23948sdkhjf

Brynildsens Fabrikker først i Norge: Supplier Collaboration - i praksis!

Brynildsens Fabrikker først i Norge:Supplier Collaboration - i praksis!I løpet av to år har Brynildsens Fabrikker AS benyttet seg av en internett-basert portal fra LogNet. - Med denne løsningen har un...

Brynildsens Fabrikker først i Norge:

Supplier Collaboration - i praksis!

I løpet av to år har Brynildsens Fabrikker AS benyttet seg av en internett-basert portal fra LogNet. - Med denne løsningen har underleverandørene tatt over det fulle og hele ansvaret med vare-påfyllingen for oss, sier seniorinnkjøper Baard-H. Flatland i Brynild Gruppen.

Trond Schieldrop

Formålet med LogNetløsningen var flere, blant annet å øke antall leverandørartikler uten å ansette flere, fokus fra operativt innkjøp til prosessovervåking og leverandørutvikling. Dessuten ønsket man å redusere den totale ledetiden i anskaffelsesprosessen.

- Den frigjorte tiden er benyttet til å absorbere veksten i Brynild Gruppen og strategisk leverandørutvikling, sier senior innkjøper Baard-H. Flatland, og legger til at Brynild Gruppen har redusert sin anskaffelseskostnad med i overkant av en million kroner det første året som systemet var i bruk.

- Vi har fjernet omlag 70 prosent av de manuelle transaksjonene i forbindelse med anskaffelsesprosessen.

Oppkjøp medførte nye logistikkutfordringer

I 1998 bestod Brynild Gruppen av ett produksjonsselskap i Fredrikstad. Året etter kjøpte gruppen fiskeforedlingsfabrikken Maritim Food AS og i 2000 Minde Sjokolade AS i Bergen. I tillegg overtok man majoriteten i importselskapet Allsweets AS og Jesper Gourmet AS samt 15%av det engelske selskapet Mr. Lucky Bags Ltd. Omsetningen økte fra omkring 350 mill til drøyt 1,1 mrd i 2001. Denne utvidelsen medførte nye logistikkutfordringer med blant annet fokus på reduksjon av manuelle transaksjoner og nøyaktig informasjon i verdikjeden.

- Fra å være geografisk begrenset til Fredrikstadområdet var vi plutselig blitt en europeisk aktør. For å stå best mulig rustet i konkurransen med internasjonale sjokolade og sukkervaregiganter måtte vi drive langt mer kostnadseffektivt enn hva de gjorde. I dag eksporterer vi nærmere 46 millioner «kjærlighet på pinne» til Korea. I tillegg eksporteres millioner av pastillesker til England og Midtøsten. (Spiderman, Actionman, Simpsons, Frutti Beans m.m), sier Flatland.

Brynild Produksjon, som er sukkervareselskapet i Gruppen, har en årlig eksportandel på ca 68% av sin totale produksjon. Dette utgjør mer enn 90% av totaleksporten av sukkervarer fra Norge.

Fra februar 1994 har Brynild Gruppen benyttet seg av SAP R/3.

- Dette har vært en viktig forutsetning for å absorbere den store veksten vi har opplevd de siste årene. SAP R/3 er implementert i alle selskapene.

Samhandling med leverandør

I flere år opererte Brynild Gruppen med en klassisk innkjøpsprosess (se fig. 1 på neste side) med bl.a. 13 transaksjoner for å få sendt ut en innkjøpsordre samt mottak og registrering av bekreftelse. Alle endringer etc måtte diskuteres med innkjøper før ny bekreftelse kunne utstedes. Dette medfører masse ekstra registreringer og ikke minst unøyaktig informasjon.

- Dette var både tid- og ressurskrevende. Derfor var vi tvunget til å tenke i nye baner, og Internett var det mediet vi ønsket å benytte. Sammen med erfarne ERP-konsulenter ble LogNet utviklet våren 2000. LogNet reduserte antall registreringer og økte kvaliteten på informasjonen i verdikjeden fordi leverandørene utførte nødvendige endringer i LogNet basert på informasjonen der (se figur 2 på neste side). Første leverandør gikk live juni samme år, mens utrullingen av produktet til de øvrige leverandørene i Europa startet i oktober samme år. I dag går nærmere 80% av alle innkjøpsordrer/ transaksjoner til Brynild Produksjon via LogNet, sier Flatland.

Moderne ERP-systemer har hatt mest fokus på effektivisering av interne prosesser. Derfor var LogNet produktet som løste håndteringen av informasjonen mellom oss og leverandørene.

Sparepotensiale

Vi spør Flatland hvordan han ser for seg det fremtidige sparepotensialet med LogNet?

- I løpet av de neste fire årene regner vi med å kunne redusere de administrative innkjøpskostnadene mellom 8-10 millioner kroner ved bruk av dette produktet.

Sammenliknet med de store internasjonale systemhusene er LogNet både billigere og raskere å implementere.

- Det krever minimal opplæring av brukerne i og med at løsningen er Internett-basert og skreddersydd for både innkjøpere og underleverandører. Med enkle menyer tar det ikke mer enn en halv dag å lære seg bruken av systemet, mener Flatland.

Kommersialisering

Etter suksessen med Brynild Gruppen og kommersialiseringen av produktet LogNet, ble selskapet LogNet AS etablert 1. april i år.

- Løsningen er løftet fra den gamle ERP-plattformen og etablert som en frittstående selvstendig portal tilgjengelig for alle aktører i det nordiske markedet, sier markedssjef Gunnar Almenningen og daglig leder Ole-André Haugen. De legger til at behovet for denne type informasjonsportaler for innkjøp og logistikk er betydelig.

- Norden er vårt definerte hjemmemarked men vi har allerede nå aktører på portalen fra hele Europa.

LogNet visualiserer logistikk informasjon mellom kunde og leverandør. Produktet kan benyttes mellom alle administrative/ERP-løsninger via en mengde forskjellige interface, som XML, EDIFACT, ASCII Filer og SAP iDoc.

- LogNet er utviklet ved hjelp av markedets ledende Internettplattformer med fokus på brukervennlighet, ytelse, skalerbarhet og stabilitet. I tillegg til selve produktet LogNet leverer selskapet konsulenttjenester knyttet til effektivisering av logistikkjeden, samt et avtaleverk som underbygger samhandelen mellom leverandør og kunde. Det er viktig for oss at kunden kun trenger å forholde seg til en aktør for å implementere LogNet, sier Almenningen.

Klar visjon

Hovedkundesegmentet er nordiske bedrifter med repetive avrop i henhold til inngåtte kontrakter/rammeavtaler.

- Dette gjelder for produksjonsbedrifter som ønsker å effektivisere innkjøpsprosessene. LogNet er tilgjengelig for alle typer datasystemer. Pr. i dag har vi 5 kunder og ca 30 leverandør inne på portalen. Innen 2004 er målet å få over 50 kunder og 500 leverandører.

LogNet har ambisjonene klare. I løpet av 2004 skal selskapet bli Nordens ledende logistikkportal for optimalisering av innkjøpsprosessen for strategiske varer.

- Vi er den første rendyrkede informasjonsportalen for strategiske varer/ innkjøp som har vært i bruk i over to år, sier Almenningen og Haugen, som ser for seg en omsetning på over 10 millioner i 2003. Deretter skal LogNet utvikle seg i takt med markedets behov.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.084