23948sdkhjf

LOGMA: Logistikktinget 2002 - med utdeling av Logistikkprisen 2002

LOGMA:Logistikktinget 2002 - med utdeling av Logistikkprisen 2002Møteplassen for deg som skal gjøre bedriftens grep for å bringe frem konkurransefortrinn via logistikk! Tirsdag 7. og onsdag 8. mai 200...

LOGMA:

Logistikktinget 2002 - med utdeling av Logistikkprisen 2002

Møteplassen for deg som skal gjøre bedriftens grep for å bringe frem konkurransefortrinn via logistikk! Tirsdag 7. og onsdag 8. mai 2002 .

Oddvar Eikeri

I vårt forum er erfaringer omkring håndtering av logistikk i praksis gull verd - idet feltet logistikk stadig er et område med nytenking og store gevinster.

På årets Logistikkting har vi samlet et snes foredragsholdere. De vil ta for seg mange av de problemstillingene og utfordringene vi står overfor i tiden fremover. Vi vil få fremlagt et antall cases fra industri og næringsliv, få kunnskap og inspirasjon til å gjennomføre prosjekter i egen bedrift og anledning til å diskutere våre tanker og ideer med andre i miljøet.

Logistikktinget

vil sette fokus på områder i virksomheten der vi kan øke fleksibiliteten både i forhold til samarbeidspartnere, leverandører og internt i egen organisasjon. Effektivisering av verdikjeden står sentralt og her ligger noe av nøkkelen til logistikkens betydning og konkurransebidrag i bedriften.

LOGMA arrangerer konferansen i samarbeid med andre organisasjoner, men alle personer fra LOGMAs medlemsbedrifter får kr. 1.500,- i rabatt på konferansen.

Vi har her nevnt noen av temaene på konferansen. Olaf Magnus Olsen, salgssjef fra Axon AS vil være ordstyrer på konferansen.

For ytterligere informasjon henviser vi deg til våre websider:www.logma.no

-------------

Referat fra medlemsmøte hos Vectura:

Logistikk som konkurransemiddel

Monopolbedrifter møter store utfordringer når monopolet opphører og de blir utsatt for konkurranse. De skal omstille seg fra å være et reaktivt ledd i en monopolistisk kostnadskjede til å bli et proaktivt ledd i en konkurranseutsatt verdikjede. Dette var utfordringen for produksjons- og distribusjonsleddene i det tidligere Vinmonopolet.

Jarle Aaram

Disse utfordringene var tydeligvis interessante for mange av LOGMAs medlemmer, og auditoriet hos Vectura var fullsatt da direktør for forretningsutvikling, Jan Weyergang (bildet), ønsket velkommen til et av LOGMAs best besøkte medlemsmøter og presenterte utfordringene og utviklingen hos Vectura.

Nye rammebetingelser

Da Arcus-gruppen ble dannet ved at produksjons- og distribusjonsleddet ble skilt fra daværende Vinmonopolet, og samtidig skulle konkurrere med andre, gjorde de flere interessante grep for å møte de nye forutsetningene for import, produksjon og distribusjon av vin og sprit. Blant annet ble tapperi og høytlager sterkt automatisert, og nytt forretningssystem ble installert.

Arcusgruppen er i dag organisert i to enheter, Arcus Produkter, som driver tapperi og markedsføring, og Vectura, som driver lagring og distribusjon. De to delene er klart adskilt, og Vectura betjener både Arcus Produkter og flere konkurrerende importører. I 2000 distribuerte Vectura 39 millioner liter til 130 Vinmonopolbutikker og 3800 skjenkekunder, og hadde dermed ca 52 % markedsandel.

Sentralt i vareflyten

Vectura har en sentral plassering i vareflyten. Ferdigvarer som importeres av Vecturas kunder, går direkte til Vecturas lager. Egenproduserte varer fra Arcus går også til det samme lageret, og derfra plukkes varene til de enkelte kundeordrer og distribueres. Det er Vecturas kunder som importerer og eier varene, og som selger dem videre til sine kunder, mens Vectura står for den fysiske håndteringen.

For å effektivisere varehåndteringen har Vectura et automatisert høytlager med et avansert lagerstyringssystem som velger gunstige lokasjoner for inngående varer og holder oversikt over lageret. Kundeordrer overføres fra ERP-systemet til lagerstyringssystemet som henter fram riktige varer og ferdigbehandler ordren før data meldes tilbake til ERP-systemet.

Informasjon er avgjørende

Med den sentrale posisjonen Vectura har i vareflyten, har de også full oversikt over beholdninger og alle varebevegelser for hver enkelt kunde, og også kundenes kunder. Elektronisk meldingsutveksling er tatt i bruk i stor grad.

Vectura har gjort utstrakt bruk av Internett for å gjøre denne informasjonen tilgjengelig for hele verdikjeden. Hver enkelt kunde har gode muligheter for å skreddersy sin egen detaljerte salgsrapport over salg pr vare fra hver enkelt av sine leverandører eller til hvert enkelt av sine kunder. Her var det mange nyttige ideer å hente.

LOGMA benytter anledningen til å takke for et vellykket møte.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.172