23948sdkhjf

Primaflors blomstrende grossistvirksomhet: Lar ikke IT-leverandøren ligge i dvale

Primaflors blomstrende grossistvirksomhet:Lar ikke IT-leverandøren ligge i dvaleSi det med blomster, er noe de fleste blir oppfordret til å gjøre. For Primaflor AS, på Økern i Oslo er dette daglig kos...

Primaflors blomstrende grossistvirksomhet:

Lar ikke IT-leverandøren ligge i dvale

Si det med blomster, er noe de fleste blir oppfordret til å gjøre. For Primaflor AS, på Økern i Oslo er dette daglig kost. Selskapet er en grossist av blomster, som distribueres over det ganske land. - For å mestre krevende administrative og distribusjonsmessige rutiner, er vi avhengig av avanserte styringssystemer. Midas økonomisystem tilfredsstiller langt på vei våre behov, sier controller Øystein Utne i selskapet.

Trond Schieldrop

Primaflor AS ble etablert i 1998, som en videreføring av blomsteromsetningen i A.L Gartnerhallen. Primaflor er 100% eiet av Norske Blomsterprodusenter BA, som er et andelslag med aktive blomsterprodusenter, hvor formålet er å produsere og omsette blomster i Norge av høy kvalitet på en effektiv måte. Primaflor eier halvparten av Gartner Engros i Bergen og Førde, som dekker Hordaland og Sogn og Fjordane.

- En forutsetning er at vi har en oversikt over vareflyten i systemet, samt en tilfredsstillende vare- og kostnadsflyt, sier Utne.

Primaflors visjon er å være den foretrukne og ledende samarbeidspartner for omsettere av blomster i Norge.

- Dette skal vi oppnå gjennom å tilby kundene et godt utvalg av norske og importerte blomster, planter og planteskolevarer med fokus på kvalitet, nærhet, fleksibilitet og pålitelighet. Vi skal bygge relasjoner med kunder basert på strategisk alliansetankegang hvor gjensidig gevinst står i fokus. Vi skal også tilby kundene valgfrihet med hensyn til tjenester, som transport, merking og emballering. Vi skal også være best i bransjen på å utvikle rasjonelle omsetningsformer basert på ny teknologi. Sist men ikke minst skal vi sikre de beste norske leverandørene gjennom langsiktige leveranseavtaler og priser, som gir grobunn for langsiktig utvikling av gartneriene, understreker Utne.

Den som tror at norsk blomsterproduksjon står tilbake for den internasjonale virksomheten på dette området, bør tenke seg nøye om. Norge er kjent for god blomsterkvalitet.

- Norske roser har f.eks. langt høyere kvalitet enn de som importeres, sier Utne.

1/3 av blomstermarkedet

Primaflor har omlag 30% av det norske markedet for engrosomsetning av blomster. I 1999 var omsetningen på 580 millioner kroner, mens den i år blir på nærmere 615 millioner.

- Det er en meget positiv utvikling for virksomheten, sier Utne, som legger til at omsetningen for selskapet er så og si fordoblet siden 1995.

- Det viser også at vår markedsandel har økt betraktelig.

Senteret på Økern er bare ett av 13 spredt rundt omkring i landet - fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord.

- Vi er en form for "spredesentral" for importvarer fra i hovedsak Holland og Danmark, sier Utne, som viser til at Primaflor er på vei bort fra egen distribusjon (med egne lastebiler) til leid distribusjon lokalt i Norge.

- Distribusjonen fra Økern og ut til de lokale avdelingene i Norge skjer med eksterne transportører.

Ferskvare

Blomster er ferskvare, og krever en rask distribusjon. For at kundene skal få det produktet de etterspør, er det uhyre viktig at man har en ekstremt effektiv logistikk. I løpet av morgenkvisten kan den 600 kvm store spredesentralen være stappfull av alle typer vakre blomster, og etter 1 til 2 timer kan den være tømt. Da er varene på vei ut til de lokale kundesentrene i Norge.

- En slik distribusjonsstyring krever at vi har full kontroll med når varene kommer inn og når transportørene skal hente dem. Vi stiller strenge krav til transport med hensyn til temperatur, og at blomstrene ikke fraktes sammen med frukt og grønnsaker, sier innkjøps- og logistikkansvarlig Einar Lilland.

Blomstene får en kvalitetsforringelse fra og med de forlater veksthusene i inn- og utland. Primaflors utfordring er derfor å flytte varene fra produksjonssted til forbruker på kortest mulig tid, og med en transport som sørger for en skånsom behandling av varen.

- Vi bruker kun termotransport og legger vekt på å velge transportører, som har god erfaring med denne type transport og som kan tilfredsstille våre krav med hensyn til kvalitet og kapasitet, sier Lilland, som legger til at de har bygd opp et landsomfattende system som ivaretar disse kravene. Blomstene bringes fra hele verden frem til detaljist i løpet av meget kort tid.

Jevnlige tilpasninger av OLFI-systemet

Primaflor fastsetter sitt sortiment på ukebasis. Dette legges inn innkjøpssystemet, slik at alle kundesentre internt i Primaflor kan legge sine bestillinger direkte inn i Midas.

- Sentralt utarbeides det bestillinger pr. leverandør og kundesenter, som dels sendes elektronisk eller på faks til våre utenlandske leverandører. Bestillingene bekreftes og eventuelle avvik meldes fra leverandør. Eventuelle avvik korrigeres i Midas, og blomstene mottaksregistreres på Primaflors hovedkontor, hvorpå varene flyttes ut til de enkelte kundesentrene i Norge. Kundesentrene kjører med basis i denne informasjonen ut strekkodeetiketter, som brukes i vår videre datafangst ved f.eks. fakturering av ekstern kunde. Når det gjelder norske varer er det stort sett direkte leveranser fra produsent til hvert enkelt kundesenter. Her bruker vi Midas Olfisystem, (ordre-lager-fakturering), som ble installert for to år siden. Systemet var på langt nær ferdigutviklet da vi fikk det, men ved hjelp av tett kontakt med systemleverandøren fungerer systemet tilfredsstillende, sier Utne.

