23948sdkhjf

LOGMA: Møller Logistikk: Lagerutvidelse med tiden som støttespiller

LOGMA:Møller Logistikk: Lagerutvidelse med tiden som støttespillerI en periode hvor mange har valgt å flytte sentrallager til Sverige eller kontinentet, valgte Møller Logistikk å beholde lageret i Nor...

LOGMA:

Møller Logistikk: Lagerutvidelse med tiden som støttespiller

I en periode hvor mange har valgt å flytte sentrallager til Sverige eller kontinentet, valgte Møller Logistikk å beholde lageret i Norge, og samtidig utvide lagerkapasitet og endre driftsform. Bakgrunn og hovedfokus gjennom hele prosjektet var økt servicegrad og kundetilfredshet. Hvilke løsninger ble valgt, og hvilke erfaringer har bedriften med prosjektet? Dette var bakgrunnen for LOGMAsmedlemsmøte hos Møller Logistikk i februar i år.

Jarle Aaram

MøllerGruppen består av områdene Bil, Eiendom og Investeringer. Bilområdet er MøllerGruppens største forretningsområde med en total omsetning på 8,3 milliarder kroner i 2001. Harald A. Møller AS importerer bilmerkene Volkswagen, Audi, Seat og Skoda, mens Chrysler og Jeep importeres av Møller US Import AS. I 2001 importerte de godt over 25 000 biler, noe som utgjør i underkant av 20% av totalmarkedet. Møller Logistikk er en del av bilområdet i MøllerGruppen og er ansvarlig for bil- og delelogistikk samt IT-systemer for hele konsernet.

Fortsatt lager i Norge

Bilområdet har hatt en betydelig utvikling de senere årene med en sterk økning i antall bilmodeller og en ny markedssegmentering med betydelig differensiering mellom de ulike segment. Dette har ført til at antall artikler som må lagerføres har økt kraftig. Reservedelsmarkedet har vært lite påvirket av variasjonene i nybilsalget, men i dårligere tider er det en viss dreining fra utstyr til slitedeler.

Som så mange andre, har også Møller Logistikk hatt diskusjoner med bilfabrikkene om utflytting av sentrallager til Sverige, men konkluderte med at totalt sett var det best å beholde lageret i Norge. Også fabrikkene ble overbevist om dette. En vesentlig årsak er at fra det norske lageret kan en dekke godt 40 % av markedet innenfor 2 timers kjøretid, og alle forhandlere til og med Tromsø får varer innen 24 timer, fortalte logistikksjef Kjell M. Korsgård.

Utvidelse og ny driftsform

Økning i sortimentet og krav til servicegrad førte til at beholdningene i Norge måtte økes. Sentrallageret ble derfor bygget ut med 4.800 kvm, samtidig som det ble gjort betydelige endringer i layout og driftsform. Layout og prosjektering av tilbygget startet i mars 1999, og utbyggingen med innredning stod ferdig ved slutten av 2000. Første halvår 2001 var en overgangsperiode med flytting av varer og omlegging til ny driftsform, og lageret med ny driftsform var i full drift fra sommeren 2001. Totalt er det investert ca 40 millioner kroner i prosjektet.

Layout og varestrøm på lageret er lagt om. Tidligere var varemottak og pakking/ekspedisjon i hver sin ende av lagerbygget, og alle varer gikk i prinsippet innom lagerområdet. Nå er varemottak og pakking ved siden av hverandre, og med et eget bufferområde for cross-docking. Lagerområdet er inndelt i tre soner, med en volumsone nærmest varemottak. Deretter følger en pallsone, og lengst bort fra varemottak en mikrosone med paternostere for smådeler. Dette gir en vesentlig forenkling i varestrømmen. Lagerpersonellet er organisert etter soner, og har totalansvar for både inngående og utgående varestrøm i sin sone. En slik omlegging medførte naturlig nok en del usikkerhet og skepsis, men tiden har vært en viktig støttespiller. Prosjektet gikk over så lang tid at nye ideer fikk tid til å modnes, og holdningene har gått fra skepsis til glede.

Bedre for forhandlerne

Lageret har nå 37.000 ulike deleposisjoner og 2.500 posisjoner for tilbehør, og en servicegrad på rundt 96%. Lageret betjener 160 forhandlere, og har en omløpshastighet på 6,5. Lageret håndterte totalt 11 millioner artikler i 2002, fordelt på 341.000 inngående varelinjer og over 1,8 millioner utgående.

Det nye lageret har hatt positiv effekt for forhandlerne. Mer varer på lager har gitt bedre dele-tilgjengelighet. Ordrefristene er blitt bedre, og en har også automatisk daglig påfylling av forhandlerlagrene, men slik at hver forhandler bestemmer selv sine parametre for dette. Dessuten har forhandlerne returrett. Bedre emballering har gitt færre skader, og mer komprimert pakking har gitt lavere transportkostnader. Blant annet er det utviklet en egen pallkasse, som er en pall med sammenleggbare trekarmer. Dette gir bedre beskyttelse, og den brukes både til varer ut til forhandlere og til varer som returneres samt brukte deler til resirkulering. De sammenleggbare karmene gjør at retur av tomemballasje ikke er volumkrevende. Totalt sett har de nye løsningene medført bedret leveringskvalitet og kundetilfredshet, samtidig som en har hentet ut driftsmessige gevinster gjennom den nye driftsformen, avsluttet Korsgård.

Medlemsmøtet ble avsluttet med en omvisning på lageret, hvor det generelle inntrykket var sterk fokus på renhet, ryddighet og kvalitet i alle ledd. LOGMA takker for et vellykket medlemsmøte med mange gode innspill om effektive lager.

----------

Logistikktinget 2003

Logistikktinget 2003 finner sted på Felix konferansesenter, Aker Brygge, 13. og 14. mai. Konferansen setter fokus på de siste trender innen Supply Chain Management og totale logistikkløsninger for fremtiden. LOGMAs logistikkpris 2003 blir delt ut på konferansen 14. mai.

Finnes den optimale verdikjeden? En del norske bedrifter har gjort mye i retning av visjonen om «total logistikk», og noe av dette vil bli presentert på konferansen. «Trender og utfordringer for norske bedrifter», «Integrerte forsyningskjeder på tvers av virksomheter» og «Strategiske styrings- og informasjonsverktøy for verdikjeden og ledelse» er eksempler på presentasjoner som vil ta for seg den totale verdikjeden.

Transport og distribusjon er sentrale problemstillinger innen logistikk, og noen av presentasjonene vil ta for seg eksempler på løsninger i norske bedrifter. Innkjøp står oftest for den klart største kostnaden, selv i produksjonsbedrifter, og vil derfor også være viktig på konferansen. Dessuten settes det fokus på utvikling av internlogistikken på alle plan gjennom bedre produksjonsstyring og bedre samhandling, informasjon og effektivitet på tvers av organisasjonsgrenser.

LOGMA er samarbeidspartner for konferansen, og vi minner om at LOGMA-medlemmer får kr 1.500 i rabatt på konferanseavgiften.

For mer informasjon og påmelding, se www.confex.no.

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.063