23948sdkhjf

Flyt og presisjon: Brødrene Dahl tar i bruk nytt sorteringsanlegg

Flyt og presisjon:Brødrene Dahl tar i bruk nytt sorteringsanleggEtter et halvt år med innredning, står Brødrene Dahls nye sorteringsanlegg på Langhus ferdig. Her plukkes og palleteres opp mot 30.000 o...

Flyt og presisjon:

Brødrene Dahl tar i bruk nytt sorteringsanlegg

Etter et halvt år med innredning, står Brødrene Dahls nye sorteringsanlegg på Langhus ferdig. Her plukkes og palleteres opp mot 30.000 ordrelinjer ukentlig, for distribusjon over store deler av landet. Det nye anlegget sørger for flyt og presisjon. Målet er at feilprosenten skal ned mot null.

Christian Ryg Langhus

Lagerarealet er rundt 20.000 kvm under tak, i tillegg til et uteområde for større rør til grunn. Logistikk & IKT-leder Raymond Johansen sier til Logistikk & Ledelse at det egentlig er fire lagre i ett. Pallelageret og småvarelageret inne har felles transportsystem til palleteringsområdet. Rørhallen og rør fra utelageret håndteres manuelt.

Automater sparer plass og tid

Småvarene lagres i Logimat heisautomater, som har rundt 14.000 lokasjoner og inneholder nesten 6.000 artikkelnumre. Ved å utnytte høyden optimalt, tar lagerautomatene bare 300 kvm i lageret. Det plukkes opptil 16 ordre samtidig. Alle automatene opererer samtidig, og alt kommer til plukkeren som kan gå fra en automat til neste og samle ordren i en eske som så settes på båndet. Herfra fraktes esker med ferdigplukkede ordres via en heis til transportbane og møter varer fra pallelageret ved området for palletering. Sikkerhet mot feilplukk er godt ivaretatt, i og med at riktig eske for småvarer kommer til riktig lokasjon på innbåndet, slik at plukkeren ikke skal kunne gjøre feil. Samtidig scannes varer som hentes, før de plasseres i esken.

Varene som ligger i 11.000 lokasjoner i pallelageret består av rundt 6.000 artikkelnumre. I dette lageret kjøres det med truck og plukkes fra pall. Varene fraktes til stasjon der artikkelnummer scannes før varen settes på transportbane og fraktes til palleteringsstasjonen.

Leverandør som problemløser

Det var en lang prosess å tenke gjennom og definere BDs behov før man valgte leverandør. I følge Johansen var man på besøk hos søsterbedrifter i Sverige og Danmark og så på løsninger. Tre leverandører av totalløsninger ble vurdert, før man falt ned på Univeyor. Delvis ble valget tatt på grunn av nære kontakter i Sverige, men også fordi den løsningen Univeyor tilbød var tilpasset bedriftens behov.

- Univeyor hørte på oss og kom med løsningen på våre problem, sier Johansen.

Selv om varene i BDs sentrallager er svært ulike, så skal alt palleteres i en sending til hver kunde, og det skal skje på ett sted. Med 70 - 80 ruter i døgnet og store godsmengder, krevde det mye intern transport og man brukte for mye tid på å samle varene før palletering. I tillegg til tidsbruk, var prosessen tungvint og lite presis, med for stor feilprosent. Også lastingen tok for lang tid.

- Kvaliteten i ordreproduksjon var vanskelig å få til, sier Johansen, og legger fram ønskelisten som man gikk ut med før det nye systemet ble installert;

Målet er at kunde og selger skal kunne sjekke status på sine ordre via internett og intranett.

Filosofien bak omleggingen er at ordres skal produseres, så å si på samlebånd, med flyt gjennom hele lageret, og med stor grad av kontroll og sikkerhet. Feilprosenten skal ligge på promillenivå, og målet er 2,5 feil for hver tusende ordrelinje.

WMS-systemet Astro og ERP-systemet Movex kommuniserer online. Astro er trådløst og papirfritt, og alle trucker er utstyrt med PC og printer. Ved hjelp av nok et system styres transportdokumenter mot transportørene og er knyttet opp mot dem. Tanken er at track-and-trace for kundene skal inn i dette systemet.

Feilsøking på PC der systemet overvåker seg selv er også del av løsningen.

Raymond Johansen legger vekt på at man har kommet opp på et høyt nivå når det gjelder IT innen lagerdrift. Astro har utrolig mange muligheter, som man ennå ikke har utnyttet fullt ut.

- Vi har et av Norges mest avanserte lager som betjenes av mennesker, sier han.

Johansen opplyser at man nylig hadde innbrudd og ble frastjålet en god del datautstyr. Da så man virkelig hvor mye IT-systemet betyr for rasjonell og rask ordreproduksjon og høyt kvalitetsnivå.

Flere transportører

På transportsiden betjenes Østlandet og Agderfylkene med innleid transport i eget system, med levering over natten. Resten av landet betjenes av DFDS og HSD. Driften foregår i tre skift, med rundt 80 ansatte. For at kundene skal kunne bestille varene så sent som mulig og få dem levert så tidlig som mulig, arbeides det intenst på lageret mellom kl.18.00 til 06.00

Det går ca. 75 kjøreruter fra sentrallageret hvert døgn.

-------------

Brødrene Dahl er ett av Norges eldste og største grossistfirmaer innen VVS-bransjen. Firmaet har vært i virksomhet siden 1917, og leverer til et bredt spekter av bedrifter over hele landet. Alt fra små enmannsfirmaer til store entreprenører, bl.a. med utbygging av Gardermoen lufthavn på programmet. Dessuten sendes mye til de store kjedene innen VVS bransjen, og til skipsverft. Fra sentrallageret sendes varer til BDs 50 avdelinger over hele landet. Omsetningen er over 100 millioner kroner i måneden fra sentrallageret.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078