23948sdkhjf

Begrensningsteorien: Ny teknologi - nødvendig, men ikke tilstrekkelig

Begrensningsteorien:Ny teknologi - nødvendig, men ikke tilstrekkeligEn kjede er ikke sterkere enn det svakeste ledd. Dette er meget kort kjernen i Begrensningsteorien. Enhver organisasjon kan ses på s...

Begrensningsteorien:

Ny teknologi - nødvendig, men ikke tilstrekkelig

En kjede er ikke sterkere enn det svakeste ledd. Dette er meget kort kjernen i Begrensningsteorien. Enhver organisasjon kan ses på som en kjede eller et nett av ledd som er avhengig av hverandre, og der vil alltid være noen ledd som er svakere enn de andre. Det er disse vi må finne og forbedre hvis vi skal oppnå hurtig, varig og kontinuerlig forbedring. Så enkelt og logisk, men likevel så vanskelig.

Jarle Aaram

Alle handler rasjonelt, men dessverre er det ikke alle som handler ut fra rasjonelle antakelser, hevder Eli Goldratt (bildet), opphavsmannen til Begrensningsteorien («Theory of Constraints» - TOC). Han kaller seg selv for «utdanner» («educator»). Han er forfatter, vitenskapsmann, filosof og næringslivsleder, men først og fremst er han en tenker som provoserer andre til å tenke. Han blir ofte karakterisert som ukonvensjonell, provoserende, stimulerende og en «slakter av hellige kuer». Internasjonalt er han anerkjent som en foregangsmann som har påvirket ledelsesprinsipper over store deler av verden. Likevel er han forholdsvis lite kjent i Norge.

Han ble først kjent for et større publikum med en presentasjon «Kostnadskalkyler - produktivitetens fiende nr 1» på en APICS-konferanse. Med sin provoserende form, spissformuleringer og angrep på etablerte «sannhet-

er» ventet han sterke motforestillinger. I stedet ble presentasjonen mottatt med stående applaus. Med sin klare logikk ga han mange en aha-opplevelse. Med sin karismatiske stil og evne til nytenkning har han blitt en populær og mye brukt foredragsholder, både på konferanser og i andre sammenhenger.

Målet - en bestselger

Goldratt er nok mest kjent som forfatter av boken Målet («The Goal»), som internasjonalt har solgt i over to millioner eksemplarer. Boken er skrevet som en roman hvor han implisitt forklarer hvordan flaskehalsene bestemmer den totale kapasiteten i en produksjonsbedrift, og hvilke logiske konsekvenser dette får for styring av bedriften. Alt er forklart gjennom analogier, spørsmål og svar, men hele tiden slik at leseren selv må finne svarene. Sokratisk læring, hvor en gjennom ledende spørsmål styres til å selv finne svarene, er blitt et varemerke for Goldratt. Han benytter dette mye både i foredrag og i bøker og annet materiell.

Målet handler om flaskehalser i en produksjonsbedrift. Goldratt oppdaget snart at de samme prinsippene kunne brukes i mange andre sammenhenger. En flaskehals er bare en spesiell type begrensning, nemlig en kapasitetsbegrensning i produksjonen. I oppfølgeren til Målet, «It´s Not Luck», viser han hvordan de samme prinsippene kan benyttes på andre områder i bedriften. Samtidig går han over fra å snakke om flaskehalser til begrensninger, og introduserer dermed Begrensningsteorien.

I boken «Critical Chain» viser han hvorfor prosjekter ikke blir fullført innenfor planlagt tid og budsjett, og viser samtidig hvordan prinsippene i Begrensningsteorien kan benyttes for prosjekter. I hans siste bok, «Necessary But Not Sufficient» tar han blant annet for seg ERP-systemer og ny teknologi. Han har også skrevet en rekke artikler, og artikkelserien «Late Night Discussions» har tidligere vært presentert her i Logistikk & Ledelse.

Ny teknologi?

Begrensningsteorien er basert på at det i alle organisasjoner finnes en eller lite antall begrensninger som avgjør hvor godt vi gjør det. Det er ved å fokusere på disse vi kan komme videre. Vi må finne ut av

Til hjelp med dette er det også utviklet et sett verkstøy kalt Tenkeprosessene, som er basert på årsaks/virknings-analyser. Fokus er hele tiden å gjøre det bedre i forhold til det som er målet vårt, uansett hva det måtte være.

Hva så med ny teknologi? Vil den hjelpe oss videre? Det er avhengig av hva som er det svakeste leddet i organisasjonen. Er det de teknologiske mulighetene, eller er det vår evne til å tenke nytt og utnytte mulighetene som teknologien gir? Eller for å sitere Goldratt: «Ny teknologi gir fordeler når, og bare når, den reduserer en eksisterende begrensning».

-------------

Goldratt til Stockholm

Goldratt er fortsatt aktiv som forfatter og foredragsholder. Han er kjent som en karismatisk foredragsholder som holder tilhørernes fulle oppmerksomhet hele tiden. Han kommer til Stockholm og holder en endags presentasjon i forbindelse med PLAN-konferansen 26. april i år. (LOGMA-medlemmer kan delta til medlemspris.) For mer informasjon, se.www.plan.se

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078