23948sdkhjf

35 til 40% vekst: Knallstart for SI-Data

35 til 40% vekst:Knallstart for SI-DataSI-Data har i løpet av årets første måneder opplevd en vekst i ordreinngangen på mellom 35 og 40 prosent. - Årsaken til den sterke veksten er fokus på vertikale ...

35 til 40% vekst:

Knallstart for SI-Data

SI-Data har i løpet av årets første måneder opplevd en vekst i ordreinngangen på mellom 35 og 40 prosent. - Årsaken til den sterke veksten er fokus på vertikale løsninger i Navision, herunder industri, MPS, bil- og transportbransjen, sier adm. direktør Otto Vidhammer.

Trond Schieldrop

I følge Otto Vidhammer ble 2001 et konsolideringsår for SI-Data, med resultater under forventet. Dette skyldes den generelle svikten i markedet som rammet de fleste IT-selskaper, og nedgangen i bilbransjen som rammet SI-Data spesielt hardt.

- Til tross for denne svikten har vi holdt fokus på våre primærområder, og opplever nå en sterk etterspørsel etter våre løsninger. Når det gjelder bilsektoren, har vi blant annet vært i forhandlinger med Mitsubishi, og undertegnet nylig en avtale med dem som har en verdi på flere millioner kroner. Den vil være et viktig springbrett for tilsvarende avtaler mot andre aktører i norsk bilbransje, sier Vidhammer.

På spørsmål om hvordan han ser på utsiktene for resten av året, forventer han at 2002 blir et knallår og ser ikke bort i fra en omsetningsøkning på over 50 prosent.

- Det skyldes betydelige investeringer i vertikale bransjeløsninger. Over flere år har vi investert flere millioner kroner i slike løsninger.

SI-Data består i dag av 28 medarbeidere og har en budsjettert omsetning på 32 millioner kroner.

Anbefalt leverandør

Videre har SI-Data begynt å fotfeste innen MPS med merkevareleverandører som Sivesind kjøkkenløsninger og OSO Hotwater.

- Vi er også en betydelig aktør innen transportbransjen. Transportforum har på oppdrag fra Næringsdepartementet vurdert ulike leverandører i dette markedet, hvor det konkluderes med at SI-Data har en meget interessant og fremtidsrettet løsning. Kunder som Firda Billag og Nordfjord og Sunnmøre Billag, som tidligere kjørte utelukkende på AS400 løsninger, har nå konvertert til Navision-plattformen.

Bilbransjeløsningen til SI-Data er utviklet i Tyskland og selskapet er blant et 20-talls Navision Solution sentre som markedsfører denne løsningen i Europa og Nord-Amerika.

- Her har SI-Data agenturer for Norge og er en større del av en internasjonal organisasjon rundt denne løsningen. Når det gjelder transportløsningen er den utviklet av SI-Data sammen med kundene. På MPS kjører vi standard Navision med tilleggsløsninger for grafisk planlegging, papirløs produksjon m.m.

Oppkjøp av nisjeleverandører

SI-Data ønsker å styrke sin posisjon innenfor sine prefererte målgrupper og kommer til å gå til oppkjøp av flere nisjeleverandører innenfor Navision.

- Vi ser nødvendigheten å bli større for å kunne tilfredsstille kundenes behov til enhver tid. Vi skal bli en av de to største leverandørene innenfor utvalgte målgrupper, og er i ferd med å bli det innenfor bil- og transportsektoren, avslutter Otto Vidhammer.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.063