23948sdkhjf

ABB Control: Bedre logistikk gir strømlinjet produksjon

ABB ControlBedre logistikk gir strømlinjet produksjonMed daglige avganger og mindre kvanta i hver sending, har ABB Control AS i Skien fått redusert sine transportkostnader. Samtidig oppnår bedriften r...

ABB Control

Bedre logistikk gir strømlinjet produksjon

Med daglige avganger og mindre kvanta i hver sending, har ABB Control AS i Skien fått redusert sine transportkostnader. Samtidig oppnår bedriften reduserte ledetider og bedre styring av sin logistikkstrøm enn tidligere. Sentralt i opplegget er Eurapid, som ble overtatt av Danzas ASG i fjor. I følge Transportansvarlig Nina Schjøth Volhovd i ABB Control er omleggingen resultat av et gjennomgripende logistikkprosjekt i ABB. Konsernet ønsket å samle vareflyt, senke ledetider og unngå ventetid både i produksjon og transport.

Christian Ryg

ABB Control produserer blant annet innmat til kabelskap for ABB-konsernet. Produktene selges til produsenter og salgskontorer i Norden, Tyskland, Østerrike, Sveits, Nederland og UK. Hensikten med logistikkprosjektet var i følge Schjøth Volhovd å få ned størrelsen på sendingene, og ha daglige sendinger, slik at ledetid ble redusert. Kravet i første omgang var fem dager fra ordremottak til levering på lager. På lengre sikt arbeider man med et prosjekt som kalles OTODD (on time one day delivery) som skal kutte produksjon til én dag og 48 timer transport innen Europa.

Jevnere produksjon

For både produsent og mottaker er det store fordeler ved denne måten å innrette produksjon og bestilling. Med hyppige og små forsendelser får produksjonsbedriften i Skien en jevnere og bedre produksjonsflyt og færre topper i produksjonen. Mottakerne får godset inn i en jevnere strøm, og reduserer lagerhold. I dag er lagerbeholdning nede i 9%, men den skal ytterligere senkes noe.

Alle salgsselskapene i ABB Control mottar sendinger daglig i et fast system. Med bruk av én hovedtransportør som tar seg av rundt 70% av alt gods, får man en lettere håndtering av godset og færre transaksjoner.

- Vi har benyttet Eurapid i fem år, og har merket at det nå fungerer meget tilfredsstillende. I begynnelsen hadde vi noe tollproblemer, men i dag blir alt ferdig fortollet før utførsel, slik at godset går som EU-varer. Dermed er det slutt på alle forsinkelser ved grensepassering, sier Schjøth Volhovd.

Hun understreker at både en senking av transportkostnadene - til tross for at ekspressfrakten i utgangspunktet er noe dyrere enn partilast - og den solide forsikringssummen som ligger fast i systemet, taler for bruken av Eurapid.

Ekspress i rutenett

Eurapid er et ekspressystem med daglige avganger og garantert leveringstid. Systemet er skreddersydd for å dekke behov for reduserte kapitalkostnader og lave varelagre. I følge produktsjef Lasse André Saga i Danzas ASG Eurocargo i Larvik, finnes nettverket i 18 europeiske land, og man har rundt 260 daglige avganger som knytter industriområdene innen disse landene sammen.

I motsetning til tradisjonelle ekspressystemer som først og fremst er beregnet på pakkeforsendelser og lettgods, kan brukeren av Eurapid sende gods opp til 25.000 kg i systemet. Alt gods går normalt med lastebil, i dør-til-dør-sendinger. Avhengig av distanse er transittidene fra ett til tre døgn, og kunden får tilbakebetalt halve fraktbeløpet dersom ikke tidsfristene overholdes.

- Det hele er basert på et lukket nettverk, der alle terminaler og ruter har identiske arbeidsmetoder. Nettet er sentralstyrt fra hovedkontoret i Basel, der også Danzas har sitt hovedkvarter. Fra mars ble Polen inkludert i systemet, og i løpet av april utvider vi ytterligere med Tallin som destinasjon. I løpet av juli åpnes Tyrkia og Hellas via Italia, og mot slutten av året kommer Bulgaria og Romania inn i systemet. Gradvis blir altså hele Europa innlemmet i Eurapid, som har hatt en sterk utvikling siden Danzas utvidet og kjøpte det opp, opplyser Saga.

Identiske rutiner

I tillegg til at man har identiske prosedyrer og en sterk ledelse av systemet, opererer Eurapid med enkle og oversiktlige prislister. Saga understreker at kunden ikke skal få en smørbrødliste med alle mulige ekstrakostnader. Man skal kunne se hva sendingen koster fra opphenting til levering ut fra vekt og distanse, gruppert i ulike soner i Europa.

- Dessuten er fortolling og klarering av godset inkludert i prisen, og det ligger en fast forsikring oppad til 100.000 sveitsiske franc i fraktraten. Det er langt bedre betingelser enn hva som er vanlige faste betingelser, sier Saga.

For kunden er det viktig at rutene kjøres til faste tider, uavhengig av om vogntogene er fylt opp eller ikke. Det er Eurapids ansatte som skal sørge for å fylle vogntogene og oppnå tilstrekkelig høy lastfaktor til at systemet er lønnsomt for eierne. Saga understreker at et fast rutenett og stor fleksibilitet gjør det enklere å oppnå god retningsbalanse over hele Europa. Desto flere land man etablerer seg i, desto lettere er det faktisk å få retningsbalanse i godsstrømmene.

Alle terminaler i systemet jobber i Eurian, et datasystem utviklet for selskapet, og kundene kan også knyttes opp mot et system som kalles Eurin. Gjennom dette kan de booke og registrere forsendelser direkte.

www.logistikk-ledelse.no© 2001

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.063