23948sdkhjf

Blomquist Bulk Cargo med 84 Volvo FH i stallen: Totalproduktet teller mest

Blomquist Bulk Cargo med 84 Volvo FH i stallen:Totalproduktet teller mestFlåtestyringssystemet Dynafleet har i sterk grad har bidratt til å gjøre Blomquist Bulk Cargo til en av Europas mest effektive ...

Blomquist Bulk Cargo med 84 Volvo FH i stallen:

Totalproduktet teller mest

Flåtestyringssystemet Dynafleet har i sterk grad har bidratt til å gjøre Blomquist Bulk Cargo til en av Europas mest effektive bulktransportører. Men suksessen skyldes ikke bare godt IT-verktøy. Med 84 biler i drift har det vært vel så mye å hente på å ha optimalisert transportmateriell.

Henning Ivarson Bamble

I forrige utgave av Logistikk & Ledelse presenterte vi flåtestyringssystemet til Blomquist Bulk Cargo - et selskap som i løpet av få år har hatt en voldsom vekst og idag er Nordens største bulktransportør. Bak selskapet finner vi Ragnar Blomquist, en av norsk transportbransjes mest kjente profiler med svært lang og variert erfaring. Først fra det tradisjonsrike familieselskapet Blomquist Transport, og da dette ble solgt til ERT som daglig leder for ERT Norge. Etter at ERT fusjonerte med ASG, ble Blomquist etterhvert ansvarlig for samtlige ASG-aktiviteter i Norge. Men da Danzas kjøpte ASG i 1999, fikk han nok av nye eiere. I stedet dro han hjem til Larvik og etablerte BT-Spedisjon.

Blomquist Bulk Cargo hadde han etablert 10 år tidligere sammen med sin bror, men eier idag selskapet alene. Selskapet har kunder spredt over hele Europa, og da vi i forrige utgave spurte hvordan et norsk transportselskap klarer å vinne kontrakter i konkurranse med de store bulktransportørene på kontinentet, trakk direktør Jan Heramb Karlsen først og fremst deres ekstremt kostnadsorienterte holdning som har resultert i at de kan operere med konkurransedyktige priser. Et svært viktig og sentralt verktøy var bruk av Volvos flåtestyringssystem Dynafleet som er linket opp mot det overordnede ERP-programmet Navision. Heramb Karlsen var klar i sin oppfatning om at den nye IT-løsningen har revolusjonert driften, noe også Ragnar Blomquist er helt enig i.

Leaser materiellet

Idag disponerer selskapet 84 Volvo FH trekkvogner, 100 bulksemitrailere samt et 30-talls kapellsemier som går i transport for søsterselskapet BT-Spedisjon AS i Larvik. Med en så stor flåte, sier det seg selv at optimalisert transportmateriell kan ha vel så mye å si for lønnsomheten som gode operasjonelle IT-systemer.

- Vi ønsker så liten kapitalbinding som mulig, og har valgt en modell med å lease materiellet i en kostnadseffektiv tidshorisont på 36 til 40 måneder, sier Blomquist, og legger til at det primært er annenhåndsmarkedet som vil bestemme om denne brukstiden vil være best fremover.

- Vi ser store endringer på denne biten, og dersom eksempelvis Tyskland velger å innføre andre totalvekter vil sannsynligvis annenhåndsmarkedet for 2-akslede trekkvogner falle bort. Da må man ta noen vurderinger i forhold til det. Kanskje det mest riktige i fremtiden vil være at vi kjøper biler og kjører dem noe lengre og tar risken selv ved å avhende dem etter noe lengre tid, fortsetter han.

Bortsett fra fire Scaniaer i Polen, er selskapet en svært lojal Volvokunde.

- Hva er mest avgjørende for bilvalget til en så stor flåteeier som Blomquist Bulk Cargo?

- Det er totalproduktet. Med andre ord kombinasjonen av bil, finans, servicekvalitet og selvfølgelig hva vi betaler i månedsleie og vedlikehold. I tillegg har Volvo alltid støttet oss godt, hjulpet til med ekstra biler på svært kort varsel og vært fleksibel på mange andre områder, påpeker Blomquist.

Flere spesialtilpasninger

Det tette samarbeidet Blomquist har hatt gjennom en årrekke med både Volvo i Göteborg og Volvo Norge har resultert i flere spesialtilpasninger. Målet er hele tiden å komme frem til den optimale bulkbilen.

