23948sdkhjf

LOGMAs Superseminar 2003: Logistikkledelse i tøffe tider

LOGMAs Superseminar 2003:Logistikkledelse i tøffe tiderDet har vært nedgangstider for mange bransjer i det siste. Da blir det sterk fokus på nedbemanning, utflytting og andre former for kostnadsreduks...

LOGMAs Superseminar 2003:

Logistikkledelse i tøffe tider

Det har vært nedgangstider for mange bransjer i det siste. Da blir det sterk fokus på nedbemanning, utflytting og andre former for kostnadsreduksjoner. Prosessforbedringer og andre effektiviseringstiltak er en annen side av samme sak. Hva gjør bedrifter som lykkes, og hvorfor velger bedriftene ulike løsninger? Bedriftenes kostnader og muligheter til forbedringer i tøffe tider var sentrale tema på LOGMAs Superseminar 2003, som ble arrangert sammen med messen DVH'03 på Exporama i november.

Jarle Aaram

Industriens motemesse, med fokus på drifts- og vedlikeholdsprodukter arrangeres av TESS i samarbeid med Tradebroker ISAL og LOGMA. De siste årene har LOGMAs årlige Superseminar blitt arrangert sammen med messen. Årets Superseminar samlet 120 deltakere som fikk med seg to dager med mye faglig påfyll og muligheter for nettverksbygging og diskusjoner med kolleger.

Høye transportkostnader i Norge

Vårt høye kostnadsnivå er en varig situasjon, ubalanseøkonomien vil neppe endre seg raskt, og vårt avstandshandikap er naturgitt. Prioriteringene og satsingen på godstransport må derfor revurderes slik at de kan føre til en styrking av norsk konkurranseevne, poengterte Thor Bergby,

administrerende direktør i Linjegods AS, da han åpnet seminaret med en oversikt over makroøkonomiske forhold og andre rammebetingelser som påvirker varestrømmene og logistikkostnadene i årene som kommer.

Hovedårsaken til høye transportkostnader synes å være at vi er lite flinke til å planlegge transportene våre som element i et større hele, mente Finn T. Lien, senior rådgiver i Logiteam AS, da han presenterte hvorfor Norge har Europas høyeste transportkostnader og hvordan vi kan utvikle mer kostnadsoptimale transportløsninger. I hovedsak er det fire forhold som påvirker transportkostnadene: folketetthet, geografiske forhold, pris på innsatsfaktorene og kapasitetsutnyttelse.

Moderne logistikkutfordringer

Skal vi prioritere kostnadseffektivitet eller kundefokus? Ja takk - begge deler, svarte Ola Strandhagen, seniorforsker ved SINTEF og professor II ved NTNU, da han presenterte eksempler på hvordan noen norske bedrifter kan levere konkurransedyktige produkter i hele verden. Det finnes ingen standard løsninger, fortalte han. Ulike behov krever ulike løsninger. Det finnes mange ulike prinsipper og system å velge mellom. Valget avhenger av produkter, produksjonsapparat, markedskrav etc. Logistikkutfordringer kan ikke møtes bare ved å kjøpe ferdige løsninger. Det handler om å skape løsninger som er basert på forståelse og innsikt, og gode løsninger oppnås når personer med logistikkompetanse tenker sammen.

Det finnes tre grunnleggende trender i tiden, og masser av utfordringer, fortalte Göran Persson, professor ved Handelshøyskolen BI. De tre trendene er: Spesialisering av aktører fordi vi ønsker å være den mest kostnadseffektive aktøren, prosessintegrasjon og differensiering av fysisk flyt fordi vi ønsker å ha overlegne og kundetilpassede leveranseprosesser, og innovasjon og forandring fordi vi ønsker å være i tetposisjon. Disse aktualiserer ulike spørsmål og representere ulik ledelsesfokus som vi må kunne respondere på.

God ledelse er sentralt

Kvalitet er å tilfredsstille kundens behov og forventninger på en smart måte, sa bedriftsrådgiver Arne Haaseth fra A Haaseth Bedriftsråd. Dagens funksjonsorienterte organisasjoner er ikke i stand til å møte morgendagens utfordringer. Og morgendagens utfordringer begynner i dag! Vi må se etter andre måter å organisere arbeidet på. Vi må få mer fokus på prosessene, den logiske rekkefølgen og sammenhengen i aktivitetene. Prosessen er et lederansvar. De ansatte kan ta ansvar for enkeltaktiviteter, presiserte Haaseth.

