23948sdkhjf

Logistikk Compagniet:Trekker kunder fra Oslo til Østfold

Logistikk Compagniet:Trekker kunder fra Oslo til Østfold- Tredjepartslogistikk er en av de sikreste måtene å redusere kostnader, spesielt for bedrifter med store sesongvariasjoner, sier driftssjef And...

Logistikk Compagniet:

Trekker kunder fra Oslo til Østfold

- Tredjepartslogistikk er en av de sikreste måtene å redusere kostnader, spesielt for bedrifter med store sesongvariasjoner, sier driftssjef André Grønli i Logistikk Compagniet AS. Selskapet trekker kunder helt fra Oslo, og bare noen få år etter etableringen er det store lageret ved Mosseporten blitt for lite.

Christian Ryg

Logistikk Compagniet er et ganske nytt firma innen tredjepartslogistikk. Det ble opprettet i 1998 av H. Schianders Eft. AS og H. Drillestad Transport AS. I starten holdt firmaet til i tre eldre lagerlokaler på ulike steder i området mellom Moss og Rygge. Men allerede etter et par års drift fant man ut at etterspørselen etter tredjepartslogistikk var stor i området, og det ble besluttet å bygge et nytt lager med kontorer rett utenfor Moss på industriområdet Solgaard Skog. Fra sommeren 2000 har Logistikk Compagniet holdt hus tett til E6, og med gode forbindelser via Moss også til Vestfold.

- Det var stor forskjell fra driftsåret 2000 og til siste år. For det første var resultatene langt bedre, vi sparte store summer på å ha ett anlegg, med én stab og én maskinpark. Dessuten ble det lettere å drive og lettere for distributørene og inntransporten, når alt skulle til og fra samme sted. At vi ligger så gunstig som vi gjør har også sitt å bety, sier daglig leder Jørn Heløy.

Må utvide

Nå viser utviklingen at det er nødvendig med utvidelser av lagerkapasiteten, og planene for et tilbygg på 2.000 kvm er klare. Inntil videre er man nødt til å ta i bruk både et uteområde under tak og en plasthall for å ta hånd om alle interesserte kunder.

Før utvidelsen er lageret 3.600 kvm med ni meter under tak og 8.000 pallplasser. For å utnytte plassen maksimalt, er det montert bevegelige pallreoler i en del av lageret. Slike reoler har lenge vært populære i fryselagre, for å senke driftsutgiftene, men vinner også 40% gulvplass i forhold til konvensjonelle reoler.

For å betjene lageret bruker firmaet to høytløftende plukktrucker, to reachtrucker, to elektriske motvektstrucker og to sniler. Det er 6 fast ansatte i firmaet, men i høysesongene tar man inn ytterligere 10 mann for å avvikle trafikken. Det foregår en viss utveksling av folk mellom flere firmaer i området. Dermed får man lettere tilgang på medarbeidere som har erfaring fra lager.

Det går mer enn 70.000 kbm gjennom lageret i løpet av et år, og det representerer en vareverdi rundt 150 millioner kroner, stort sett fordelt på 15 kunder. Omsetningen for Logistikk Compagniet var i fjor rundt 13 millioner kroner.

Det kommer langt færre sendinger inn enn hva som går ut, naturlig nok når ordres plukkes og distribueres. Inn kommer rundt 1.500 sendinger, mens det går ut mellom 7.000 og 8.000. Men Heløy understreker at det kan dreie seg om alt fra en semitrailer til en pakke med et par skruer. Svært mye av det inngående godset kommer med skip i containere til Moss, og stammer fra H. Schianders Eft. En del kommer også landeveien fra Göteborg.

- Vi får kunder som ønsker å flytte sitt lager fra Oslo til Østfold, og som ikke ønsker å drive eget lager lenger. Tredjepartslogistikk er en av de sikreste måtene å redusere kostnader, spesielt for bedrifter som har store sesongvariasjoner i sine lagre, både når det gjelder vareslag og mengder. Hos oss og andre som driver i denne virksomheten betaler man for antall paller på lager eller for kubikkmeter som er stablet, understreker driftssjef André Grønli.

Plantasjen

Den ubetinget største kunden er Plantasjen-kjeden som bruker Logistikk Compagniet for rundt 60% av sine tørrvarer. I løpet av ett års tid kommer kunden til å gå tungt inn i det svenske markedet, og de har allerede forespurt Logistikk Compagniet om å holde lager også for den svenske kjeden man skal opprette.

Dette er en kunde som gjerne får distribuert store partier med sesongvarer, og det gjelder å finne kunder som har andre sesongvariasjoner, for å spre toppbelastningene over større deler av året.

I tillegg til å holde lager for kundene, utfører selskapet andre aktiviteter. Når ordres kommer inn plukker og pakker man og distribuerer, vesentlig gjennom Drillestad, som også har kontorer i samme bygning, og disponerer rundt 50 biler i ulike størrelser. Først når eierselskapene ikke kan utføre transporten til mottaker, går man «utenfor huset» og leier inn transporttjenester.

I framtiden ser Grønli og Heløy for seg at selskapet skal kunne overta ytterligere oppgaver for kundene. Fakturering til kundenes kunder er ett område man forbereder, og det er satset mye på oppbygging av datasystemer for bl.a. slike oppgaver. I tillegg er sporbarhet og tracking & tracing viktig både for kundene og for firmaet. Med de systemene man har, kan man se hvem som har kvittert for varen, når og hvor.

I tillegg til tredjepartslogistikk for en rekke kunder, har Logistikk Compagniet leid ut kontorer til flere firmaer som også benytter lagertjenestene. Flere av disse har egne folk i arbeid i sine deler av lageret.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078