23948sdkhjf

Nytt internettbasert konverteringsverktøy for ERP-systemer

Columbus IT Partner har søkt patent på to nyutviklede verktøy som automatiserer konvertering av data fra ett økonomisystem til et annet. Det første verktøyet er nå klargjort for kundene til å teste på internett. Foreløpig er det kun snakk om konvertering fra Damgaard XAL til Damgaard Axapta.

Damgaard XAL er et system mange kjenner under det tidligere navnet Concorde XAL. Det andre verktøyet er laget for kunder som benytter eldre versjoner av Navision, og som ønsker å oppgradere det.

- Vi må finne måter å redusere kostnaden for utskifting og oppgradering av ERP-systemene. Og hvis vi kan levere tjenestene våre over internett vil vi oppnå ytterligere besparelser, opplyser adm. dir Tom Olberg i Columbus IT Partner as.

Dette var målsetningen da selskapet satte i gang å utvikle det nye verktøyet.

- Da vi så skulle lage et verktøy med dette for øyet, kunne vi også se om vi kunne bruke det som en datautvekslingssentral mellom forskjellige systemer. Det siste hadde vi for så vidt gjort mange ganger - men da som skreddersøm for den enkelte kunde. Nå laget vi i stedet et verktøy som er helt åpent og ikke systemavhengig, fortsetter Olberg.

Fra tidligere vet vi at konvertering av data kan være en meget dyr og tidkrevende prosess. Det er ofte en forklaring på at mange bedrifter har holdt gamle systemer i drift på overtid.

Det er fremfor alt til bedrifter med gamle systemer Columbus IT Partner har utviklet den nye konverteringsmotoren. Konverteringen kan foretas over internett hvis det er teknisk mulig å foreta en dataeksport på det gamle systemet. Med det nye verktøyet regner man med å ha fått ned den gjennomsnittlige kostnaden for datakonverteringen til en tredjedel av det man har vært vant til.

Kunden kan teste selv

Etter å ha hatt verktøyet til utprøving og drift i Danmark i fjor høst, frislippes nå løsningen i Norge og Sverige. Ved å logge seg på www.x2a.dk kan alle Concordekundene i Norden teste ut en Damgaard Axapta løsning, og man kan selv på egen hånd foreta en testkonvertering fra en Damgaard XAL til Axapta. I Norge er det etter hvert blitt ca. 800 virksomheter som kjører Damgaard XAL. Columbus IT Partner alene har over 3.500 kunder i 25 land som kjører Damgaards ERP-løsninger.

Programmet vil trekke ut et på forhånd definert utsnitt av data og parametere fra det gamle systemet. En kort stund etter at dette er gjort kan kunden selv teste ut det nye systemet med sitt eget datagrunnlag. Med hjelp av det nye verktøyet mener Olberg at man senker investeringskostnaden vesentlig ved et systemskifte.

- Og kanskje ennå viktigere er at man fjerner mye av den usikkerhet som ligger i å skifte fra et system til et annet. Terskelen blir lavere og det blir rimeligere for kundene å holde seg oppdatert på nyeste teknologi, hevder han.

Strategien bak løsningen

Det er en gjengs oppfatning at ikke alle kunder opplever tjenestene fra denne type virksomhet som spesielt lett tilgjengelige. Det er derfor en klart uttrykt strategi å utnytte internett i alle sammenheng hvor teknologien kan bidra til å senke kostnader og øke tilgjengeligheten.

- Vi vil også gjøre flere egenutviklede nyttige programelementer til Damgaard XAL tilgjengelige som freeware på internett. Vi vil heller ikke legge noen bindninger til at det kun skal være tilgjengelig for våre kunder, sier Olberg, som tror at teknologiutviklingen kommer til påvirke utskiftingstakten av ERP- og CRM-løsninger.

- Selve kostnaden for utskiftingen og implementeringen må ned. ERP-leverandører som ønsker å være i markedet også i neste 10 år kan ikke lenger basere seg på kostbare prosjekter som løper over flere år. Inntektene må i større grad komme fra service- og konsulenttjenester når kunden er i drift. Kundene vil kreve hurtigere payback på investeringene og bedre kontroll over kostnadene. Verktøy for online utveksling av data mellom systemer vil gjøre det mulig for kundene å skifte ut deler av sine ERP- og CRM-løsninger. "Best of breed"-systemer vil få sin renessanse, men nå i et integrert miljø. Microsofts .net-strategi og lanseringen av BizTalk Server 2000 vil være viktige pådrivere i denne utviklingen, avslutter Tom Olberg.

www.logistikk-ledelse.no© 2001

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.063