23948sdkhjf

Bama Gruppen: Manuell drift av terminalene sikrer kvalitetsproduktene

Bama Gruppen:Manuell drift av terminalene sikrer kvalitetsprodukteneBama Gruppen er blant de største næringsmiddelbedriftene i Norge og representerer det sterkeste varestrømssystemet innenfor fersk fr...

Bama Gruppen:

Manuell drift av terminalene sikrer kvalitetsproduktene

Bama Gruppen er blant de største næringsmiddelbedriftene i Norge og representerer det sterkeste varestrømssystemet innenfor fersk frukt og grønt i landet. - Forespørslene fra konsulenter og leverandører av automatiserte løsninger er mange, men vi velger fortsatt å drifte terminalene våre på Økern helt manuelt. Det høyner sikkerheten og gir våre landsomfattende kunder frukt og grønt med høy grad av kvalitet og servicegrad. Verken strømbrudd eller datakrasj skal få arbeidet til å stoppe opp, sier logistikksjef innland Pål Sandberg.

Trond Schieldrop

Bama Gruppen sysselsetter nærmere 1.700 medarbeidere og hadde i fjor en omsetning på 4 milliarder kroner. For inneværende år forventer man en volumøkning på 7-8 prosent. Gruppen er inndelt i fire virksomhetsområder; dagligvare, storkjøkken, industri og blomster. Selskapet har over 50% av markedet på dagligvaresiden (frukt og grønt) og mellom 60 og 70% av markedet på storkjøkken. Utviklingen for industri og blomster er sterkt voksende.

Bama er spesialist på terminalvirksomhet. 3 ganger i uken mottar gruppen varer fra hele verden, i tillegg til de som produseres i Norge. Målet er at produktene skal befinne seg i en ubrutt kjølekjede fra de blir høstet inn, til de tilbys forbrukeren i butikkene. Transportene fra gruppens samarbeidende terminaler på kontinentet skjer med innleide kjølebiler.

- Samme dag som produktene kommer inn, distribueres de i kjølebiler til 53 avdelinger i Norge. Kravene til rask og effektiv transport og distribusjon øker, og det investeres betydelige summer i moderne kjøleutstyr for å opprettholde produktkvaliteten, sier Pål Sandberg, logistikksjef innland i Bama.

Norsk når norsk er best

Til tross for den omfattende internasjonale aktiviteten, ser Bama på utviklingen av norske produkter og norsk produksjon som den viktigste produktgruppen og satsingsområdet.

- Det er en kjensgjerning at norske forbrukere foretrekker norske produkter når de er best. Jordbær er ett eksempel i så måte. Vi samarbeider med over 1.000 produsenter over hele landet og sørger for at det er mulig å forsyne det norske markedet med fersk frukt og grønt. Produksjonen planlegges sammen med produsentene og er underlagt de strengeste kvalitetskrav nedfelt i vår kvalitetshåndbok, sier Sandberg, og legger til at Bama har en definert målsetting å få nordmenn til å spise mer frukt og grønt.

- For at vi skal kunne bidra til et sunt og positivt norsk kosthold, må kvalitetsprodukter være tilgjengelig året rundt, ikke bare i sesonger. Derfor er det grunn til å fastslå at norsk kvalitet også er et mål for våre produsenter over hele verden.

Manuell drifting

Terminalene på Økern er på 3.000 kvm, og roterer 1,2 ganger om dagen. I praksis betyr det at alle varer som kommer inn om formiddagen går ut samme dag. Bortsett fra bruk av trucker, skjer driften helt manuelt.

- Det gir oss høy grad av sikkerhet. Hverken strømbrudd eller datakrasj skal få arbeidet til å stoppe opp.

For å holde den ubrutte kjølekjeden, er naturlig nok også terminalene temperaturregulerte med 8 grader i håndteringsområdet. Frukt- og grøntcellene, som har en temperatur på 4 grader, er avskilte fordi de ødelegger hverandre. Videre finnes det et eget bananlager med en temperatur på 12,5 grader og et eget oppbevaringssted for agurk og tomater på 8 grader.

På spørsmål om Sandberg har vurdert å endre sine manuelle rutiner, svarer han at forespørslene fra eksterne konsulentselskaper har vært mange, men at det er en god grunn til at de opererer terminalene slik de gjør.

- Kundene skal få produkter med høy kvalitet. Vi stiller oss selvsagt åpne for nye ideer, men da må det dokumenteres at en eventuell automatisering blir mer kosteffektivt i forhold til dagens håndtering samt at sikkerheten er like godt ivaretatt. Hvis ikke ser jeg ingen grunn til å endre på dagens rutiner.

