23948sdkhjf

e-procurement (LOGMA): Nytt navn på gammel situasjon, eller passord til en ny æra?

e-procurement (LOGMA):Nytt navn på gammel situasjon, eller passord til en ny æra?Gjennom 10 presentasjoner på Confex-konferansen i samarbeid med Logistikk & ledelse, LOGMA og NBI ble svaret at det...

e-procurement (LOGMA):

Nytt navn på gammel situasjon, eller passord til en ny æra?

Gjennom 10 presentasjoner på Confex-konferansen i samarbeid med Logistikk & ledelse, LOGMA og NBI ble svaret at dette er ny æra for gammel situasjon. De lesere som vil nyansere sin forståelse for temaet, anbefales å skaffe seg tilgang til de mange glimrende redegjørelser hos kursarrangøren.

Øyvind Engen

Grovt sett kan temaet vinkles ut fra tre kritiske valg som hver i sær gir føringer på grad av suksess.

Valg av forretningsmodell og forretningsrelasjoner

I valg av forretningsmodell ligger hvem vil man kommunisere med og hva vil man oppnå med elektronisk innkjøp, hvor ligger potensialet og gevinster? Erfaringene er entydige; mye hjemmearbeid må gjøres i det å gruppere artikler og innkjøpsbehov, klassifisere leverandører og beskrive de ulike trinnene i innkjøpsprosessen. Uten unntak var budskapet at en vellykket e-procurement starter med å klarlegge innkjøpstrategi og leverandørstrategi! Leverandørklassifisering (jfr. Kraljics modell), utfra deres betydning og tilgjengelighet har for mange vært en nødvendig øvelse for å komme i gang med arbeidet.

Selv om den uttrykte hensikt med e-procurement antok ulik form fra eksempel til eksempel, forventes gevinstene å være innen tre områder. Det er enten effektivisere de operative aktivitetene i samspillet med leverandørene, reforhandle og omfordele kostnader, eller vri samhandelen til alternative og mer konkurransedyktige leverandører. Det betyr en detaljert gjennomtenking av alle trinn i både den interne og eksterne delen av hele innkjøpsprosessen for å sortere formål som

Valg av kommunikasjonsmodell og -teknologi

"Fri flyt" av informasjon er nesten en realitet, i alle fall i konseptform. E-handel generelt har flyttet seg fra proprietære kommunikasjonsløsninger via standardiserte, (men kryptiske) EDI-formater til mer lettbent XML tilgang til og bruk av bruk av Internett. Internett har i så måte medført et paradigmeskifte. Formater og protokoller for bruk i integrerte grensesnitt er en lang historie i seg selv.

Det er mye etablert e-kommunikasjon en kjøper - en selger. Det er i ferd med å etableres kommunikasjon en kjøper - mange selgere og omvendt. Det er nært eureka med robust og enkle kollaborative nettverk med mange kjøpere - mange selgere.

Valg av samarbeidspartnere, både forretningspartnere og teknologipartnere

Ett trekk er at ny teknologi har brakt frem en ny aktør med ny rolle i kommunikasjonen mellom kjøper og selger, nemlig markedsplassen! Den nye aktøren kan fungere som et generisk grensesnitt mellom kjøpere og selgere, eller kan ha et tilbud av forretningssys-

temer som kan være substitutter til kjøpernes egne forretningssystemer. Markedsplassen kan administrere leverandørinformasjon, produktkataloger, prislister, avtaler, alle transaksjonene, dokumenter, mv. På samme måte som vi ser 3.parts aktører i den fysiske vareflyten ser vi nå 3.parts aktører i informasjonsflyten. En 3. part med forretningside er stordriftsfordeler, kostnadsdeling og fleksibilitet. Hvem skal eie markedsplassen? Trade Ranger er et eksempel på en markedsplass for oljebransjen eiet av aktører innen bransjen.

