23948sdkhjf

Reisen til Ekte team - del 10: Meditasjon

Reisen til Ekte team - del 10:MeditasjonFor at vi skal kunne fungere rasjonelt i samfunnet vårt, må vi være i balanse. Vi må «kjenne oss sjøl». Dette lærte vi i Adferd. Da vi endelig igjen tok reisen ...

Reisen til Ekte team - del 10:

Meditasjon

For at vi skal kunne fungere rasjonelt i samfunnet vårt, må vi være i balanse. Vi må «kjenne oss sjøl». Dette lærte vi i Adferd. Da vi endelig igjen tok reisen fatt, traff vi en merkelig årvåken kar. Han snakket varmt om å være helt «til stede», om å være mer oppmerksomme på oss selv. Derfor bestemte vi oss for å legge turen om Meditasjon.

Team 3000

«For å unnslippe konflikter, har mennesket oppfunnet mange former for meditasjon. Disse har vært basert på ønske, vilje og trang etter å oppnå noe, og har derfor inkludert en konflikt eller en kamp for å nå frem. Denne bevisste, veloverveide streben har alltid vært begrenset av våre ufullkomne sinn. Og har derved ikke oppnådd noen frihet. Enhver meditasjonsinnsats blir en fornektelse av meditasjonen. Meditasjon er tankenes død. Det er kun da vi kan nå en ny dimensjon, hinsides tid» (J. Krishnamurti).

Det tok sin tid før vi kom oss av gårde fra Adferd (ref. 1). Vår adferd, våre kroppsspråk, viste at våre kortsiktige ønsker sprikte. Til slutt ble vi enige om å reise videre - uten Per K. Han valgte å prioritere annerledes. Dermed var vi tre igjen, tre individer (ref. 2), som optimistisk la ferden mot Meditasjon.

Som en leder er det jo viktig at vi forstår alle våre medarbeidere, alle våre ledere, alle våre kontakter. Vi, for ikke å si de aller fleste, har sikkert noen i omgangskretsen som mediterer. Vi ser jo rett som det er et oppslag om emnet, så det vil utvilsomt være nyttig å ha førstehånds kjennskap om temaet. Men meditasjon er så mangt. Viste det seg.

Flere varianter

Det finnes et stort antall ulike typer av meditasjon, med sine ulike opprinnelser. Noen mener at meditasjonen virkelig fikk vind i seilene for et par tusen år siden i India. Noen daterer det enda lengre tilbake. De indiske tanker var, og er, annerledes enn de vestlige. Selv om vi finner mange paralleller, bør nok ikke disse tøyes for langt. Ikke minst siden nyere indisk tankegods er mindre påvirket av resultatene av moderne vitenskap (ref. 3).

Felles for de ulike variantene synes å være at man synker inn i en rolig, balansert sinnsstemning, der man finner stillheten i seg selv, jfr. faktaruten. En verdenssøk i Kvasir (www.kvasir.no), gir vel 8000 treff på «Meditasjon», deriblant også ACEM-meditasjon;

«Den mest kjente, mest brukte og anerkjente avspenningsmetode i Norge» (Acem).

Det kan altså synes som om meditasjon er blitt et kommersielt produkt.

«Du kan gå inn i meditasjonen. Men det som beskrives er ikke det som oppleves. Du må selv lære hva det er. Ved å se på deg selv. Ingen bok, ingen lærer, kan lære deg dette. Gjør deg ikke avhengig av noen. Ikke av noen «guru». Ikke av noen religiøs organisasjon. Vi må lære alt dette ut i fra oss selv. Og der vil sinnet oppdage utrolige ting» (J. Krishnamurti).

Altså ikke like kommersielt for alle. Det kan synes som om noen til og med har ideelle hensikter. Og ikke benytter meditasjon som et miljø og en atmosfære for å selge kurs, bøker, tepper, eller andre mer eller mindre relaterte tjenester og produkter.

