23948sdkhjf

Lysere utsikter for IFS - Regner med en vekst på 25 prosent

Lysere utsikter for IFSRegner med en vekst på 25 prosentIFS har grunn til å være fornøyd med tingenes tilstand. Med en omsetning på 2,4 milliarder svenske kroner og en økning på 21% rir selskapet på o...

Lysere utsikter for IFS

Regner med en vekst på 25 prosent

IFS har grunn til å være fornøyd med tingenes tilstand. Med en omsetning på 2,4 milliarder svenske kroner og en økning på 21% rir selskapet på oppgangsbølgen. - Utsiktene for inneværende år ser lysere ut, og vi tror at vi kommer til å ha en vekst på 25%, som er noe høyere en markedsprognosene sa konsernsjef Bengt Nilsson i IFS da vi traff ham på en kongress i Polen nylig.

Trond Schieldrop Warszawa

"Bildetekst: Med to dårlige år bak seg, ser konsernsjef Bengt Nilsson i IFS nå lysere på tilværelsen."

Men IFS-konsernet opplevde et dårlig år i 1999. Og 2000-markedet startet som det sluttet i 1999 - helt dødt. Etter hvert tok det seg imidlertid gradvis opp.

- For de fleste innen IT-bransjen var fjoråret mye "wait and see". e-businessboomen økte trykket ytterligere. Slik sett bar deler av fjoråret preg av lav aktivitet, sier Nilsson til Logistikk & ledelse.

Forsvar og forsvarsindustri er et viktig internasjonalt satsingsområde for IFS, som blant annet har etablert et joint venture med BAE Systems, verdens største forsvarsleverandør (del av British Aerospace). Den svenske leverandøren har fått en rekke kontrakter, som Eurofighter, Bristow Helicopter og Springboard. Nilsson medgir at dette er uhyre viktige kontrakter for IFS.

- Vi har lagt ned betydelige ressurser i forbedringen av de løsninger som vi selger til forsvar og forsvarsindustrien, spesielt innenfor militære standarder, men også innenfor logistikk og økonomiløsninger i systemet, sier Nilsson.

Lite sårbar

Situasjonen for IFS i USA er langt bedre enn tidligere. To fusjoner er gjennomført, og det er ryddet opp en del i interne rekker. Men IFS er som andre sårbar i USA; det kan komme en bråstopp i alle bransjer samtidig, og da kan det begynne å gå nedoverbakke igjen. IFS henvender seg i første rekke til mellomstore industribedrifter i USA, og er i følge Nilsson ikke så sårbare som de største applikasjonsleverandørene der.

- Vi er tross alt fremdeles en liten leverandør på det nordamerikanske markedet, og jobber hovedsakelig innenfor produksjonsvirksomheter, som produserer elektronikk og mekanikk. Vi mener at vi er i stand til å manøvrere oss godt ut av de problemene som amerikansk økonomi nå opplever. Slik sett er vi ikke så sårbare som de store aktørene, understreker han.

I dag utgjør det amerikanske markedet 25% av IFS´ totale omsetning, og Nilsson forventer en tilsvarende vekst også i fremtiden.

Uventet utvikling

Hvordan går det så for IFS i de nordiske landene, og hva sier aksjonærene til kursraset? - Du la deg flat for aksjonærene nylig, og beklaget sterkt at du hadde estimert totalt feil. Gråt du en skvett på kammerset?, spør vi.

- Nei, det gjorde jeg ikke. Når det er sagt, er jeg den første til å innrømme at det som skjedde på aksjemarkedet kom helt uventet. Men, vi har tatt tak i problemet, og er nå på rett vei. For vår del regner vi med at aksjene vil stige, men hvordan bildet blir for resten av markedet, er det vanskelig å ha noen formening om. Slik situasjonen er i dag, er det ikke lystelig for de virksomheter på det internasjonale aksjemarkedet.

Reelt forsprang

- Har IFS et forsprang på konkurrentene innenfor komponentbaserte applikasjoner? Hva betyr det eksempelvis for kundene at dere kan tilby "mix & match" med allerede eksisterende applikasjoner og nye komponenter fra IFS?

