23948sdkhjf

LOGMA: Material- og produksjonsstyring 2002

LOGMA:Material- og produksjonsstyring 2002Konferansen Material- og produksjonsstyring ble holdt i Oslo 3. og 4. april i år. Som den eneste konferansen i Norge med fokus på dette området, er den en vik...

LOGMA:

Material- og produksjonsstyring 2002

Konferansen Material- og produksjonsstyring ble holdt i Oslo 3. og 4. april i år. Som den eneste konferansen i Norge med fokus på dette området, er den en viktig møteplass for dem som arbeider med materialflyt og produksjon, både for faglig påfyll og for nettverksbygging og utveksling av erfaringer.

Jarle Aaram

Konferansen omfattet et mangfold av innfallsvinkler og viste noe av den bredde som finnes innen fagområdet. Foredragsholderne var åpne med å presentere sine løsninger og erfaringer og ga mange nyttige vink om hva en kunne gjøre.

Konkurransestrategier

Professor Asbjørn Rolstadås fra NTNU åpnet konferansen med å snakke om konkurransestrategier for fremtidig produksjon, hvor han presenterte utviklingen innen produksjons- og prosjektstyring og ulike løsningsstrategier samt de nye begrepene Extended enterprise og Extended product. Med dette la han et godt teoretisk fundament for mye av det de etterfølgende skulle snakke om.

Tenk helhet, verdikjede, kunder og kunders kunder på en profesjonell, kompetent og kvalitativ måte, var budskapet fra Frode Reksten, administrerende direktør i RTK AS, som klart viste hvorfor han i fjor ble valgt til beste Confex-taler. Han introduserte også Produkteplet. Har du ikke hørt om det? I så fall bør du benytte første anledning til å høre en av Rekstens glimrende presentasjoner.

Motivasjon er sentralt

Kontinuerlige forbedringer og utvikling av medarbeidernes kompetanse er viktige elementer i arbeidet med virksomhetsutvikling ved Hydro Raufoss Automotive Structures, fortalte organisasjonsutviklingssjef Per Holdø. Japanske produksjonsmodeller og impulser fra bilindustrien har også spilt en sentral rolle her.

Aldri har vi hatt flere hjelpemidler, mer teknologi og så mye informasjon, og aldri har vi hatt dårligere tid. Er vi ute å kjøre, spurte en meget inspirert Jan Bjørneboe, konserndirektør i ISS Norge, i sitt innlegg om hvordan en kan motivere medarbeidere. Vi må få anledning til de lange tankene, sa han videre.

Kreativitet og menneskelige faktorer er viktige også for utvikling av gode produkter, sa Arve Ekornes, produktutviklingsdirektør ved Ekornes ASA, da han fortalte om deres noe utradisjonelle utviklingsprosess. Standardiser, differensier og tenk annerledes var sentrale stikkord her.

Bruk av IT-systemer

Halvparten av suksessen ligger i viljen til forandring, mente Henrik Holgersen, daglig leder av FTG Flåtnes Mekatronikk, som også kunne fortelle om en tilbakebetalingstid på 6 måneder på nye styringssystemer. Hvis du ikke vet hvor du vil, kan ingen vei føre deg dit, sa Bruce Davidson, logistikkdirektør ved Porsgrunds Porselænsfabrik da han presenterte hvordan de hadde effektivisert produksjonsplanleggingen ved hjelp av databaserte styringsverktøy.

Unngå tilpasninger og frigi interne ressurser er viktige suksessfaktorer, mente Jon Bjørnar Lervik, utviklingssjef ved Siemens Electrical Heating, da han presenterte erfaringene med overgang fra et egenutviklet, PC-basert system til et moderne integrert styringssystem. «Insert it once» og «pull information» var noen av ideene bak det nye systemet til Baker Oil Tools, fortalte kvalitetssjef Odd B Kjellevold.

Dette er bare noen eksempler fra de mange foredragene. Konferansen omfattet et mangfold av temaer, og både erfaringer og mange nyttige tips ble presentert underveis i de to lærerike dagene.

---------------

Referat fra medlemsmøte hos GreenTrip:

Avansert, optimalisert flåtestyring

Hvordan kan en sikre best mulig utnyttelse av den totale bilparken og overholde avtalte tider når en har mange biler med forskjellige egenskaper og mange kjøreoppdrag med hyppige endringer? Det skal ikke mange biler og oppdrag til før antall kombinasjoner blir meget stort. Manuelt kan en finne løsninger som er gjennomførbare, men det kreves avanserte datahjelpemiddel for å finne de «beste» løsningene.

Jarle Aaram

GreenTrip er et selskap som leverer avanserte systemer for ruteplanlegging og flåtestyring til transportbransjen. Selskapet ble dannet på bakgrunn av gode forskningsresultater på SINTEF på 1990-tallet, og SINTEF er hovedaksjonær, fortalte markedssjef Jørn Kveseth (bildet under) da han presenterte bedriften på LOGMAs medlemsmøte i februar år.

Kompleks vareflyt

Ruteplanlegging kan ofte bli en omfattende og kompleks oppgave når en har mange kjøreoppdrag med forskjellige laste- og losse-steder med krav til tidsvindu og spesielt utstyr samtidig som en har mange biler med ulike egenskaper og veinettet er komplekst med mange begrensninger. Det blir fort vanskelig å holde oversikt over totalløsningen. Det finnes mange teoretisk mulige løsninger, men flere av disse er ikke gjennomførbare, og av dem som kan gjennomføres vil noen være klart bedre enn andre.

Et datasystem for ruteplanlegging kan lage og sammenligne mange planer. Et slikt system er et beslutningsstøttesystem. Det kan vise alternative planer og konsekvensene av disse, men det bør være opp til brukerne å velge endelig løsning.

Ruteplaner er ofte dynamiske. Oppdrag endres, nye oppdrag kommer til og bilene kan være foran eller etter plan. Hvis en har god tilbakemelding av utførte oppdrag og posisjon på bilene, kan systemene også brukes til replanlegging, slik at en til enhver tid er sikret en best mulig og realistisk plan. Det er innlysende at dette kan ha stor økonomisk betydning.

Forskning innen transportoptimering

Ved SINTEF foregår det nå et forskningsprosjekt innen transportoptimering (TOP) hvor formålet er å utvikle bedre metoder i anvendt optimering som vil forbedre logistisk ytelse i transportvirksomhet, fortalte forskningssjef Geir Hasle (bildet under), avdeling for optimering ved SINTEF Anvendt matematikk.

TOP-prosjektet skal gå over flere år, og det er viktig å ha kontakt med industrien for å ha diskusjonspartnere som kan gi innspill om behov, prioriteringer og mest aktuelle problemstillinger. Det er også opprettet et eget brukerforum for prosjektet.

Mer informasjon om prosjektet finnes på www.top.sintef.no.

LOGMA benytter anledningen til å takke for et interessant og lærerikt medlemsmøte.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094