23948sdkhjf

VingCard går for verdensklasse: Ny fabrikklayout gir økt produktivitet

VingCard går for verdensklasse:Ny fabrikklayout gir økt produktivitetHvordan følger man opp en målsetting om å bli verdens beste produsent av låser? Man forbedrer produktiviteten med 35%, samtidig som...

VingCard går for verdensklasse:

Ny fabrikklayout gir økt produktivitet

Hvordan følger man opp en målsetting om å bli verdens beste produsent av låser? Man forbedrer produktiviteten med 35%, samtidig som man reduserer leverings- og gjennomløpstid, forbedrer leveringspresisjonen til kunden og forbedrer kvaliteten. VingCard Produksjon (VCP) i Moss er i ferd med oppnå dette, delvis via Flowline - en helt ny fabrikk-layout.

Flowline er utviklet og levert av ITO Intern Transport i Oslo og er et internt transport- og produksjonssystem for montering, transport, lagring, pakking og skiping av komplette låser, eller Card Locks som det heter hos VingCard.

Mer effektivitet

VingCard utvikler, produserer og markedsfører elektroniske, kortlåsbaserte systemer for verdens hotell- og cruiseskipindustri, samt for institusjonsmarkedet. Bedriften har siden 1992 utviklet seg fra tradisjonell serieproduksjon med mange varianter, til en blanding av produktordrestyring og kundeordrestyring. Ved utarbeidelse av den nye layouten ble det lagt stor vekt på standardisering på komponentnivå og variantflora senest mulig i verdikjeden. All montering blir produktordrestyrt, mens pakking og ekspedering blir styrt av kundeordre.

- Målet med omleggingen var å få færre materialadresser, mer effektiv montering og mindre sløsing med tiden. Før satt man på hver sin stasjon og monterte én og én lås ferdig. Nå monteres låsene i komponenter på 10 dedikerte linjer, forklarer produksjonstekniker Kåre Thorsen.

De 10 linjene

De delene av en lås som er synlig på utsiden og innsiden av en dør kalles henholdsvis utvendig og innvendig skilt. Flowline består av to montasjelinjer for utvendige skilt, tre montasjelinjer for innvendige skilt, tre montasjelinjer for låskasser, en montasjelinje for DaVinci lås og en fullmontasjelinje for komplett lås.

En hovedbane bringer palletter med ferdige komponenter til en buffersone for pakking, mens tomme palletter bringes tilbake til montasjelinjene. En ferdigvarebane bringer esker med komplette låser til taping og pakking på pall.

FMS, MPS og feltbuss

Styresystemet krevde en kombinasjon av tradisjonell PLS- og en overordnet basestyring kalt FMS som opereres via PC. PLSen styrer transportanlegget og FMSen styrer printere og destinasjonen i buffersonen samt ordner produksjonsrekkefølgen og produksjonslinjevalget. Begge systemene er levert av ITO Intern Transport og er knyttet opp mot transportanlegget. Ordre fra VingCards overordnede MPS-system behandles automatisk i transportanleggets FMS system men dette kan også overstyres.

- Produksjonsplanleggeren kan gå inn i FMS og bestemme hvilken linje som skal produsere den aktuelle ordren. FMS melder tilbake til MPS når ordren er ferdig produsert og levert via transportanlegget til lageret. Planleggeren kan forøvrig overstyre FMS-systemet ved for eksempel mangel på deler, forteller produksjonstekniker Erik Thillmann.

Signalsystemet i transportanlegget er en blanding av Profibus og ASI-bus. Kommunikasjon til printere og scannere går via Ethernet

Monteringen

All montering foregår på montasjepalletter med plass for tre komponenter; det være seg tre låskasser, tre utvendige skilt eller tre innvendige skilt. Montasjepalletten ligger på udrevne hjullister i montasjelinjene. Den første operatøren på linjen trykker på en printknapp, og starter dermed ordren. Det printes ut fire etiketter, hvorav tre for produktmerking og en for strekkodemerking av transportpalletten. Etiketten innholder pallettnummer for riktig destinasjon i buffersonen.

Den siste operatøren i montasjelinjen påfører etiketter på produkter og pallett, etter å ha foretatt en kvalitetsinspeksjon. Deretter skyver han den fulle transportpalletten manuelt inn på hovedlinjen. Her scannes strekkoden for riktig destinasjon i buffersonen. Den tomme montasjepalletten skyves manuelt inn på en sideliggende retur-rullebane, som bringer denne tilbake til starten av montasjelinjen.

Flow racks

Tilførsel av tomme transportpalletter skjer helautomatisk fra hovedlinjen, mens all tilførsel av deler til montasjelinjene går via plastbakker i såkalte flow racks, med tre hyller i høyden.

Buffersonen - eller tidssikringen - består av 24 flow racks (gjennomløpsbaner) i to nivåer. Hvert spor har plass til 18 palletter. I tillegg finnes det «overflow-spor» for ikke-registrerte palletter. Disse fungerer også som sikkerhet ved fulle spor.

Ved utlastningsenden av tidssikringen pakkes komponentene i esker, som deretter transporteres videre gjennom en helautomatisk tapemaskin til palleteringsområdet. De tomme pallettene legges på sideliggende rullebaner for retur til hovedlinjen. Anlegget har også et «in-line» pallettmagasin for transportpallettene. Her mates pallettene helautomatisk inn eller ut etter behov.

Effektiviteten har økt

ITO Intern Transport hadde en stor oppgave i det anlegget ble installert og igangkjørt i løpet av tre hektisk uker i sommerferien 2001.

- Etter noen forventede utfordringer i startfasen - som løste seg ikke minst ved stor innsats fra operatørene hos VCP - er vi meget fornøyd med Flowline og gjennomføringen av prosjektet. Effektiviteten har økt betydelig, forteller Thorsen.

Ett mål nådde man imidlertid ikke i denne omgang. Man ønsket opprinnelig å pakke alle komponentene til en komplett lås i hver eske, men endte opp med en løsning som innebærer at man pakker seks komponenter av samme type i hver eske.

- I prinsippet må kunden ha tre forskjellige esker for å montere en lås. Dette er imidlertid ikke noe stort problem, da våre kunder ofte installerer hundrevis av låser om gangen, forklarer Thorsen. Årsaken til at man valgte «six-pack» er at den første løsningen ville gitt for komplisert produksjonsprosess.

Planlegging

Ordrene tikker inn til VingCard via ordremottaket på Mastemyr utenfor Oslo, og til produksjonen i Moss via MPS-systemet.

- Det legges ukeplaner ved ordrekontoret, og to planleggere legger deretter opp produksjonen ut fra tilgjengelige deler på linjene. Vi jobber dessuten mye med å balansere bemanningen på linjene, utdyper Thillmann.

-----------

VingCard a.s inngår i verdens største låskonsern, Assa Abloy AB med 20.000 ansatte. Konsernets virksomhet i Norge omfatter også Elsafe International, TrioVing og Låsgruppen, i alt cirka 1.000 ansatte. Nylig ble det opprettet globalt hovedkontor på Mastemyr utenfor Oslo, mens VCP i Moss strømlinjeformes for å bli verdens beste produsent av låser. Ordretilgangen er upåklagelig, og foreløpig uten svikt som følge av hendelsene i USA den 11. september 2001.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078