Sandberg mener dagens lagerstruktur med sentral- og avdelingslagre er den beste. Det er derfor ikke foreløpig aktuelt å etablere et sentrallager.

- Skulle det oppstå en brann eller lignende på en av våre terminaler må vi basere oss på forskjellige buffersoner over hele landet, sier Sandberg.

Bama benytter seg av et egenutviklet innkjøpsnummersystem, som beskriver hvor varene er produsert og hva de inneholder. Dette styrer varene direkte til kundene i Norge som er en Bamaavdeling der varene registreres inn i et annet datasystem.

Riktig temperatur

- Hva er de største utfordringene du står overfor som logistikksjef?

- Å ha riktig temperatur på varene til enhver tid. Hvis ikke temperaturen er forskriftsmessig, kan det forkorte levetiden på våre produkter og tap av penger. Fungerer ikke transportleddet 100% blir kvaliteten så dårlig at produktene ikke kan selges til forbrukerne, sier Sandberg, som viser til eksempler på transportører som har levert partier med feil temperatur. De må i slike tilfeller erstatte vareverdien.

- Vi pålegger derfor alle transportører å følge våre retningslinjer med hensyn til riktig temperatur i lastebærere, rettidige leveranser og kvalitet. For sen leveranse på fredag får ringvirkninger for flere av våre avdelinger.

De største kundene har gjennom Nemko pålagt Bama å innføre kvalitetssystemet BRC (British Retail Consortium) hvor kvalitetskravene er beskrevet fra A til Å. Når Bama inngår en avtale med transportører kan vedkommende bli pålagt tilsvarende kvalitetskrav.

- Frykter dere utenlandsk konkurranse?

- Jeg mener at vi har kompetanse, driftseffektivitet og kvalitet som er fullt på høyde med de beste aktørene i Europa. Vi har en sterk forankring i norsk produksjon hvor kvalitets- og produktutvikling og produksjonsplanlegging skal sikre en effektiv varestrøm av norske produkter til alle våre kunder. Gjennom et integrert samarbeid med leverandører, produsenter og kunder utvikles markedet i en mer forbrukervennlig retning. Det krever flere års erfaring og kompetanse å bygge opp et strømlinjeformet apparat som vi har etablert over hele landet. Du skal være ekstremt god for å «matche» oss hva pris, kvalitet og tidsriktige transporter angår både i dag og i fremtiden, mener logistikksjefen.

Lavt sykefravær

Som for de fleste firmaer, er det medarbeidernes kompetanse og erfaring som er Bamas viktigste ressurs. På Økernterminalene jobber det medarbeidere fra 15 forskjellige land, og kjernekompetansen er tuftet på betydelig kunnskap om frukt og grønnsaker. Sykefraværet er på 3-4 prosent - ekstremt lavt sammenliknet med bedrifter det er naturlig å sammenlikne seg med.

- Vi jobber i et svært hektisk miljø med enormt store temperatursvinginger. Vi har klart å øke håndteringen fra 500 til 1.000 paller i løpet av dagen. Det skyldes primært forbedring av arbeidsmiljøet og bedre utnyttelse av inn- og uthåndtering av varer, sier Sandberg, som mener Bamakulturen preges av medeierskap, lagspill, resultatorientering og kundefokus.

Bama Trading

er hovedpulsåren i Bamas virksomhet. Deres profesjonelle innkjøpere har etablert et kontaktnett i alle verdensdeler og forsyner det norske markedet med fersk frukt og grønt hele året. Avdelingen ivaretar også innkjøp av norske produkter, fra over 1.000 produsenter over hele landet. De står for omlag halvparten av Tradings totale omsetning. Avdelingens egne medarbeidere inngår avtaler med representanter i produsentlandene. De forplikter seg til å følge opp produksjonen, som skal tilfredsstille Bamas og dermed norske forbrukeres kvalitetskrav.

En stor del av produksjonen planlegges i samarbeid med Trading. De sender også ut egne medarbeidere til produsenter over hele verden for å sjekke at de strenge kvalitetskravene følges. Men frukt og grønt er levende produkter, avhengig av vær og vind. Slår avlingen feil i et land, må man finne andre leverandører annet sted.

I Bamas produkthåndbok er det nedtegnet omlag 225 produkter. Antallet øker jevnt siden nordmenn stadig etterspør nye, spennende eksotiske frukter, grønnsaker, krydder og urter.

Norske kokker er som kjent blant de beste i verden, og som stiller strenge krav til råvarene. Derfor samarbeider Bama Trading med både Gastronomisk Institutt og Kokkelandslaget for å være à jour med trender i Norge og internasjonalt.

www.bama.no

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.065