La oss gå litt nærmere inn på Yoga, Kriya Yoga, Reiki og Skogen.

Yoga

Yoga er en av Indias klassiske livssyn, med sitt klassiske verk, Yoga Sutras, fra 200-tallet. Verket åpner med å forklare; «Yoga er opphør av bevissthetens aktiviteter».

Yoga anser at vi erverver vår kunnskap fra våre sanser, våre slutninger, samt gjennom anerkjente vitneutsagn. Kunnskapsutviklingen vår kan bli, og blir, imidlertid, forstyrret av sykdom, tvil, ustabilitet, slurv, falskhet, lathet, smerte, depresjon, pustevansker, for å liste noe. Veien bort fra disse forstyrrelsene er ved å fokusere bevisstheten og ved å praktisere utadvendthet, ved å være synlig, god mot andre, og ved å puste riktig, for derved å finne den mentale stabilitet (ref. 4).

«Intet i verden kan rense så kraftfullt som visdom; praktisert gjennom yoga vil du finne denne visdommen i deg selv» (ref. 5).

Kriya Yoga

Vi befinner oss i et rom. Med noen stoler. Og noen pledd. Og et bord med stearinlys, og fotografier, av en rekke foregangsmenn, bl.a. Hindu-munken Babaji (venstre på figur 1), som på 1800-tallet videreførte Kriya Yoga til neste person i en hule i Himalaya. Bilderekken omfatter både munker og «vanlige» folk.

Her, i rommet på Bærums Verk, sitter et antall individer hver torsdag kveld, mellom klokken 19 og 20, og kanskje noe lenger, og søker roen, og finner stillheten.

Vi sitter med bena over kors, eller på en stol, med lukkede øyne, med tungen bak i ganen, og fokuserer oppmerksomheten til hvert av de syv chakra´ene i ryggraden.

Vi puster dypt og kontrollert (inn... ut...inn...ut...sa... hong...), fra det første chakra´et, til det syvende.

Dette må selvfølgelig oppleves. Liksom det meste. Det går ikke an å beskrive eller å lese seg til en subjektiv opplevelse. Subjektive opplevelser må oppleves.

Reiki

Vi befinner oss i Nordmarka, i Nittedal, en time fra Oslo, noen minutter inn i skogen, langt borte fra andre mennesker, på en hytte med varm peis, mørk utedo, vannrik brønn, og velkommen elektrisitet. Det er fremdeles noe sne under granene. Men inne varmer vi opp, både luften, og samværet. Vi er syv individer på Reiki-kurs.

Kurset er for avanserte healere. Reiki 2 og Reiki 3. Individer som jevnlig henter energi til seg selv og andre, for å løse opp blokkeringer i kroppen og i kroppens energisentre. De mest erfarne er også blitt trente i Reikiens høyborg, India, selv om ordet stammer fra Japan, og selve kunsten fra Tibet.

Vi lærer at kroppen har over 360 energisentre, chakra´er, hvorav syv er de mest betydningsfulle (ref. 6). Chakra´ene påvirker de ulike kroppsfunksjoner og samspiller med personligheten på forskjellige vis, jfr. figur 2.

Ulike ritualer trekker oss inn i en avslappende og årvåken stemning, noe som stadig fører vår meditasjon til ulike sider og behov av våre egne bevisstheter. Alt til en behagelig bakgrunn av knitrende peis og beroligende Reiki-rytmer.

Søndag kveld vendte syv nye individer tilbake.

Skogstur

«For få år siden traff jeg en annen som også likte å være i skogen. Det viste seg at vi hadde gjort våre treningsøkter på de samme stier. Han fortalte om alle røtter, steiner, myrhull og lignende, mens jeg pratet om stigninger, nedoverbakker, utsikt og lignende, så det tok litt tid før vi forsto at det var de samme stier vi hadde vært på. En dag tok jeg meg en tur på disse gamle stier for å vurdere hvordan to personer kunne oppleve det samme så forskjellig, enda vi hadde vært der i samme hensikt (trening).

