23948sdkhjf

LOGMA: Referat fra medlemsmøte hos TESS: Mister du motet, så ta det opp igjen

LOGMA: Referat fra medlemsmøte hos TESS:Mister du motet, så ta det opp igjenDette har vært mitt livsmotto, sa Erik Jølberg da han presenterte TESS på LOGMAs medlemsmøte i vår. TESS har hatt en rivende...

LOGMA: Referat fra medlemsmøte hos TESS:

Mister du motet, så ta det opp igjen

Dette har vært mitt livsmotto, sa Erik Jølberg da han presenterte TESS på LOGMAs medlemsmøte i vår. TESS har hatt en rivende utvikling fra en slangeekspert i Nedre Buskerud for mer enn 30 år siden til landsdekkende integrert forsyningstjeneste innen slanger, service og drifts- og vedlikeholdsprodukter.

Jarle Aaram

Teknisk Service AS ble etablert av Olav Nygaard og Erik Jølberg i en tidligere stall i Drammen i 1968. Allerede første år var omsetningen ca en halv million kroner. I 1972 luktet de olje og etablerte avdeling i Stavanger. Senere har det bare gått slag i slag. I 2001 var TESS etablert på 75 steder med over 500 ansatte, og omsatte for over en milliard kroner.

I 1998 etablerte de firmaet Partnershop AS for å legge forholdene bedre til rette for partnersamarbeid. Samme år etablerte de også firmaet Industrinett AS som gir kundene mulighet til å bestille varer på Internett og få levert fra nærmeste TESS-avdeling. Det er innen disse to områdene de venter størst økning framover.

Integrerte forsyningstjenester

Hovedelementene i integrerte forsyningstjenester fra TESS er drifting av lager (Partnershop), effektive innkjøp og bruk av Internett. Tre elementer skiller TESS fra andre, fortalte Jølberg videre. Det er finansiell styrke og uavhengighet, landsdekkende konkurransedyktighet og at de er bransjeleder. TESS skal fortsette å vokse lønnsomt. I år 2010 skal TESS være representert på 100 steder og omsette for tre milliarder kroner. For å oppnå dette skal de følge kundenes ønsker med hensyn til både varer, tjenester og lokalisering. Det er ventet at andelen av tjenester vil øke.

Det foregår nå en sterk polarisering ved at de store blir større, og de små, uavhengige må stadig forbedre seg ved å tilby spesialiserte tjenester og produkter. De som vinner markedsandeler er de som utvikler de beste forholdene til kundene og har det beste budskapet om besparelser og økt produktivitet.

TESS Partnershop er en løsning for å oppnå dette. Her fjerner en et ledd i forsyningskjeden. I stedet for de tradisjonelle leddene produsent, grossist med lager, detaljist med lager og industribedrift med lager fungerer TESS som grossist og holder samtidig lager i en egen butikk hos industribedriften, som dermed slipper eget lager. Dette InPlant Shop-konseptet har en sterkt økende markedsandel i USA.

Eget kundesenter

For å yte enda raskere og bedre service til kundene har TESS opprettet et eget kundesenter, fortalte Tor Inge Brunæs, direktør for logistikk og innkjøp. Ved å ha et sentralt sted for henvendelser blir den totale kompetansen lettere tilgjengelig for kunden, og TESS oppnår også bedre kompetansespredning ved at de som arbeider der lærer av hverandre. Målet er at 95 % av alle henvendelser skal besvares på kundesenteret, og de fører hver dag en «nei-liste» over alle henvendelser og spørsmål som de ikke kan besvare der og da.

TESS arbeider for å redusere kostnader ved å benytte færrest mulig leverandører på et standard sortiment. De kjøper mest mulig direkte for å unngå fordyrende mellomledd som ikke skaper merverdi.

TESS Engros

driver grossistvirksomheten. TESS ønsker en større del av varestrømmen gjennom TESS Engros, blant annet for å oppnå bedre lagerstyring samt statistikker og oppfølging. De har også innført en rekke motivasjonsskapende tiltak i logistikkavdelingen.

TESS Drammen ble forsøkt samlokalisert med kundesenteret, men dette fungerte ikke på grunn av ulik fokus, og de blir derfor splittet igjen, fortalte Asgeir Eriksen, adm. dir. TESS Engros, da han orienterte om selskapsstruktur og administrative rutiner.

Standardisert vareutvalg

TESS satser på et nært samarbeid med både kunder og leverandører, fortalte markedsdirektør Frode Soot. Det blir utviklet tilpassede forsyningsløsninger og nye tjenester innen utvalgte kjerneområder.

Det satses mye på et felles vareutvalg, men har også en del tilpasninger til lokale industribehov. Hovedkatalogen blir utgitt årlig. De har også egne segmentkataloger for utvalgte segmenter og egne kundekataloger for større kunder. I tillegg har de også det de kaller «Sortilog», et uttrekk av katalogen tilpasset mindre kunder.

