23948sdkhjf

Traconi: Rendyrker kjernevirksomheten

Traconi:Rendyrker kjernevirksomhetenKjernevirksomheten skal rendyrkes i Traconi. Det betyr at alt som ikke har med formidling av transportoppdrag og ønsker om oppdrag, tones ned. Til gjengjeld blir di...

Traconi:

Rendyrker kjernevirksomheten

Kjernevirksomheten skal rendyrkes i Traconi. Det betyr at alt som ikke har med formidling av transportoppdrag og ønsker om oppdrag, tones ned. Til gjengjeld blir disse oppgavene vesentlig styrket og utviklet, slik at meglersjef Hjalmar Wiik og hans folk mener å kunne tilby markedets beste handelsplattform av denne type.

Christian Ryg

Det betyr bl.a. at den nyhetstjenesten man la opp til, med korte bransjenyheter kontinuerlig oppdatert, forsvinner. Denne delen av portalens virksomhet blir heretter utelukkende brukt for nyheter om Traconi og deres tilbud og tjenester. Wiik understreker at en nyhetstjeneste eventuelt kan utvides på et senere tidspunkt, men at man for øyeblikket ikke ser den som del av kjernevirksomheten til firmaet.

Det som er kjernevirksomhet, er å sørge for at kjøpere og selgere møter hverandre på en mest mulig effektiv måte, og at de kan få tilleggstjenester ut over det enkelte transportoppdraget. Det kan dreie seg om tredjepartslogistikk, lagring eller andre tjenester.

Fraktkjøper kan legge ut sin forespørsel om et oppdrag som en auksjon av enkeltoppdrag, og kan da velge mellom en helt åpen auksjon, der alle kan komme med bud, eller en auksjon rettet mot spesifiserte transportselskaper ut fra gitte kriterier, eventuelt ut fra ønsker kunden måtte ha. Faste kunder kan også ha automatiserte utvalgskriterier, slik at alle eller deler av oppdragene rettes mot spesielle transportører.

Faste opplysninger

Når en transportkjøper er kunde, kan han selv logge på og legge ut sin forespørsel. For at oppdraget i det hele tatt skal gå ut på nettet, må man laste inn hva som skal transporteres, med en del opplysninger om mengde, utgangspunkt for transporten og bestemmelsesstedet, tidspunkt og andre relevante opplysninger. Det foreligger i et maldokument for å skape en struktur alle etter hvert er fortrolige med. Først når transportøren har vurdert oppdraget og funnet det interessant, deltar han i auksjonen. Og det er først kontakten mellom kjøper og selger er etablert, at man gir de siste opplysningene om hvor godset befinner seg.

Traconi har ingen faste kostnader for kjøperne. Inntektene kommer i form av en prosentvis avgift på alle transaksjoner, slik at man kun betaler for de tjenester man faktisk benytter.

Fagkunnskap

Så langt skiller det lite mellom Traconi og konkurrerende portaler som formidler transportoppdrag. Men når det gjelder bemanning, informasjonsmengde og muligheter for kommunikasjon, hevder Wiik at han har et godt grunnlag som gjør portalen i stand til å betjene kunder på en måte få andre kan vise til.

- Valgmulighetene er større enn for de fleste konkurrenter vi har sett på, og vi har kvalitetssikret våre dokumentmaler, slik at alle relevante opplysninger må legges inn før et oppdrag kan legges ut på nettet for auksjon, sier Wiik.

Han understreker også at de selskapene som har mange avdelinger spredd over store deler av landet, meget enkelt kan finne om en av kontorene har lagt inn bud på en jobb. Som eksempel nevner han at Linjegods nå har full kontroll med hvilke avdelinger som er interesserte i et oppdrag.

Forhandle faste avtaler

For transportkjøperne er det også et viktig arbeidsredskap i reforhandlinger av avtaler med eksisterende transportør. Portalen gjør det enklere og raskere å finne ut om transportkostnadene ligger på et riktig nivå, eller om man bør finne alternative løsninger.

«Alle skal ha like muligheter i markedet», er en devise for Traconi. Med kort fartstid i det norske markedet er det allerede snakk om betydelige mengder frakt som formidles gjennom portalen. I fjor, da man for første gang hadde en skikkelig meglerdesk i funksjon, var fraktomsetningen som ble formidlet via portalen over 170 millioner kroner, og etter at desken kom i funksjon i oktober, har trafikken gått rett opp. Rundt 90% av trafikken som formidles, er grenseoverskridende transporter.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.321