23948sdkhjf

Omstillingsprogrammet Morgenlandet: Medvirker til nyskaping mellom lokale bedrifter

Omstillingsprogrammet Morgenlandet:Medvirker til nyskaping mellom lokale bedrifterMorgenlandet (ML) er et omstillingsprogram som ønsker å skape samhandling mellom bedrifter i definerte bedriftsnettver...

Omstillingsprogrammet Morgenlandet:

Medvirker til nyskaping mellom lokale bedrifter

Morgenlandet (ML) er et omstillingsprogram som ønsker å skape samhandling mellom bedrifter i definerte bedriftsnettverk. - Det er mange små bedrifter i innlandet som kan dra store fordeler av hverandres kompetanse. For å få til dette er det behov for å øke forståelsen for hverandre gjennom etableringen av nettverk og møteplasser, sier prosjektkonsulent Mathias Velten i ML.

- ML er et omstillingsprogram som startet i 1999 og som skal vare frem til 2005. Prosjektet skal bidra til nyskaping og utvikling av næringslivet i Hedmark og Oppland, sier prosjektkonsulent Mathias Velten i ML. Foto: Trond Schieldrop

Trond Schieldrop Hamar

Det satses på å etablere bedriftsnettverk innenfor materialteknologi/engineering, helseteknologi, IKT kultur/media, reiseliv, næringsmiddelindustri/bioteknologi og logistikk.

Logistikk og Ledelse var nylig på besøk i Mjøsregionen, nærmere bestemt Hamar, hvor vi snakket med sentrale personer i MLs ledelse, Hedmark Næringsselskap, Landbruksdistribusjon AS og Gudbrandsdalens Uldvarefabrikk. Her fikk vi detaljert innsikt i hvordan ML har medvirket til etableringen av prosjekter som har kommet lokalt næringsliv til nytte.

I verdensklassen

I innlandet finnes det industrielle miljøer som er langt fremme internasjonalt. Disse bedriftene må utfordres til å legge forholdene til rette for forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor materialteknologi. Målet er å sikre kompetanse og produktutvikling i fremtiden.

- I fremtidige leveranser av så vel varer som tjenester vil det å beherske logistikk være nøkkelen til suksess og markedsmakt. På denne bakgrunn er det viktig at alle ledd i markedsføringskjeden utvikler god koordinering og gode systemer innefor helhetsbegrepet logistikk, understreker prosjektkonsulent Mathias Velten i Morgenlandet.

Han legger til at bedriftenes fokus på kompetanseutvikling i stadig sterkere grad vil påvirke virksomhetenes overlevelsesevne. Kompetanseutvikling vil derfor ha en sentral plass i nettverksarbeidet. Innføringen av ny teknologi og logistikk er en forutsetning for å overleve i et konkurranseutsatt marked, sier Velten.

Tor Otto Fougner - daglig leder i MA-Consult og partner i Collegium Consulting - opplyser at man har gjort en rekke tiltak på logistikksiden med bl.a. avviklingen av to logistikkseminar for å øke forståelsen blant bedrifter i Oppland og Hedmark.

- Seminarene var så vellykket at vi kommer til å arrangere tilsvarende opplegg i fremtiden, sier Fougner.

Nyskaping og utvikling

ML er et omstillingsprogram som startet i 1999 og som skal vare frem til 2005. Prosjektet skal bidra til nyskaping og utvikling av næringslivet i Hedmark og Oppland. Staten har innvilget omstillingsstatus og bidrar med 60 millioner kroner, mot at de to fylkeskommunene bidrar tilsvarende med 30 millioner kroner hver. Omstillingsprogrammet disponerer således 120 millioner kroner over de seks årene det er virksomt. ML er et selskap eiet av Oppland og Hedmark fylkeskommuner.

Ved etableringen av ML ble det utarbeidet klare strategier for hvilke områder det skulle satse på. Midlene som prosjektet har til disposisjon skal fordeles slik at hovedsatsingsområdene Prokom (program for helhetlig kommunikasjon) får 10 prosent, bedriftsnettverk 40 prosent og nyskapingssentra 40 prosent. De resterende 10 prosentene av kapitalen skal kunne disponeres til prosjekter som faller utenfor disse satsingsområdene, såkalte frie midler.

- Vi er et omstillingsprogram som skal inspirere og medvirke til nyskaping og omstilling i innlandet. Hensikten med Morgenlandet er å øke verdiskapingen og sysselsettingen i de to innlandsfylkene. Det skal spesielt fokuseres på kunnskapsintensive næringer, sier Velten, som opplyser at omstillingsprogrammets geografiske virkeområde er definert til Mjøsregionen.

- Men det skal også satses på prosjekter som kan komme hele regionen til gode. Innenfor bedriftsnettverkene er det en målsetting at minst 25 prosent av bedriftene skal komme fra distriktene eller utenfor regionen, fortsetter han.

Kunnskapsintensive bedrifter

Sentrene har tatt ansvaret for å sette i gang de seks bedriftsnettverkene Morgenlandet definerer som sine satsningsområder. Gjøvik Kunnskapspark har fordelt ansvaret for å sette i gang bedriftsnettverk innen materialteknologi/engineering og helseteknologi, Lillehammer Kunnskapspark har ansvaret for bedriftsnettverk innen IKT Kultur/media og reiseliv mens Hedmark Nyskapingssenter har ansvaret med å sette i gang bedriftsnettverk innen næringsmiddelindustri/bioteknologi og logistikk.

- Vi kommer til å satse på disse sentrene både når det gjelder etablering av bedriftsnettverk og som motorer for nye og spennende bedrifter. Det legges spesielt vekt på å skape kunnskapsintensive bedrifter, som tar i bruk ny teknologi og som driver nyskapende arbeid i Innlandet.

I god gjenge

Kunnskapsparkene i Gjøvik, Lillehammer og på Hamar, har på den korte tiden de har holdt på (ca. ett til halvannet år) kommet godt i gang.

- Det er her man som privatpersoner kan be om drahjelp i etableringen av egen virksomhet. Alle kunnskapsparkene har hatt stor pågang. En av nykomlingene leverer animasjoner til selskapet AMR. Et annet selskap har fått kontrakt med en stor tysk kjede om levering av sitt produkt. Slike inkubatorbedrifter kan maksimalt være der i 2 år. I starten får de gratis kontorlokaler, konsulenthjelp m.m. mot at kunnskapsparkene får andel i deres selskaper. Det er disse andelene kunnskapsparkene skal leve av når de ikke lenger får midler av ML.

Ikke-kommersielt firma

ML skal være et ikke-kommersielt firma, dvs. at man ikke krever at bevilgede midler tilbakebetales.

- De eneste kravene vi setter er en skikkelig rapport som også andre kan dra nytte av. Meningen er at man skal få finansiering til bedriftsnettverk i en tidlig fase fra oss, og senere når det går bra, få ekstern finansiering fra andre steder. Denne filosofien/tankegangen er mange innovasjons fagmiljøer enige om i Norge. Dessuten så har vi månedlige møter med SND, der vi bytter saker, slik at søker øker sine sjanser for finansiering i tillegg til mindre offentlig administrasjon. Tidligere i år tok vi et initiativ til å starte et nettverk for næringshagene i de 2 fylkene. Det forventes at nettverket senere også vil innebefatte andre relevante maktpersoner. Dermed har vi jobbet aktivt med å samle næringsstrukturen i innlandet.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.063