23948sdkhjf

Kurs i Oslo om logistikkevaluering: Bli en bedre underleverandør!

Kurs i Oslo om logistikkevaluering:Bli en bedre underleverandør!Som leverandør i industrielle nettverk blir man utsatt for steinharde kvalitetskrav - ikke minst med hensyn til logistisk kvalitet. Dett...

Kurs i Oslo om logistikkevaluering:

Bli en bedre underleverandør!

Som leverandør i industrielle nettverk blir man utsatt for steinharde kvalitetskrav - ikke minst med hensyn til logistisk kvalitet. Dette innebærer at alle leverandører som ønsker å være med også i fremtiden må legge seg i selen for å ligge i første rekke både når det gjelder nåværende prestasjoner, men også vilje og evne til å tilpasse seg de stadig strengere kvav som kan forventes komme. Den 14. mai avholdes et kurs i Oslo om bruk av Odettes logistikkevalueringsmetode.

I løpet av de siste årene har det skjedd en rekke større strukturelle forandringer innenfor alle deler av industrien. Dette gjelder først og fremst faktorer som økt kompleksitet når det gjelder produksjonsteknikk, skjerpede miljøkrav, økt produktfunksjonalitet og kompleksitet. Også på transportområdet har det skjedd store forandringer, først og fremst i form av mer effektive transporter, men også et bredere tilbud av raske transporter og nye former for kommunikasjon. Som en konsekvens av disse faktorene har fokus på kjernevirksomheten blitt stadig viktigere og store deler av industribedriftenes virksomhet har blitt outsourcet til underleverandører. Dette har i sin tur medført komplekse hierarkiske leverandørnettverk, sentralisert distribusjon og en radikal økning i det totale transportarbeidet. En annen viktig konsekvens har blitt at logistikkostnadene utgjør en stadig større andel av produktenes totale kostnadsmasse. Logistikkostnader som utgjør over halvparten av et produkts pris er ikke uvanlig.

Behov for kvalitetssikring - kurs i Oslo

På bakgrunn av de store forandringene, de komplekse nettverkene og den store kostnadsandelen, har det blitt stadig viktigere å kontrollere den logistiske kvaliteten gjennom hele Supply Chain. Innenfor den europeiske bilindustrien har et evalueringssystem utarbeidet av bransjeorganisasjonen Odette (Organisation for Data Exchange by Tele Transmission in Europe) vunnet stadig større terreng.

Odette tilbyr kurs i bruk av dette evalueringsverktøyet. De fleste bilprodusentene i Europa har valgt dette verktøyet som standard for logistisk kvalitetssikring av sine egne underleverandører.

Den 14. mai avholdes et kurs i bruk av Odettes logistikkevalueringsmetode i Oslo. Dette er første gang kurset holdes i Norge - tidligere kursdeltagere har måttet reise til Sverige for å delta. Interesserte kan ta kontakt med NBI Norge AS på telefon 67 83 07 00, epost eller se for nærmere informasjon.info@nbi.nowww.nbi.no

Stor interesse fra ulike bransjer

I Sverige har det vært svært stor interesse for kurset, og det har allerede vært flere nordmenn som har tatt turen over kjølen for å delta. Mange kursdeltagerne har kommet fra bilindustrien, men det har også vært stor interesse fra andre bransjer også transport og konsulentbedrifter.

- Selv om evalueringsverktøyet opprinnelig ble utviklet for bilindustrien, er det like velegnet for andre bransjer også ettersom de logistiske problemstillingene stort sett er like for alle, forteller Roger Stokkedal som har vært en av instruktørene for kursene som har blitt holdt i Sverige. Kurset er utviklet i et samarbeid mellom Odette, Intentia og Nordic Business Institute (NBI) i Sverige.

Målsettingen med analysen

Mange underleverandører til bilindustrien har blitt pålagt av sine kunder å gjennomføre analysen. Men mange har også sett analysen som et verktøy for å forbedre sin logistiske kvalitet mot kunde og derigjennom skaffe seg et konkurransemessig fortrinn i forhold til sine kunder. Uansett hva som er årsaken til at man velger å gjennomføre en omfattende analyse av dette slaget, vil det finnes en mengde positive argument. Odette selv har definert målsetningen med analysen som følger:

Volvokonsernet har vært pådrivere for bedømningsmetoden i Skandinavia. Logistics Manager Bodil Hägg i Volvo Truck Corporation forteller at både selskapet hun selv tilhører, Volvo Bus Corporation og Volvo Parts Corporation har besluttet å anvende Odette Logistikkbedømning (OLB) innenfor konsernets globale virksomhet.

- Gjennomføring av OLB blir dermed obligatorisk for bedriftens leverandører. OLB kommer videre til å inngå i fremtidige leverandørbedømninger, hvilket i sin tur danner grunnlaget for valg av leverandører i nye prosjekter, sier Hägg.

------------

Odette er både navnet på en organisasjon og på en samling standarder og tillempningsanvisninger for EDI og logistikk.

Organisasjonen ble etablert i 1984 og er oppbygd av nasjonale organisasjoner i 10 land i Europa. Odette har sitt utspring og sitt tyngdepunkt i bilindustrien men andre bedrifter deltar også, f.eks. hvitvareindustrien. De nasjonale organisasjonene er oppbygd på forskjellige måter i ulike land. Arbeidet drives også felles og det finnes et mindre sekretariat for Odette i London. Odette er et brukerorientert prosjekt. Den største arbeidsinnsatsen gjøres av personer fra industrien, både fra kundebedrifter og underleverandører i alle bedriftsstørrelser.

Odette publiserer sine anbefalinger i form av en spesiell CD. Odettes anbefalinger omfatter blant annet

Odettes logistikkbedømning (OLB) er et evaluerings- og forbedringsverktøy for bedrifters logistikkprosesser. Ulike bedrifter kommer i kontakt med OLB på forskjellige måter:

Sewww.odette.se

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.064