23948sdkhjf

Bokomtale: Fra materialadministrasjon til Just-in-time drift

Bokomtale:Fra materialadministrasjon til Just-in-time driftOddvar Eikeri´s siste bok «Materialadministrasjon» er velskrevet og inneholder mye nyttig, interessant kunnskap som burde være obligatorisk l...

Bokomtale:

Fra materialadministrasjon til Just-in-time drift

Oddvar Eikeri´s siste bok «Materialadministrasjon» er velskrevet og inneholder mye nyttig, interessant kunnskap som burde være obligatorisk lesestoff i alle typer virksomheter.

Oddvar Eikeri har all den erfaring en kan ønske seg for å skrive en lærebok innen feltet logistikk. Den nye boken er skrevet ut fra det synspunktet at leseren er i, eller vil møte, dagens bedriftssituasjon og skal være i stand til å se på driften med friske øyne og hjelpe bedriften til å bli bedre - eventuelt mye bedre.

«Materialadministrasjon» er skrevet i to deler. Den første tar utgangspunkt i det som forventes å være god drift i vår tid - der datastøtte og Internett er vanlige verktøy. Del II inneholder Just-in-time-filosofien, som forfatteren ser på som fremtidens driftsform. Han skiller mellom disse driftsformene, fordi JIT-filosofien krever holdningsendringer fra det som er vanlig i norske bedrifter i dag. De bedriftene som imidlertid takler denne overgangen til JIT oppnår å bli best i klassen mht. konkurranseevne. JIT-filosofien vil kunne anvendes i alle typer av bedrifter, næringsliv og organisasjoner - fra produksjon og service til finans og offentlig virksomhet.

Innholdet i både Del I og Del II er gjennomprøvd stoff som man vet fungerer, så leseren er ikke med på noe eksperiment, men får tilgang til de observasjoner og erfaringer Eikeri har gjort gjennom 40 år - i industri, forskning og undervisning.

Boken belyser de forhold som i størst grad påvirker konkurranseevnen hos produksjonsbedrifter - og hvor det ligger store forbedringspotensialer. Materialadministrasjonen står sentralt i dette bildet, fordi beholdningene i bedriften binder mye kapital over lang tid, bidrar til brorparten av sløsingsaktivitetene og er til hindrer for god kundeservice.

Materialflyten og behovet for materialer i en produksjonssituasjon behandles sammen med den praktiske styringen. De metoder og styringsgrep som omhandles er alle gjennomprøvd og virkningsfulle.

Økonomidelen

av boken tar for seg Du Pont modellen. Den gjør det mulig å se hvordan en avgjørelse eller disponering et sted i organisasjonen innvirker på sluttresultatet. Den kan også brukes som analyse- og kommunikasjonsverktøy.

Boken dekker undervisningsgrunnlaget for innføring i faget materialadministrasjon på høgskolenivå i produksjonsbedrifter.

Del II, om JIT-filosofien, viser hvordan bedriften kan bevege seg mot de høyder Toyota ligger mht konkurranseevne. Just-in-time er navnet på den moderne japanske produksjonsfilosofien som gjør japanerne i stand til å utkonkurrere oss på våre hjemmemarkeder. Filosofien er basert på ideen om kontinuerlige forbedringer, enkelhet og eliminering av sløsing. Sløsing er alt som ikke gir verdiøkning til produktet eller tjenesten, i kundens øyne.

Boken gir informasjon om hva JIT-filosofien går ut på, og hvordan man kan ta den i bruk. Dessuten vises eksempler på JIT-filosofiens betydning for bedriftens konkurranseevne.

JIT- filosofien er ikke vanskelig å forstå, men den krever holdningsendringer mht hvordan vi styrer innkjøp, produksjon og kundebehandling. Ordet tilrettelegger står sentralt i filosofien rundt personalledelse - og boken omhandler hvordan kreativiteten og innsatsen hos de ansatte vil blomstre til bedriftens beste.

Boken er på 416 sider, den er velskrevet og inneholder mye nyttig, interessant kunnskap som burde være obligatorisk lesestoff i alle typer virksomheter.

Oddvar Eikeri Materialadministrasjon, ISBN: 82-412-0461-2 Vett & Viten AS

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078