- Vi har et reelt forsprang innen komponentbaserte applikasjoner sammenliknet med våre konkurrenter, mener Nilsson.

- Det skyldes primært at vi nå har 4. generasjon av denne type løsninger tilgjengelig på markedet. Vi kan i sterkere grad konsentrere oss om ytelse og skalerbarhet sammenliknet med våre konkurrenter. Det gir våre kunder stor trygghet for at IFS Applications er gjennomprøvet i flere år og er basert på moderne teknologi, hevder han.

- Hvordan er forholdet til partnerne? Hvem er de viktigste, og hvor mange har dere totalt?

- Vi har et hundretalls partnere som vi har et nært forhold til, men vi unngår å etablere forhold til partnere hvor det kan oppstå kanalkonflikter innenfor visse domene- og ekspertiseområder, sier Nilsson, som viser til at IFS i dag har et nært forhold til bl.a. HP, Sun og IBM på plattformsiden. Når det gjelder implementeringssiden er IFS i ferd med å bygge sterke relasjoner i flere markeder med de fleste store konsulentselskapene.

Rekruttering

- Hvordan er det med rekrutteringen av dyktige folk? Det er flere ledige programmerere etter at .konk bølgen har skyllet over de fleste land. Er de unge friskusene interessert i å jobbe i et selskap, som for det meste driver med "kjedelige" programløsninger?

- IFS jobber med utvikling av programvare knyttet til alle arbeidsprosesser og med den mest moderne teknologi, slik at vi bør være konkurransedyktige på dette området. Vi registrerer stort trøkk på de jobbene vi utlyser, og har ikke hatt problemer med å få tak i dyktige og kompetente medarbeidere.

- Hvor stor del av omsetningen til IFS skriver seg fra vedlikeholdsløsninger?

- Det hele er avhengig av hvordan man beregner det hele. Telekommunikasjon er også vedlikeholdsrelatert, like mye som Energy og Utilities, sier Nilsson, som legger til at omlag 20% av IFS´ løsninger er vedlikeholdsrelatert, opplyser Nilsson.

Stort marked

Hvordan er så konkurransen på ERP, CRM og SCM-markedene akkurat nå, og hvordan vil den være de nærmeste to årene? Vi spør Nilsson om eksempelvis norske Agresso og Visma er reelle utfordrere til IFS, og om SAP yter heftig konkurranse i det lave og mellomste markedet med mySAP.com?

- Markedet er stort og det er plass for mange leverandører, selv om noen fortsatt vil falle fra. Vinnerne er de som har en sterk produktportefølje. Det har IFS. Slik sett er vi blant de leverandørene som vil overleve, sier Nilsson, som ikke ønsket å utdype nærmere forholdet til Agresso og Visma og SAP.

- Konkurranse er stimulerende, og er noe av det som driver oss fremover, avslutter konsernsjefen.

------------

Nordmann leder USA-satsingen

I det totale ERP-markedet i USA er IFS miniatyrer sammenliknet med giganter som SAP, Oracle og J.D. Edwards. - Vi har små markedsandeler, men mener vi er godt posisjonert til å takle de problemene amerikansk økonomi står overfor, sier Terje Vangbo, som har ansvaret for IFS´ virksomhet i USA.

Trond Schieldrop

IFS henvender seg først og fremst til mellomstore produksjonsbedrifter med en omsetning fra 100 millioner til 2 milliarder USD.

- Noen av disse virksomhetene kommer selvsagt til å bli rammet av tilbakegangen i den amerikanske økonomien, mens andre igjen vil klare seg utmerket. Det er en rekke motstrømsbransjer, som er lite påvirket av konjunkturene, sier Vangbo. Han legger til at det er dette markedssegmentet IFS primært jobber mot.

- Så langt har vi lykkes med vår strategi på dette området.