Han legger imidlertid til at det fortsatt gjenstår noen tilpasninger før systemet fungerer 100 prosent.

- Men nå er det jo en gang slik at behovet endrer seg til enhver tid. Slik sett må vi nok regne med jevnlige tilpasninger og oppgraderinger av systemet slik at det til enhver tid dekker våre behov. Oppstår det kritiske problemer er det viktig at vi kan få løst dem hurtig. Her føler jeg at Midas gjør en kjempejobb.

Alternative styringssystemer

- Hvorfor gikk dere til anskaffelse av et nytt styringssystem?

- Vi hadde AS 400 stormaskin sammen med Gartnerhallen, men ved skilsmissen måtte vi gå til anskaffelse av et eget økonomisystem. Vi kunne brukt AS 400, men det var en rekke utfordringer i forbindelse med år 2000 problematikken. Derfor gikk vi ut på det åpne markedet å søke etter alternative styringssystemer. I anbudsfasen var det flere tilbydere inne i bildet, men valget falt på Midas på grunn av fleksibilitet, hurtighet og kvalitet. Selvsagt var også prisen utslagsgivende for valg av leverandør, sier Utne, som mener at Primaflor har kommet godt ut av forholdet med Midas.

- Vi har selvsagt hatt en del utfordringer underveis, men hele tiden har Midas vist stor vilje til å stille opp for oss når "problemene" har tårnet seg opp.

Forventninger

- Hvilke forventninger har dere til systemet i fremtiden?

- Fortsatt er det en del tilpasninger som må til før systemet fungerer optimalt. For å kunne analysere og utnytte all datafangsten, må vi har rapporteringsverktøy som fungerer knirkefritt. Med nærmere 16.000 varenummer og en mengde med store og små transaksjoner pr. dag, stiller det store krav til systemet som sådan. Her er det viktig å ha et dataverktøy som klarer å bearbeide den store transaksjonsmengden. Midas hadde her en del utfordringer i startfasen, som de etterhvert har begynt å løse på en god måte. En annen sentral oppgave er å kunne hente ut hvor stort svinn vi har i løpet av en dag. Her jobber Midas med en modul, som skal gjøre denne rapporteringen enkel og oversiktlig, avslutter han.

--------------

Midas Data er en totalleverandør av IT-tjenester og produkter. Målgruppen er SMB-markedet og større virksomheter. Siden oppstart i 1987 har Midas levert avanserte økonomisystemer. - Vi var faktiske det første økonomisystemet under Windows i Norge, sier senior systemkonsulent Halvor Maartmann og markedskonsulent Aslak Sletten.

Selskapet er mest kjent for utvikling og salg av Midas Økonomi, administrativ programvare og Midas EmProf - en bransjeløsning for eiendomsmeglere.

- Meglersystemet er i dag markedsledende i Norge, sier Aslak Sletten. Midas Data driver en utstrakt konsulentvirksomhet innenfor nettverksløsninger, samt installasjon av maskin- og programvare. Selskapet er forhandler av høykvalitets maskinvare, håndterminaler, tilleggsutstyr og standard programvare. - Vi har bl.a. utviklet en egen e-handelsløsning, påpeker de to.

Selskapets økonomisystemer brukes av en lang rekke bedrifter, med hovedtyngde i SMB-markedet. Kunder som Økonomipartner AS, Renag NøkkelboksSafer AS, Edelweiss AS, Mester Grønn AS, Primaflor AS, Narvesen Data ASA m.m. har valgt selskapets løsninger.

Primalflor er en logistikk- og informasjonsvirksomhet og er avhengig av å ha dataløsninger som holder mål. "Skilsmissen" med Gartnerhall-konsernet førte til at selskapet måtte installere sitt eget IT-system.

- I løpet av 1999 satte derfor Primaflor og Midas Data i gang et større prosjekt hvor man sydde sammen hele økonomisystemet med en SQL e-handelsløsning, sier Maartmann og Sletten, som legger til at kundeforholdet har vært preget av tett kontakt. Det har vært avholdt jevnlige statusmøter for hele tiden å forbedre systemene.

Selskapet hadde i fjor en omsetning på 20,5 millioner kroner - vekst på 45% i forhold til 1999.

- Siste års vekst skyldes langsiktig og målbevisst satsing på totalleverandør- konseptet, som inneholder alt fra konsulentvirksomhet, nettverk til maskinvare.

Fleksibilitet og uavhengighet

Ved etableringen i 1987 hadde Midas Data sitt utgangspunkt som programvarehus, med utvikling av PC-baserte administrative løsninger som hovedfelt. Selskapet var faktisk den første leverandøren av økonomisystemer for Windows i Norge. Midas tar totalansvar i gjennomføringen av IT-prosjekter, herunder maskinvareleveranse, løsninger, utvikling, prosjektledelse og konsulenttjenester (opplæring og igangsetting).

- Et spesialområde er systemer for datafangst basert på håndterminalløsninger eller løsninger for håndholdte PCer, understreker Maartmann og Sletten. De legger til at Midas mål er å gi brukerne hjelp med sine eksterne IT-avdelinger, samt gjøre veien så kort så mulig frem til ferdig utviklede dataløsninger.

- Vi har lagt betydelig vekt på å være tidlig ute med ny teknologi. Fleksibilitet, uavhengighet og hurtighet er våre sterkeste sider, avslutter de.

www.logistikk-ledelse.no© 2001

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.095