---------------

Nyttårsønske

I alle økonomiske systemer må mennesker produsere alle de produkter og tjenester som er nødvendig for at samfunnet skal bestå. Hvor godt og hvor mye de kan produsere avhenger av hvilken kunnskap, faglig dyktighet, kreativitet, deltakelse, holdninger og den teknologi som anvendes - og til sist kvaliteten på dem som leder menneskene.

I dag er det typisk at vi jobber i mindre grupper med samme eller liknende funksjoner. Hver enkelt i en slik gruppe har sine individuelle forventninger, nivå av dyktighet og holdninger til arbeidsoppgavene. Siden alle tenker, føler og reagerer på bakgrunn av sin individualitet, fører det ikke alltid til at de vurderer det til å være fordelaktig å støtte og samarbeide med de andre i gruppen for å oppnå et felles mål.

Her ligger vår største utfordring, som ledere, i tiden fremover - å være tilrettelegger for at våre team får den nødvendige kunnskap, holdninger og motivasjon til å utføre de tiltenkte oppgaver i bedriften.

Et nøkkelord her er opplæring. Alle vestlige land har tilgang til det samme utstyr og de samme systemer. Det som skiller, konkurransemessig, er hvor flinke vi er til å utnytte disse verktøyene - og da blir det viktig å visualisere forsyningskjedene for å forstå det som skjer der.

LOGMA er et forum for å høyne kompetansen til dem som har ansvar for og utførende oppgaver innen verdikjeden. Det vil si å øke kunnskapen om det som skjer langs "the supply chain" og finne praktiske måter å forbedre de forskjellige leddene - samtidig som løsningene ses mot helhetsbildet. I året som ligger foran oss har LOGMA planlagt et antall medlemsmøter og større seminarer for at ledelsen (ikke bare logistikksjefen) skal få den nødvendige innsikten og oppdateringen som til slutt vil gi klingende mynt i kassen.

Jeg håper at ditt nyttårsforsett fyller mitt nyttårsønske - det er som følger: at du deltar (gjerne sammen med andre i ledelsen) på LOGMAs arrangementer.

Til slutt vil jeg få takke alle dere som har bidratt i styret, opplæring, som samarbeidspartnere og ved våre arrangementer - tusen hjertelig takk skal dere ha for innsatsen. Slik jeg selv føler det er at vi som deltar aktivt også lærer mest. Derfor tror jeg at det er vel verd tiden den enkelte "ofrer" på det faglige alteret.

GODT NYTT ÅR !!

Presidenten

-------------

Referanse til ditt firma i Logistikkportalen?

LOGMA er i ferd med å bygge opp en Logistikkportal på Internett. Her vil du finne pekere til ulike typer informasjon innen logistikk-området. Vår fokus er å videreformidle informasjon ved å vise til sider på Internett hvor en finner mer detaljert informasjon om de ulike emner.

For å få størst mulig nytteverdi av Logistikkportalen er vi avhengig av tilbakemelding fra brukerne, både om hvilke typer informasjon de ønsker pekere til og om tips til interessante sider vi bør referere til.

Systemleverandører

Vi arbeider nå med å sette opp en oversikt over datasystemer innen logistikk på det norske markedet og leverandørene av disse. Vi referer kun til leverandører og systemer hvor leverandørene har bedt om å bli oppført. Ønsker du oppføring av ditt system eller deg som leverandør? Gå innom Logistikkportalen på www.logma.no og send oss en e-mail med de nødvendige opplysninger.

Konsulenter

Vi arbeider også med en oversikt over konsulentfirma i Norge som arbeider med logistikk eller tilgrensende områder. Også her vil vi kun referere til firma som har bedt om å bli oppført. Nærmere opplysninger finner du på Logistikkportalen. Send oss en e-mail hvis du ønsker oppføring av ditt firma.

Velkommen til LOGMAs Logistikkportal. Bruk den hyppig, og send oss gjerne tips om informasjon som bør refereres til, slik at vi i fellesskap kan øke nytteverdien.

www.logistikk-ledelse.no© 2001

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.063