23948sdkhjf

Referat fra LOGMAs medlemsmøte: Restrukturering i legemiddelbransjen

Referat fra LOGMAs medlemsmøte:Restrukturering i legemiddelbransjenOpphevelsen av grossistmonopolet har endret mange forhold når det gjelder forsyning av legemidler i Norge, og gitt helt nye både utfo...

Referat fra LOGMAs medlemsmøte:

Restrukturering i legemiddelbransjen

Opphevelsen av grossistmonopolet har endret mange forhold når det gjelder forsyning av legemidler i Norge, og gitt helt nye både utfordringer og muligheter for aktørene. Hvordan kan en monopolbedrift møte disse utfordringene og hevde seg i en konkurransesituasjon? Dette var tema for årets første medlemsmøte i LOGMA, hvor konsernsjef Arne Øverby i Norsk Medisinaldepot ASA presenterte deres løsninger.

Distribusjon og salg av legemidler i Norge har vært preget av stabile markedsforhold i mange år. Norsk Medisinaldepot har hatt monopol på distribusjon av legemidler siden det ble opprettet i 1957. Også apotekmarkedet har vært i en tilsvarende situasjon med konsesjoner, stor grad av stabilitet, langsiktig planlegging, profesjonsstyring og sterk sentralstyring av alle detaljer.

Fra monopol til markedsøkonomi

Grossistmonopolet ble opphevet i 1994, og fra 1995 har det vært reell konkurranse på markedet. NMDs strategi for å møte denne konkurransen var å bli en effektiv leverandør som skulle bidra med verdiøkende tjenester for apotekene. Det var ikke nok å ha en effektiv distribusjon fra grossistlager til apotekene, NMD skulle også bidra til økt effektivitet inne i apotekene og helt fram til sluttbruker, og dermed bidra aktivt til apotekenes lønnsomhet.

Selv om det er konkurranse, har grossistene leveringsplikt, slik at de må kunne levere alle godkjente produkter til alle apotek innen 24 timer. Grossistene fungerer dermed som et utvidet lager for apotekene.

Kamp om kunden

Også apotekmarkedet blir nå deregulert gjennom ny apoteklov som trer i kraft 1. mars 2001, blant annet med hensyn til eierskap og nyetablering. Bransjen er derfor under omstrukturering. Dette har blant annet ført til kjededannelser. Det vil etter hvert også bli konkurranse mellom apotekene og kamp om å sikre seg viktige kundegrupper.

For NMD betyr dette nye muligheter, og de har derfor etablert en egen apotekkjede, Vitus, med et felles konsept med fokus på sluttbruker. I tillegg har de etablert et partnerkonsept med gjensidig forpliktelse hvor de samarbeider med apotekene for å se helheten i vareflyten fra grossist til sluttbruker og skape vinn-vinn-løsninger.

Logistikk-endring

Endringene både i grossist- og apotekmarkedet har også ført til betydelige endringer på logistikksiden, og driftsdirektør Egil A. Eide presenterte en meget interessant oversikt over dette. Endringen fra monopol til konkurranse på grossistleddet medførte blant annet overgang fra ukentlig ordre til levering 1- 2 ganger pr dag, med kundebestemt bestillings- og leveringstidspunkt, kundebestemt sortering, strengere krav til leveringspresisjon og kostnadsfrie tilleggsleveranser. Siden de fleste apotek foretrekker å bestille rett før stengetid og få varene levert før åpningstid neste dag, måtte arbeidstiden hos NMD og distributørene endres radikalt. Det meste av plukking, pakking og distribusjon må nå foregå om kvelden og natten.

Dereguleringen av apotekmarkedet vil medføre en overgang fra kundestyrt logistikk til partnerlogistikk, hvor en fokuserer på helheten i vareflyten fra produsent til sluttbruker, sortimentsstyring, differensiering med blant annet direkte distribusjon samt tilgang til informasjon. Her ser en blant annet for seg automatisering av varebestillingen, og at grossisten til dels kan overta styringen av apotekets lager.

Konkurransen mellom apotekene vil medføre større fokus på sluttbrukerens behov, som bedre tilgjengelighet, åpningstider og service, samt å tilføre sluttbrukeren merverdi som f.eks. direkte distribusjon og mulighet for bruk av e-handel. Internett-teknologien vil komme til å spille en stor rolle i tiden som kommer.

Selv om legemidler kan sies å være en spesiell bransje, er situasjonen med endrede rammebetingelser og økt konkurranse velkjent for de fleste av oss, og derfor var presentasjonen nyttig også for andre bransjer.

LOGMA benytter anledningen til å takke for et hyggelig og interessant medlemsmøte.

--------------------

Kunnskap til rabattpris

LOGMA arrangerer årlig et antall åpne kurs og konferanser i samarbeid med andre organisasjoner. På disse arrangementene får medlemsbedriftene betydelige rabatter - eksempelvis 1.000 kroner for hver deltaker på konferansen "Målrettet material- og produksjonsstyring" - den arrangeres 18. & 19. april på Aker Brygge.

Her vil bedriften Ekornes gi deltakerne kunnskap som hjelper dem i å velge riktig datasystem for bedriften, kunnskap om hvordan man best kan utnytte den databasen bedriften har og eksempler på hvordan datasystemene kan brukes til å oppnå betydelige kostnadsbesparelser.

TOMRA, en av verdens dyktigste produksjonsbedrifter, vil dele med oss sine kunnskaper om reaksjonstid, leveringsevne, fleksibilitet og pålitelighet. Herunder hvordan de går frem for å finne de riktige målsettinger og nøkkeltall for optimal produksjon og lager ved sesongsvingninger. Dessuten deler TOMRA med oss sine erfaringer omkring overgangen fra småserieproduksjon til storskalaproduksjon.

Kongsberg Automotive vil dele med oss sine erfaringer, på godt og vondt, omkring den suksessen de har hatt med sin verdiskapende produksjonsfilosofi.

Jernia vil fortelle hvordan de gjennomførte en kompetanseoppbygging i bedriften og hvilken utvikling det ga for bedriftens leveringsservice mot kundene.

Disse og flere andre temaer dekkes. Temaer som eBusiness og Supply Chain Management, skreddersydd masseproduksjon, kommunikasjonen i bedriften og mellom kolleger, vareflyt kontroll og returhåndtering m.fl. er temaer som er plukket frem etter behovsundersøkelser blant produksjonsbedrifter i Norge og Sverige.

Logistikktinget 2001

På "Logistikktinget 2001" 5. & 6. juni gis det 2.000 kroner i rabatt pr LOGMA-deltaker. Så benytt bedriftens medlemskap til å holde deg godt orientert om utviklingen innen logistikk. Logistikktinget gir både oppdatering og setter søkelyset på relevante problemstillinger rundt forhold som bør være av interesse for dem som arbeider i tilknytning til verdikjeden i bedriften, og det er ikke kun logistikksjefen i bedriften.

Årets konferanse har to hovedfokus. Det første setter fokus på det forholdet at 90% av kostnadene i bedriften er knyttet til logistikkavgjørelser. Det handler om interne og eksterne muligheter for effektivisering av logistikkfunksjonen

Det andre setter fokus på logistikken rundt E-handel. Logistikken som en kritisk faktor i E-handel.

Vi skal komme tilbake med mer om denne konferansen og to andre som er på "tegnebrettet", så er din bedrift ennå ikke medlem i LOGMA, ja, da er det på tide å melde seg inn. LOGMAs web-sider www.logma.no inneholder opplysninger og en logistikkportal som det er verd å titte på.

www.logistikk-ledelse.no© 2001

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078