Jeg gikk der i fred og ro og prøvde å se gjennom den andres briller...

Etter noe tid våknet jeg brått. Var jeg kommet så langt allerede? På et eller annet stadium hadde mitt mentale jeg reist fra mitt fysiske. Det var litt vondt å våkne, å jobbe seg tilbake til her og nå. Hva hadde foregått?

Jeg spurte noen mennesker i min nærhet, og fikk diverse svar, uten å bli noe særlig klokere av det. Inntil jeg en dag begynte på meditasjon. Da fikk jeg svaret, etter hvert, det var meditasjon jeg hadde bedrevet. I skogen.»

Vi kan altså oppnå en form for meditasjon ved å gå en tur i skogen. Når betingelsene er riktige. Dette inkluderer neppe løping etter klokken. Eller med lommedisko.

Helhet

«Vi må lære alt dette ut i fra oss selv. Og der vil sinnet oppdage utrolige ting. Men for å klare det, må vi ikke være fragmenterte...» (J. Krishnamurti).

Med advarselen om fragmentering, minner Krishnamurti oss om at vi ikke må miste helhetsbildet. At vi må være oppmerksomme på at vi ofte ser en sak fra én synsvinkel, vår egen, og ofte finner det vanskelig å se eller godta andres.

Perspektiv er et viktig ord. Vi må lære oss å se trærne, ja, men også skogen.

Videre

Ja, Meditasjon var en viktig stasjon på veien til Ekte team. For teamets byggeklosser, individene, må være av god kvalitet for at vi skal kunne forstå oss selv, noe som er nødvendig for at vi skal kunne forstå andre, og for at andre skal kunne forstå oss.

Men. Meditasjon var en meget uvant erfaring. Dette var nytt for oss. Vi konkluderer med at vi, med omhu, parkerer kunnskapen for videre modning, så vi kan reise videre. For det må vi! Vi er langt fra fremme ved Ekte team. Men hvor går reisen? Sjelden har vi vært mer enige om at vi må sove på det.

«Meditasjon er en av livets største kunster - kanskje den største, og vi kan aldri lære det fra andre. Det er det flotte med det. Det omfatter ingen teknikk, og derfor ingen autoritet.... Så meditasjon kan finne sted når du sitter på bussen, eller når du går i skogen, fylt med lys og skygger, eller lyttende til fuglenes sang, eller mens du betrakter ansiktet til din kone, eller ditt barn» (J. Krishnamurti).

Referanser

--------------

Noen definisjoner:

Tenkning

å utøve den mentale egenskapen det er å forme idéer og nå konklusjoner.

Resonnering

en logisk tankesekvens, som starter med noe kjent eller antatt, gjennomfører noen slutninger, og når frem til en bestemt konklusjon.

Refleksjon

en dyp, seriøs og vedvarende tankevirksomhet, fokusering av bevisstheten på én sak.

Meditasjon

en dyp og vedvarende tankevirksomhet, gjerne en høytidelig, andektig refleksjon over åndelige saker.

Yoga

en mystisk og asketisk hinduistisk disiplin der man søker å oppnå frihet fra selvet, og union med den høyeste ånd eller universelle sjel, gjennom intens konsentrasjon, dyp meditasjon, og handlinger som kan omfatte bestemte stillinger, kontrollert pusting m.m.

Healing

å helbrede eller fri mennesker fra sykdommer, sorger, vanskeligheter o.l. ved hjelp av bønn eller tro.

Reiki

en healingmetode som gjennom enkle håndstillinger tilfører kroppen energi, fremmer helse, på det fysiske, emosjonelle, mentale og åndelige nivå.

Chakra

sentre i kroppen, vanligvis syv, som anses som energikildene for psykisk og spirituell kraft, benyttes i noen former for yoga.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.063