Medlemsmøtet ble avsluttet med en omvisning på lageret. LOGMA takker TESS for et interessant og lærerikt medlemsmøte.

-----------

Referat fra medlemsmøte hos IBS:

Banebrytende Supply Chain Management

Kunder krever hurtigere levering, bedre service, korrekt levering første gang, bedre priser, bedre informasjonstilgjengelighet, osv. Samarbeid og integrasjon gjennom verdikjeden blir stadig viktigere for å oppnå lønnsomhet og være konkurransedyktige. Dette var utgangspunktet for presentasjonen av nye systemløsninger hos IBS.

Jarle Aaram

International Business Systems er en av de større leverandørene av systemløsninger og profesjonelle tjenester innen distribusjon og forsyningskjeder. Omsetningen i 2001 var 2,6 milliarder kroner, og de er over 2200 ansatte.

For logistikktunge bedrifter

IBS har som visjon å bli den ledende internasjonale leverandøren av programvare og service innen distribusjon og Supply Chain Management. Viktigste kundesegment er store og mellomstore logistikkintensive bedrifter innen varehandel og sammenstillings-produksjon, fortalte Turid Grønnerød, salgssjef i IBS Norge, da hun presenterte IBS systemløsninger og nye muligheter med disse på LOGMAs medlemsmøte i vår.

IBS produktkonsept er integrert programvare med e-handel, styring av forsyningskjeder og styring av kunderelasjoner. Det er lagt stor vekt på avanserte analyser. En annen viktig funksjonalitet er proaktiv overvåking, hvor systemet leter etter kritiske hendelser og melder fra til personer som kan reagere straks. Jo raskere en hendelse oppdages, desto raskere kan problemet løses. Brukerne kan selv definere hvilke hendelser som skal overvåkes.

Nye muligheter med Internett

Ved bruk av NetStore kan både kunder og selgere få tilgang til en e-handelsløsning med direkte integrasjon til den sentrale applikasjonen, fortalte Mette Ruud. Dette gjør det mulig for brukere å få tilgang til egne kataloger og priser, få informasjon om status på ordrer, se oppdaterte lagerbeholdninger, legg inn nye ordrer mm.

Nordisk løsning for Miele

For Miele AS var det en stor utfordring å ta i bruk et standardsystem, fortalte økonomidirektør Karl Ludvig Dahl da han presenterte deres erfaringer med innføring nye systemer fra IBS. Miele hadde tidligere et egenutviklet system som var skreddersydd for deres spesielle behov, men blant annet år 2000-problematikk og innføring av Euro ville kreve store ressurser for å vedlikeholde systemet. Dessuten ville de fortsatt ikke få med en del av den utviklingen som skjedde ellers og de nye mulighetene dette medførte. For Miele ble derfor løsningen å innføre et nytt system.

Det var også ønskelig med en samordnet løsning for Norden, og siden Finland allerede hadde tatt i bruk nye løsninger fra IBS, ble det startet et felles prosjekt for Norge, Sverige og Danmark. Det var en stor utfordring å forene ulike kulturer, størrelse, kjedeproblematikk og kundekrav i de tre landene. Direktørene i de tre landene tok eierskap til prosjektet fra starten av, og det ble satset mye på å trekke med organisasjonene i hvert land, og de tok nesten all opplæring selv.

Prosjektet var vellykket, og den nye løsningen var fullt operativ fra første dag. IT-kostnadene har gått ned, lagerkostnadene er redusert med 30 % samtidig som omsetningen er økt, og servicegraden mot kundene er økt. Miele har nå fått en løsning de kan utvikle seg videre med, og på noe sikt vil de nok ta i bruk funksjonalitet som e-handel og CRM-løsninger, avsluttet Dahl.

Virtual enterprise

Det er nå en sterk utvikling innen systemer som støtter samarbeid mellom mange bedrifter i en forsyningskjede. Utfordringene her er ofte innen logistikk og integrasjon mellom bedrifter med ulike løsninger, sa Alf Berg, utviklingssjef i IBS. Det skjer ofte feil med e-genererte ordrer, og dette skyldes ofte manuell behandling flere steder i kjeden på grunn av manglende integrasjon.

Virtual Enterprise er systemløsninger som er laget for å integrere forsyningskjeder med ulike ERP-systemer i de forskjellige ledd. Teknologisk er det nå mulig å integrere over flere ledd, men hittil er det få som bruker det. Dette er et område hvor en venter en sterk utvikling i den nærmeste tiden.

LOGMA benytter anledningen til å takke for en spennende presentasjon av muligheter med nye, moderne systemløsninger for logistikk.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.079