Lojalitet skapes av kundetilfredshet, som er forankret i en kjede av hendelser, ikke bare selve kjøpstransaksjonen, påpekte Svein Ribe-Andersen, som er mest kjent fra styreverv i en rekke store norske bedrifter. Å skape lojalitet er et lederansvar. Godt lederskap er å bruke sine medarbeidere som lederutviklere. Kommunikasjon kan ofte være vanskelig, men er helt avgjørende. Aktiv kommunikasjon er god ledelse, sa Ribe-Andersen.

Vi må skille mellom omstilling og nedbemanning, presiserte Dag Høyem, senior rådgiver i MPS Norge. Nedbemanning er bare ett av mange virkemiddel. Det er oftest lite ønskelig, men dessverre nødvendig noen ganger. Det er viktig å holde tungen rett i munnen og gjøre et skikkelig grunnarbeid, ellers kan det bli store problemer. Alt handler om god ledelse. Folk har ofte forståelse for omstilling og nedbemanning når det er reelt begrunnet, men de har ikke forståelse for lurvete og dårlige prosesser.

Produksjon i Norge eller ?

Hvorfor velger bedrifter i samme bransje ulike løsninger? Et av de mest kjente eksemplene er Ekornes, som produserer lønnsomt i Norge, mens nabobedrifter innen møbelindustrien flytter produksjonen til lavkostland. Håkon Raabe, forsker ved BI, ga en kort presentasjon av hvordan Ekornes har posisjonert seg og satset i Norge, og hvilke valg de har gjort underveis, og sammenlignet dette med Stokke-Gruppen, som har flyttet store deler av produksjonen ut. Et viktig spørsmål i denne sammenheng er hva en prioriterer for produksjonen, nærhet til utviklingsmiljøet eller til markedet. Det er mange viktige forhold som må tas med i denne vurderingen.

Effektivisering av lagerdriften kan gi store besparelser, fortalte eksportsjef Johnny Andersen og markedssjef Erik Kornbo fra Univeyor Danmark da de presenterte erfaringene fra innføring av nytt miniload-lager og plukkesystem hos Oticon. Oticon er en av verdens ledende produsenter av høreapparater, med både produksjon, kunder og leverandører i flere land. Med modernisering og automatisering av lageret oppnådde de 50 % reduksjon av areal, 20 % økning i kapasiteten, 15 % økning i effektiviteten og minimering av feilplukk. Hele prosjektet har en tilbakebetalingstid på 3 år.

Et konkurransedyktig Norge?

Norge er det rike annerledeslandet hvor et konkurransedyktig næringsliv ikke lenger oppfattes som viktig, hevdet Torger Reve, rektor ved Handelshøyskolen BI, i sitt innlegg om et konkurransedyktig Norge. Spesielle kjennetegn for norsk økonomi er at vi er et av de rikeste landene i verden og er blant dem som har høyest livskvalitet, men har samtidig et ensidig råvarebasert næringsliv med stor avhengighet av olje, et meget lavt FoU-nivå og en lav andel innovasjonsbedrifter. Relativt sett har vi også et høyt kostnadsnivå, et lavt produktivitetsnivå, et høyt antall trygdede og syke, en aldrende og velfødd befolkning og en voksende offentlig sektor. Norsk konkurranseevne er i tilbakegang.

Vi har tre internasjonale næringsklynger innen sjømat, energi og maritim, og vi har tre infrastrukturelle kompetansenæringer innen Tele/IT, finans og handel. Dessuten har vi noen vellykkede nisjebedrifter som for eksempel Ekornes, Tomra og Lærdal. Det er mye nyetablering av bedrifter i Norge, men de fleste forblir små, dør eller kjøpes opp og flyttes ut. De som lykkes er de beste klynge- og nisjebedriftene. Et konkurransedyktig Norge forutsetter en næringspolitikk som sikrer konkurransedyktige og stabile rammebetingelser, en verdiskapingspolitikk som sikrer forskning, kompetanse og innovasjon, og et næringslivsklima som sikrer entreprenørskap, investeringsvilje og arbeidsinnsats, oppsummerte Reve sitt noe dystre bilde av situasjonen.

www.logma.no

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.063