23948sdkhjf

Seminar om Supply Chain Management: Samspill gjennom verdikjeden

24. og 25. april arrangerte NSFkan seminar i Supply Chain Management med teori og praktiske eksempler fra flere kjente bedrifter. Seminaret ble avsluttet med et halvdags dybdeseminar hvor Supply Chain Council presenterte SCOR-modellen. SCOR blir av Forrester Research omtalt som «ISO Standard» for utvikling av bedrifters forsyningskjeder og at den er det eneste fullt utviklede verktøy for dette i verden. I tillegg deltok dataleverandørene IBS og Intentia med en minimesse hvor deltagerne fikk innblikk i de siste IT-løsninger for SCM. Logistikk & Ledelse var invitert for å dekke et logistikkfaglig høyaktuelt tema.

NSFkan er en videreutvikling av Norske Siviløkonomers Forenings kurs- og konferansevirksomhet og ble etablert i 2001. kan står for kunnskap, aktualitet og nettverk og er fundamentet for NSFkans virksomhet. Tilbudet omfatter fagområdene strategi/ledelse, økonomi, logistikk, regnskap og marked. NSFkan er en dristig satsning i et marked som sliter tungt, men fordi virksomheten eies av en faglig sterk medlemsorganisasjon og har et stort nettverk, sikres høyaktuelle tema og god kvalitet med mange deltakere. Noe denne konferansen viste.

Mange nye begrep

Seniorrådgiver Anita Steine fra Ementor og Jo Vegheim, daglig leder av Supply Chain Council Europa, bidro med klargjøring av terminologien. Forkortelsen SCM og begrepet Supply Chain Management har blitt en viktig del av logistikkens terminologi. På norsk brukes alternativt «Samspill gjennom verdikjeden» eller «Forsyningsledelse». Vegheim sier at SCM er «å integrere markedet, distribusjonsnettverket, produksjons og innkjøpsaktivitetene mellom partene i forsyningsaksen(e) på en slik måte at kundene opplever et høyere servicenivå (og verdi) til lavere totalkostnad.»

Nettwork Supply Chain (NSC) betegner et nettverk av selskaper som deler Supply Chain hendelser i et nåtidsperspektiv via private SC e-hubs. «Collaboration» brukes for å beskrive samspillet gjennom verdikjeden når dette er knyttet opp mot samarbeidsavtaler og støttet av e-business samt datasystemer som kobles sammen. Siemens og Intel oppgis som verdens ledende på collaboration. Anita Steine oppsummerte SCM med:

Praktiske eksempler

Logistikksjef Paul Hosen fra Norsk Kjøtt har benyttet SCOR-modellen i sitt arbeide for å forbedre leveranseprosessen fra «Bås til Bord - B2B» og møte kravene til morgendagens forsyningskjede. Fokusområder er å ivareta produsentenes interesser, utvikle egen konkurransekraft og lønnsomhet samt dekke markedets behov. En viktig del av dette arbeidet er å få utviklet nye prognosemodeller - et arbeide som gjøres i samarbeide med SINTEF.

Fagsjef Rolf Hestnes fra Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) viste eksempler på hvordan offshorebransjen har skapt vinn-vinn situasjoner med satsning på verdikjeder og e-business. Bransjen har brukt mye penger på standardisering for å få til samspill, men Hestnes stilte spørsmål ved hvilken verdikapning som ligger i dette. Et viktig spørsmål mange bør stille seg i en tid hvor IT-systemer i stadig større grad kan bidra til transparens uten standarder.

Elkem har jobbet mye med optimalisering av verdikjeden på global basis og har hatt et stort press på å få ned leveringstider, som nå er redusert fra 24 til 12 dager. Dette er oppnådd gjennom forenkling av rutiner, matriseorganisering internt, allianser eksternt og nye standardiserte IT-løsninger. En prosess som har vart i nærmere 3 år og ble presentert av IT-direktør Arvid Indrehus og IT-ansvarlig Anne Mjelva.

Salgssjef Sverre Rosmo fra JDA Software Norway viste eksempler på prosjekter hvor bruk av IT har ført til dramatiske forbedringer. F.eks. har Brødrene Dahl redusert sin kapitalbinding med 40 mill og samtidig økt servicegraden til 99,3%. Han sier de store fordelene kommer fra deling av risiko, i tillegg til å forholde seg og forplikte seg til den felles delte prognosen. Utfordringen er å oversette etterspørselsprognoser til ordreprognoser og utvikle disse videre til ordre. Han avslutter med å si at «Styring av vareflyt er ingen kunst, men en hel vitenskap!»

Direktør Robin Martens fra Jonker Advies viste til at 70% av SCM-prosjekter blir mislykket. Hans råd var bl.a. å legge vekt på å forstå kjeden, tilpasse organisasjonen og bruke SCOR som verktøy.

Jakob Victorin fra IBS viste hvordan Expertgruppen i Sverige har koblet 230 butikker, en sentral organisasjon og leverandørene sammen i ett system hvor man raskt kan agere i stedet for å reagere i verdikjeden. Expert har 75.000 artikler i sin database og de enkelte butikker kan selv velge hvilke artikler de ønsker å aktivere og hvilke leverandører de vil kjøpe fra. Med så mange butikker har det vært viktig å få til en løsning som kan kommunisere med de fleste typer kassaterminaler og med leverandørenes forskjellige ERP-systemer.

Dybdeseminar: SCOR-modellen

Konferansen ble avsluttet med at Jo Vegheim ga en halvdags gjennomgang av SCOR-modellen (Supply Chain Operational Reference). Modellen dokumenterer en bedrifts forsyningskjede slik den er i dag, tallfester de operasjonelle ytelsene og sammenligner med tilsvarende virksomhet. Modellen er en bransjeuavhengig referansemodell som gir kjeden et felles prosesspråk. SCOR er utviklet av ledende internasjonale bedrifter.

SCOR-modellen er av Forrester Research blitt omtalt som «ISO Standarden» for utvikling av forsyningskjeder og at den er det eneste fullt utviklede verktøy for dette i verden. Det er så langt ikke gjennomført et eneste SCOR prosjekt uten gevinster. Siemens Medical har som eksempel oppnådd følgende resultater:

------------

Supply Chain Council (SCC) er en verdensomspennende non-profit medlemsorganisasjon som har ansvaret for SCOR. Medlemmene er praktikere, konsulenter, systemleverandører, universiteter og offentlige organisasjoner. SCC ble etablert i 1996 og har over 700 medlemmer, hvorav 40 i Scandinavia, 185 i Europa og vokser raskt. Vi skal senere komme tilbake med en mer omfattende presentasjon av SCOR.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078