23948sdkhjf

LandbruksDistribusjon: Årlige besparelser på over 35 millioner kroner

LandbruksDistribusjon:Årlige besparelser på over 35 millioner kronerLandbruksDistribusjon AS har tatt initiativ til etablering av et nettverksprosjekt med Tine Østlandsmeieriet, Gilde HedOpp, Oppland ...

LandbruksDistribusjon:

Årlige besparelser på over 35 millioner kroner

LandbruksDistribusjon AS har tatt initiativ til etablering av et nettverksprosjekt med Tine Østlandsmeieriet, Gilde HedOpp, Oppland Fylkeskommune og Hedmark Trafikk. Målet var å redusere transportkostnadene ved bruk av avanserte logistikk- og IT-systemer. - Ved innføring av slike systemer kan vi redusere transportkostnadene med over 35 millioner kroner i året, sier logistikksjef Inge Rosvold i LDAS.

Trond Schieldrop Hamar

I forrige utgave av bladet omtalte vi Gudbrandsdalens Uldvarefabrik som ved hjelp av forholdsvis enkle grep på logistikkområdet kan oppnå besparelser i millionklasen. Bedriften tar del i omstillingsprogrammet Morgenlandet (ML). Bak prosjektet står Oppland og Hedmark fylkeskommuner, og hensikten er å bidra til nyskaping og utvikling av næringslivet i Mjøsregionen.

LandbruksDistribusjon AS (LDAS) har også tatt del i omstillingsprosjektet. Selskapet driver transport for Felleskjøpet Øst Vest, og et sentralt område for virksomheten er transportminimalisering. Her har Morgenlandet bidratt med økonomiske midler slik at man kunne avholde seminarer og gjennomføre en forstudie i regi av Tor Otto Fougner, daglig leder i MA-Consult AS og partner i Collegium Consulting.

- Slik sett har Morgenlandet betydd mye for etableringen av prosjektet, sier logistikksjef Inge Rosvold i LDAS.

33 millioner kjøre kilometer

I forstudien ble det utarbeidet en rapport for analyse av deltagernes transportopplegg, herunder alt fra organisering, dataløsninger, kompetansenivå til distribusjonskostnader.

- Hva som var den totale logistikkmengden hos aktørene i nettverket ble kartlagt. Vi fant ut at det gikk med 33 årsverk til administrasjon og 272 årsverk til sjåfører - tilsammen 305 årsverk. Den årlige kjørelengden var på 33 millioner kilometer, tilsvarende 823 ganger rundt ekvator. I løpet av samme periode ble det transportert 8,6 millioner tonn, forklarer Tor Otto Fougner.

Hvis Tine, Gilde, Oppland Fylkeskommune, Hedmark Trafikk og LDAS klarer å oppnå 10 prosents forbedring gjennom introduksjon av nytt flåtestyringssystem og GPS, kan man redusere transportkostnadene med over 35 millioner kroner i året.

- Foruten de betydelige rasjonaliseringsgevinstene for de involverte virksomhetene, snakker vi også om vesentlig mindre miljøbelastning for lokalsamfunnene, sier Fougner, og legger til at innføringen av effektive IT-systemer og rasjonell utnyttelse av godset ikke nødvendigvis vil føre til kutt i bemanningen.

Krav til funksjonalitet

Nettverket skal utvikle krav til funksjonalitet og en modell for anskaffelse av planverktøy, som hver av partene kan bruke i sin videre anskaffelsesprosess. Videre skal det utvikles tilbud til partene om kompetanseutvikling gjennom opplæring, kurs i metoder og anvendelsesområder for optimering og planverktøy. Sist men ikke minst skal det etableres et brukerforum hvor partene kan utveksle erfaring og status.

- På senhøsten avholdt vi blant annet et to dagers kurs med 60 deltakere fra ulike lokale bedrifter hvor forskjellige logistiske problemstillinger ble belyst, sier Rosvold, som tror de er en av de første sammensatte gruppene i Norge som gjør en såpass omfattende studie av transport hvor alt fra person-, gods-, vare- og dyretransport er med.

- Lykkes vi med vårt opplegg kan det danne grunnlag for tilsvarende tiltak på landsbasis. Vi består av fire Felleskjøp i Norge og alle er meget interessert i de resultatene vi kommer til å oppnå gjennom dette prosjektet.

Reduksjon av kostnadsnivået

LDAS er eid av Felleskjøpet Øst Vest og av transportører som kjører varer for Felleskjøpet Øst Vest.

- Vi skal spare Felleskjøpet for 30 millioner kroner pr. år i transportkostnader. Det tilsvarer inntil 15 prosent av kostnadsnivået da firmaet ble etablert i 1999. Vårt hovedmål er å forstå drift og planlegging av transportene, slik at Felleskjøpet får så lave fraktkostnader som mulig. Samtidig skal transportørene ha en tilfredsstillende lønnsomhet ved å kjøre for Felleskjøpet. Vi bruker derfor mye ressurser på å foreslå tiltak som gir bedre utnyttelse av transportkapasiteten og lavere fraktkostnader for kunden, sier Rosvold. Han legger til at man derfor legger stor vekt på utvikling av avanserte IT-systemer for transportoptimalisering.

- Er det etter din mening god nok logistikkforståelse i landbrukssektoren?

- Både Felleskjøpet, Tine, Prior og Gilde har i flere år beskjeftiget seg med logistikk. I og med at vi er en transportbedrift for Felleskjøpet, har vi stor fokus på transport i logistikksammenheng. Det skjer store endringer i norsk landbruk og effektiv transport er avgjørende for alle fire parter, sier Rosvold, som mener problemene de er opptatt av er universelle og handler i stor grad om frakting av gods samt å få til god transportplanlegging.

- Klarer vi det er jeg overbevist om at det vil få konsekvenser for andre typer gods- og persontransport i lokalområdet, avslutter logistikksjef Inge Rosvold i LandbruksDistribusjon.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078