- På bilsiden kan vi trygt slå fast at Volvo har vært svært gode til å lytte til kunden og i fellesskap utvikle konsepter som gir oss konkurransefordeler. Markedet vi opererer i er knallhardt, og hvis ikke du selv er innovativ så er du «out of business» fortere enn du aner. Jeg er overrasket over hvor konservative enkelte kontinentale bulktransportører er. Det gjelder både å ta i bruk effektive IT-løsninger såvel som det å presse leverandørene til å fremskaffe lettere biler og dermed oppnå høyere nyttelast, sier Ragnar Blomquist, og legger til at det i Tyskland og internasjonal trafikk nærmest er opplest og vedtatt at en komplett last skal være 25 tonn. Selv har han biler som glatt laster 26 tonn innenfor 40 tonns grensen fordi de opererer med lettere materiell.

- Men vi stopper ikke her. Vi vil ytterligere ned 600 til 800 kilo på bilen, og på dette området er det andre lastebilprodusenter som har kommet lengre enn Volvo. De knakker på døren vår, så det er klart at Volvo må henge i stroppen dersom de fortsatt skal levere biler til oss.

Blomquist benytter 3-akslede trekkvogner på Norden og 2-akslede på kontinentet. I tillegg til vektinnsparingspotensialer på disse, er det fortsatt marginer å hente på hengermateriellet. Her benytter selskapet 66 kbm bulksemier for 50-tonns totalvekt i Norden, men flesteparten er 60 kbm bulksemier for 40 tonns totalvekt.

- Da vi fikk en 60-kubikker ned i 7.900 kilo for noen år siden, trodde mange at man hadde oppnådd maksimal vektbesparelse. I dag veier en slik 6.400 kilo, sier Blomquist med et smil.

God standard

Ut fra et rent bedriftsøkonomisk ståsted er mange norske lastebiler overspesifisert. Overdreven motorstørrelse, og et høyt utstyrsnivå med eksempelvis luksusstoler, klimaanlegg, sentrallås, elektriske vindusheiser m.m. er mer regelen enn unntaket.

- Kjører Blomquist Bulk Cargo en mer nøktern kontinental stil, eller finner man mye «unødvendig» utstyr i førerhusene deres også?

- Jeg vil ikke kalle utstyret unødvendig. Vi må sørge for å skape et akseptabelt sosialt nivå for sjåførene. Dette er gutter som gjør en kjempeinnsats for selskapet, og som definitivt ikke har noen 40-timers uke. Mange av dem bor i bilen over tid, og det er klart at det minste vi kan gjøre er å sørge for at de har et fornuftig kjøretøy de trives i, sier Heramb Karlsen.

Ragnar Blomquist følger opp med å opplyse at de samtidig er svært bevisste på å fjerne kostnadselementer sjåførene ikke merker i det daglige.

- Som eksempelvis å bestille bilen med en standard grunnfarge og som vi legger dekor på. Mange bileeiere bruker fortsatt 50.000 kroner eller mer på en spesiell lakk, men det finner i hvert fall ikke vi ikke rom for idag,

God service - i Norge

Blomquist Bulk Cargo ønsker å ha faste kostnader på service/vedlikehold, og på de fleste bilene er det tegnet fullserviceavtaler. I løpet av året skal samtlige biler ha slike. I sin iver i å jage kostnader, har selskapet imidlertid måttet innse slike avtaler ikke erstatter egen teknisk oppfølging.

- Den ideelle verdenen som fremstilles fra bilbransjen er at vi konsentrerer oss om å kjøre bilene, og at Volvo gir oss melding om når det er behov for service på den enkelte bil. Dit er vi nok ikke kommet ennå, og jeg begynner å tvile på om vi i det hele tatt kommer dit. Vi innser derfor at vi er nødt til å ha en egen person her i huset som kan følge opp service på både biler og hengermateriell, sier Blomquist.

Det er Volmax i Sandefjord som har hovedansvaret for servicegjennomføringen, og Blomquist er godt fornøyd med dem.

- De gjør en god jobb. Spesielt når man tar i betraktning at vi har doblet bilparken vår i løpet av de to siste årene, og således satt infrastrukturen til Volmax på hard prøve.

Bilene har fire planlagte servicer pr år. En av disse tar en hel dag, og da er det vanskelig å unngå at bilene må tas ut av ordinær drift. Men generelt opplyser Blomquist at de har svært lite ståtid.

En del av bilene er innom utenlandske verksteder. Vi spør om de opplever store forskjeller i servicegraden.

- Norge og Danmark ligger klart fremst. Sverige er tredjevalget, og tyske verksteder forsøker vi i mest mulig grad å unngå. Utførelsen der er ikke spesielt imponerende, sier Ragnar Blomquist avslutningsvis.

www.bbc.as

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078