23948sdkhjf

Hedmark Nyskapingssenter: Nettverksgrupper skal øke logistikkompetansen

Hedmark Nyskapingssenter:Nettverksgrupper skal øke logistikkompetansenHedmark Nyskapingssenter (HNS) har med økonomisk hjelp fra Morgenlandet etablert nettverksgrupper innen logistikk. – Nettverksgrup...

Hedmark Nyskapingssenter:

Nettverksgrupper skal øke logistikkompetansen

Hedmark Nyskapingssenter (HNS) har med økonomisk hjelp fra Morgenlandet etablert nettverksgrupper innen logistikk. - Nettverksgruppen er tverrfaglig bransjemessig sammensatt, og ser bl.a. produksjons- og materialstyring som viktige elementer for videre vekst, sier Ola M. Qvale i HNS.

Trond Schieldrop Hamar

Det primære er å øke fokus på logistikk i innlandsbedrifter og oppnå klare rasjonaliseringsgevinster for alle involverte parter. Bedriftene har forskjellig ståsted. Noen har høy kompetanse og fokus på omstilling, mens andre er mer eller mindre på et nybegynnernivå.

- Slike virksomheter blir tatt inn under vingene til de som er kommet lengst på logistikkområdet, sier Qvale.

Revitalisert

I og med at logistikk ble definert som en av Morgenlandets seks hovedsatsningsområder, tok tidligere HNS-direktør Gunnar Gregersen initiativ til etableringen av nettverksgrupper innen logistikk for et drøyt år siden. Det ble etablert en gruppe innen transportminimalisering, men den videre fremdriften fikk i følge Qvale en brå stopp som følge av Gregersen brått gikk bort.

På forsommeren ble prosjektet restartet med en nettverkssamling bestående av 19 personer fra 15 bedrifter i Hedmark/Oppland. Samlingen ble etterfulgt av en grundig forstudierapport, som tok for seg problemstillingene, utfordringene og en strukturert redegjørelse av logistikkteorier. Forstudien ble utarbeidet av partnerne Tor Otto Fougner og John Arne Lien i Collegium Consulting på Hamar, og vil danne basis for det videre arbeidet.

Nettverkssamlingen i sommer inngikk i prosjektet Ressursgruppe Logistikk, som Hedmark Nyskapingssenter har prosjektansvaret for, og som støttes økonomisk av Morgenlandet. Prosjektet er således ett av flere tiltak som inngår i Morgenlandets satsning for utvikling av næringslivet i innlandet.

- Vi vurderer å forespørre flere bedrifter om å delta i såkalte sekundær- og primærgrupper. Det er for tidlig å snakke om resultater fra de bedrifter som har deltatt på samlingen. Vi er fortsatt i startfasen. Men det er betydelig motivasjon blant de som deltar. Kan vi gi drahjelp i form av støtteordninger, kompetanse og seminarer tror jeg dette kan komme til å gå bra, sier Qvale.

Han legger til at mange bedrifter er opptatt av å oppnå resultater med en gang.

- Men ting tar tid, og nettverksbygging og samarbeid vil ha positiv innvirkning på andre områder enn logistikk. Men logistikk er et såpass stort begrep at det favner over alle områder i en bedrift. Logistikk blir derfor et overgripende tema for effektiv styring i virksomhetene. Derfor er jeg overbevist om at prosjektet vil få en rekke positive avleggere i fremtiden.

Vinn-vinn situasjon

På spørsmål om hva bedrifter kan tjene på en suboptimal logistikkforståelse, poengterer Fougner at det er en vinn-vinn situasjon i og med at bedriftene kan spare penger og rasjonalisere driften.

- Det er mulig å redusere 20 prosent av varekapitalen. Når man vet at lagerbinding koster mellom 30 til 40 prosent pro anno, blir det fort enorme beløp ut av det hele. Etablerer man også et samarbeid på tvers av bransjelinjene kan det gi ytterligere besparelser. På produksjonssiden kan man oppnå mellom 10 til 15 prosent forbedringer. Gudbrandsdalens Uldvarefabrik har bl.a. kjørt et prosjekt som går på reduksjon av omstillingstid. I løpet av to dager halverte selskapet omstillingstiden på en stor maskin. Det gir dramatiske utslag på sikt, påpeker han.

Vekstgrunnlag

Mange bedrifter har en tendens til å drive virksomhetene som isolerte øyer og ønsker ikke å samarbeide på tvers av bransjelinjer.

- Er samarbeid nødvendig for å overleve i et tøft konkurransemarked?

- Skal innlandsbedrifter overleve, må man være villig til å se på virksomheten i detalj for å oppnå verdiskapning. Styring er nært knyttet opp mot kompetanse. Her kan nettverksgruppene bidra i stort monn, sier Fougner, som mener det er viktig å etablere en slik møteplass hvor flere bransjer kan gi hverandre innspill til hvordan man løser sine logistikkproblemer.

- Slike synergieffekter styrker for det første samholdet i gruppen, men er også et viktig kriterium for den enkeltes vekstgrunnlag i nærområdet, understreker han.

----------------

Etter at artikkelen ble skrevet og publisert i Logistikk & Ledelse nummer 12/2002, har Hedmark Nyskapingssenter skiftet navn til Kunnskapsparken Hedmark AS. Tlf. 62 54 01 08. (Red. anm)

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078