23948sdkhjf

Ekornes: E-handel og sporing gir økt effektivitet i møbelbransjen

Ekornes:E-handel og sporing gir økt effektivitet i møbelbransjenMøbelbransjen er nå i gang med spennende og omfattende prosjekter innen e-handelsløsninger og sporing basert på EAN-merking. Dette sette...

Ekornes:

E-handel og sporing gir økt effektivitet i møbelbransjen

Møbelbransjen er nå i gang med spennende og omfattende prosjekter innen e-handelsløsninger og sporing basert på EAN-merking. Dette setter krav til alle aktørene i verdikjeden. Sentralt står Møbel Online-prosjektet, som allerede har passert viktige milepæler. Økt effektivitet vil gi betydelige kostnadsreduksjoner.

IT Møbelhandler er et bransjeprosjekt for effektiv datagjenbruk basert på bruk av standardsystemer.

- Vi vil også sikre at løsninger gjelder internasjonalt. Styrings- og arbeidsgrupper ivaretar forskjellige aspekter ved bransjesamarbeidet, og siktemålet er at alle aktører i bransjen får alternative løsninger slik at de kan delta i handel på like vilkår. Prosjektet vil bidra til mindre administrativt arbeid, mer rasjonell drift og dermed økt lønnsomhet for hele bransjen, sa markedscontroller IT Per Olav Opsal ved Ekornes ASA på EAN-Dagene som ble arrangert på slutten av fjoråret. Seminaret samlet ca. 140 deltakere.

Prosesser som kan automatiseres

Det er en lang rekke funksjoner som kan automatiseres innen informasjon, vareflyt og ordreflyt. Det gjelder kataloger, prislister og lignende, kolleksjonsendringer (modeller og varianter), priser, kampanjer og tilbud, vareforesendelser/transportører, varemottak, bestillinger, bekreftelser, ordreend-

ringer, pakkseddelmelding og vareutlevering.

- En særlig utfordring i merkesammenheng er varianthåndteringen. En normal stolmodell fra Ekornes har opp til 3.200 kombinasjonsmuligheter, en sofa opptil 200.000! Motene svinger og det er hyppige endringer. Hvordan skal dette håndteres? Her har vi en nøtt å knekke når det gjelder artikkelmerking, sa Opsal.

FurniNet er valgt som mulig informasjonsbærer som alternativ til standardsystemløsning. Det er tatt ut pilotdeltakere, og det er avsluttet et delprosjekt om produkt- og transportmerking. Fra mai i år har en undergruppe sett på den eksisterende vare- og informasjonsflyten i møbelbransjen og hvordan man kan organisere dette i fremtiden.

- Vi ser for oss to faser. På kort sikt fokuserer vi på forretningsprosesser mellom enheter, identifikasjon av kritiske informasjoner som binder og hvor det kan hentes fordeler ved automatisering, samt utforsker muligheten til å bruke FurniNet. På lengre sikt må vi få til en utvikling innenfor standardsystemer og ta i bruk funksjonalitet. Målsettingene er automatisert handel på tre nivåer - meldingsformidling, systemmessig behandling og organisatorisk samhandling. Dette krever felles modning, relasjonsbygging og partnerskap, tilpasning til og utvikling av standardsystemer, fokus på driftseffektivitet og kostnadsreduksjoner, oppdatering av informasjon og forenklet vedlikehold, sa Opsal.

Forenkler godshåndtering

Sporing av gods innen møbelbransjen er også et viktig prosjekt i nær tilknytning til IT Møbelhandler.

Rådgiver Kjetil Jan Hjellegjerde i Intentia Norge AS presenterte på EAN-Dagen sporingsprosjektet ved Hjellegjerde basert på den nye transportetiketten med EAN SSCC-merking og kolliidentifikasjoner.

- Produsent og transportør kan nå spore forover i verdikjeden. Kunder, det vil si kjeder og andre forretninger - kan gjennom internett spore seg bakover. Alle aktørene i verdikjeden kan dermed få vite eksakt hvor en vare befinner seg til enhver tid. Dette gir også transportørene voluminformasjon som gjør selve transportplanleggingen lettere. Vi har også fått til et forenklet flytprogram. Totalt sett har vi fått langt mer rasjonell og kostnadseffektiv håndtering av distribusjonen. Dette virker absolutt lovende, sa Kjetil Jan Hjellegjerde.

www.logistikk-ledelse.no© 2001

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.11