til Oslo for samlasting før godset går videre sørover. Selskapet er dessuten storbruker av intermodale løsninger, og setter blant annet et stort antall løstraller på Sea-Cargo-skip mellom Tananger og Amsterdam der man har inngått avtaler med faste trekkere.

Bortskjemt på trucksiden

I det nye terminalbygget disponerer Nor-Cargo Stavangerske og Nor-Cargo Thermo seks elektriske Nissan motvektstrucker pluss en del Roclasniler som fulgte med fra de tidligere terminalene på Forus.

Når vi spør terminalsjef Arild Norheim i Nor-Cargo Stavangerske om hvilke erfaringer de har med truckparken, kommer ikke akkurat svaret som noen stor overraskelse.

- Vi er ganske bortskjemt. Truckene bare går og går, og det eneste vi må tenke på er å få ladet batteriene, sier Norheim, som også har ansvaret for driftingen av termoarealene i terminalbygningen.

Til tross for relativ intensiv kjøring, klarer de seg uten å måtte foreta batteribytte. Kun litt pauselading skal til for å holde truckene operative gjennom flere skift.

- Elektro Maskin er umiddelbart på pletten ved den minste gode forespørsel fra vår side, fortsetter Norheim som også er imponert over fleksibiliteten til leverandøren. I forbindelse med flyttingen fra Forus var det eksempelvis ikke noe problem å få skiftet ut to dieseltrucker med to elektriske selv om man var midt inne i en utleieperiode.

Samlokaliseringen har medført at utleieperiodene for truckene er kommet litt i utakt. I motsetning til NorSea som kjøpte et stort antall maskiner samlet, bytter derfor Nor-Cargo Stavangerske ut truckene mer enkeltvis.

- Betyr det noe for deg å levere seks maskiner hvert sjette år, fremfor én truck pr. år i seks år?, spør vi Folkvord.

- Nei, det er ikke avgjørende i det hele tatt. Det viktigste er at vi beholder kunden og at de er fornøyd. Om de ikke kjøper noe ett år, spiller ingen rolle.

- Det er kanskje lettere å holde kundebindingen med små jevnlige leveranser fremfor å måtte ta del i en større anbudsrunde?

- Vår styrke har vært å holde en tett kontakt, enten det dreier seg om store eller små leveranser, poengterer Folkvord med hevet røst. - Kunden vurderer pris, hva førerne mener og hva vi står for. Hvis vi bare skulle ha konkurrert på pris, hadde vi ikke hatt en sjanse.

Nor-Cargo Thermo leier terminaltjenester av Nor-Cargo Stavangerske, og på den måten oppnår man også her en god utnyttelse av personell og materiell.

- Dere har ingen egne trucker i fryseromsutgave. Rogalendinger er vel ikke akkurat kjent for å elske kulde?

- Nei, det er riktig det. Men vi har veldig gode klær, avslutter Runar Hatletvedt.

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078