23948sdkhjf

Høgskolen i Molde: Store forventninger til logistikkstudiet

Høgskolen i Molde:Store forventninger til logistikkstudietHøgskolen i Molde er den eneste utdanningsinstitusjonen i Norge som har et Mastergradsstudium innen logistikk. Cathrine Hege Monsen (23) begyn...

Høgskolen i Molde:

Store forventninger til logistikkstudiet

Høgskolen i Molde er den eneste utdanningsinstitusjonen i Norge som har et Mastergradsstudium innen logistikk. Cathrine Hege Monsen (23) begynte på studiet i høst og synes fagfeltet både er interessant og spennende. - Jeg har store forventninger til studiet og tror det blir enkelt å få jobb etter endt utdannelse, sier hun. Vi har også snakket med Bjørnar Aas som er kommet ett skritt videre og er i full gang med sitt doktorgradsstudium.

Doktorgradsstudent Bjørnar Aas er spesielt opptatt av fagområdet Supply Chain Management hvor man kan se de logistikkfaglige årsakene i sammenheng og gå i dybden på de kvalitative områdene. Foto: Trond Schieldrop

Trond Schieldrop Molde

I forrige utgave av Logistikk & Ledelse presenterte vi det unike logistikkmiljøet som finnes i Molde ( ). Høgskolen i byen kan i dag skilte med den beste utdannelsen innen transport og logistikk, og studentene som uteksamineres herfra får ledende jobber innen norsk næringsliv. Etter over 30 år med transport- og logistikkfaglig utdannelse for over 1.000 studenter har skolen også opparbeidet seg et godt nasjonalt renommé. Over 1.000 studenter er uteksaminert fra denne studieretningen.se artikkelen

Vi har snakket med en doktorgrads- og en mastergradsstudent om deres erfaringer med studiet, og tilbakemeldingene er svært positive. Høgskolen i Molde har fått en betydelig ansiktsløfting siden vi besøkte skolen mot slutten av 80-tallet. Alle studiene er nå lokalisert på ett sted og det er 22 studieretninger med til sammen 1.400 studenter. Alle studenthyblene har for eksempel bredbåndsdekning. Grupperom og bibliotek er utstyrt med avansert PC-utstyr.

Planlegger fremtiden

Bjørnar Aas begynte som doktorgradsstudent for nærmere 2 måneder siden. Nå forbereder og planlegger han det videre studieløpet. Målet er i første omgang å stake ut hvilke problemstillinger han vil fordype seg i. Det kan være alt fra ruteplanlegging, reservedelslager og verdikjedeproblematikk.

Årsaken til at han valgte å begynne på doktorgradsstudiet var en grunnleggende nysgjerrighet til logistiske problemstillinger.

- Jo mer du lærer, desto mer oppdager du din egen utilstrekkelighet. Jeg ønsket å gå mer i dybden og tilegne meg mer kunnskap på flere fagområder. Mye av motivasjonen til dette studiet lå i Mastergradsoppgaven for Statoil, sier Aas, som ble forbauset over manglende fokus på bruk av logistikk som virkemiddel for å bli mer konkurransedyktig.

- Statoils forsyningsbase i Kristiansund forsyner 7 olje- og gassinstallasjoner som ligger i et tett nettverk. Det er til sammen 3 operatører som samarbeider om en ruteplan. Det er ikke enkelt å ruteplanlegge i Norskehavet hvor været er meget uforutsigbart. Kostnadene blir enormt store hvis forsyningstjenesten stopper opp. I mange tilfeller fungerer ikke etablert teori som forventet. Her snakker vi om formidable budsjetter. Små endringer på logistikk- og distribusjonssiden kan gi store besparelser, poengterer han.

Ser logistikken i sammenheng

Aas er spesielt opptatt av fagområdet Supply Chain Management hvor man kan se de logistikkfaglige årsakene i sammenheng og gå i dybden på de kvalitative områdene.

- Det er viktig å kunne tallfeste teori og praksis med kvantitative metoder slik at det ikke bare blir svadaprat. Personlig er jeg opptatt av å kunne underbygge teoretiske påstander. Det gjør studiet meget anvendelig og rettet mot praktiske problemstillinger.

På spørsmålet om hvordan forståelsen av SCM er i norske bedrifter, mener han den er tilstedeværende, men langt fra godt nok reflektert i ledelsens strategier.

- Kunnskapen om å underbygge alle områder i en verdikjede med tall og fakta, mangler. Klarer ikke norske bedrifter å sette verdikjedetankegangen i høysetet, vil mange tape i konkurransen med utenlandske aktører. Det kan få dramatiske konsekvenser i form av konkurs eller oppkjøp.

- Er norske bedrifter generelt sett oppegående på logistikkfronten?

- Virksomhetene jeg har hatt befatning med - Forsvaret og Statoil - har mye å hente på å forbedre sine logistikkrutiner. De har vært mer opptatt av Core Business aktiviteter mens logistikk og distribusjon kommer i bakevja. Forsvaret har for eksempel vært preget av statlig styring og byråkrati. Av beredskapsmessige har man ment at det er behov for lager på de fleste nivåer, sier Aas, som mener dette er områder hvor det er et betydelig rom for forbedringer.

- De bedriftene som definerer logistikk som et av sine viktigste strategiske områder, bør rekruttere studenter fra Høgskolen i Molde. Her får de tilgang på de beste logistikkmedarbeiderne i Norge, avslutter doktorgradsstudenten.

Store forventninger til logistikkstudiet

Cathrine Hauge Monsen (23) begynte på Masterstudiet i logistikk i høst. Hun kommer fra Høgskolen på Lillehammer hvor hun studerte økonomi og administrasjon, og synes logistikk er et interessant og spennende fagfelt.

- Norske bedrifter kutter kostnader over en lav sko. Da er logistikk en forutsetning for å effektivisere driften. Det er ikke så mange som har utdannelse og kompetanse på dette området. Jeg har store forventninger til studiet og tror det blir enkelt å få arbeid etter endt utdannelse, sier Monsen.

Høgskolen i Molde er som nevnt den eneste utdanningsinstitusjonen i Norge som har et mastergradsstudium innen logistikk. Etter snart to måneders opphold i Molde synes Monsen undervisningsopplegget og studentmiljøet er meget bra.

- Det er topp lærerkompetanse som drar oss gjennom viktige sider ved logistikk- og distribusjonsfaglige spørsmål, sier Monsen, som imidlertid ikke legger skjul på at mastergradsstudiet også er tøft.

- Semesteroppgaven som skal skrives siste semester blir en utfordring. Da skal vi lage en oppgave fra en praksisbedrift, og trolig kommer jeg til å skrive masteroppgaven fra Statoil med fordypning innenfor innkjøp og kvalitetssikring.

Studentmiljøet er er hun også svært fornøyd med.

- Jeg var med på fadderordningen under åpningen av studentuka. Sist, men ikke minst, har jazzbyen Molde alt av kulturelle og naturmessige opplevelser, sier Monsen, som avslutningsvis legger til at det ikke er utenkelig at også hun begynner på doktorgradsstudiet når hun er ferdig med sin 2-årige mastergrad.

www.himolde.no

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.079