IFS har nå fått på plass en fornuftig organisasjon med 570 ansatte og 8 såkalte "branch offices" i USA. Alle er i gang med å selge og implementere IFS Applications. Vi begynner å få en brukbar markedsdekning i den østlige delen av USA og i Vest. Ambisjonene er videre spredning på dette markedet, men med større bruk av partnere en i dag. For å klare våre vekst- og lønnsomhetsmål er bruk av partnere en forutsetning for å lykkes.

Godt posisjonert

Og alle selskaper med respekt for seg selv bør nok ta de økonomiske varselslampene i USA på alvor. Selv IFS er sårbar på det amerikanske kontinentet. Det kan bli bråstopp i alle markeder. Da kan det fort komme til å gå nedoverbakke for alle og enhver.

- Skal IFS være en global leverandør må vi også være her. Når det er sagt, er vi noe mindre sårbar sammenliknet med SAP, Oracle og J.D. Edwards, som har store volumer og omsetning på dette markedet sammenliknet med oss. Slik sett er vi godt posisjonert for betydelig vekst og utvikling i USA, sier Vangbo, som legger til at dette er en forutsetning for å bli en global leverandør.

Mellomstore industribedrifter

Bransjen som Vangbo frykter blir hardest rammet av den økonomiske tilbakegangen i USA er bilbransjen.

- De siste 10 årene har amerikanerne vært vitne til en eventyrlig oppgang. En rekke amerikanere har 2 til 3 biler. Hvem skal man selge biler til, nå som mannen i gaten får mindre å rutte med? Derfor frykter jeg at bilindustrien og deres underleverandører kommer til å bli hardt rammet i en nedgangskonjunktur. IFS har ikke hatt store leveranser til bilindustrien, mens de tre ovennevnte konkurrentene derimot har vært hoffleverandører til denne bransjen. Går du inn på deres web-sider, har de identifisert visse vertikale områder som de jobber mot. Det er bl.a. Automotive og konsumentmarkedet. Både SAP, Oracle og J.D. Edwards går etter de store segmentene/ vertikalene. Vår tankegang har vært at vi skal finne en type bedrifter, som ikke inngår i de store vertikalene hvor de sterkeste konkurrentene er sterkest. Vi har derfor plukket ut mellomstore industribedrifter som har et stort islett av prosjektleveranser og industribedrifter med ulik produktportefølje. Her har vi meget bra løsninger hvor vi vinner på funksjonalitet og teknologi, og det faktum at våre konkurrenter ikke er like sterke her som de er i de store segmentene. Vi har funnet vår måte å angripe markedet på, som fremover vil være fruktbar for vår virksomhet i USA.

Kutt i arbeidsstokken

Oracle måtte nylig si opp 2% av sin arbeidsstokk. Situasjonen er uhyre spent og vanskelig i det amerikanske markedet. På spørsmål om IFS er i stand til å holde på arbeidsstokken i dette turbulente markedet, svarer Vangbo:

- Vi sa opp 65 medarbeidere i januar, og vi har derfor allerede kuttet staben med tilnærmelsesvis 10%. Disse kuttene skjedde primært blant de medarbeiderne som ikke jobbet med IFS Applications og som kom til IFS i forbindelse med oppkjøpet av EMS. Vi forventer ikke å foreta flere oppsigelser, påpeker han.

- Hvordan vil situasjonen se ut for IFS på det amerikanske markedet om 2 til 3 år?

- Det hele er avhengig av hva vi ønsker å gjøre og hvor mye penger og management ressurser vi kommer til å pløye inn for å styrke virksomheten ytterligere. Dette er det for tidlig å uttale seg om nå, sier Vangbo. Han legger til at USA-markedet er enormt.

- Det er flere hundre ganger større enn det skandinaviske. Vi forventer en vekst på mellom 50 og 80% fra i fjor til i år, og har sterk fokus på utviklingen av vår basisvirksomhet, som skal bli lønnsom og bra. Vi foretar ingen aggressive ansettelser eller oppkjøp, men fokuserer heller på å strømlinjeforme virksomheten, avslutter han.

www.logistikk-ledelse.no© 2001

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.08