23948sdkhjf

Transport 2001: 14. til 17. juni - Årets største og viktigste møteplass for transportnæringen

Transport 2001: 14. til 17. juniÅrets største og viktigste møteplass for transportnæringenNår dørene åpnes til Transport 2001 på Sjølyst den 14. juni, presenteres over 30.000 kvadratmeter netto utstil...

Transport 2001: 14. til 17. juni

Årets største og viktigste møteplass for transportnæringen

Når dørene åpnes til Transport 2001 på Sjølyst den 14. juni, presenteres over 30.000 kvadratmeter netto utstillingsareal fordelt på inne- og uteområdet. Transportmessen har utviklet seg til å bli en av de største fagmessene innen transportnæringen i Norden. Under paraplyen Transport 2001 presenteres i år et nytt messekonsept med tre fagutstillinger: "Transportmateriell & Utstyr", "Nettverk & Logistikk" og "Transportør".

Målet for Transport 2001 er å samle et bredest mulig spekter av landets totale transporttilbud slik at bransjen som helhet får et komplett overblikk, samtidig som messen får dimensjoner som bidrar til at transportnæringen markerer seg med den tyngde den fortjener i samfunnsbildet. I tillegg til å være en stor og allsidig markedsplass for de som selger utstyr og tjenester, ønsker arrangørene i størst mulig grad å trekke transportkjøpere og transportbrukere til utstillingen. Delingen i tre fagutstillinger skal bidra til å skape de beste relasjoner mellom selger og kjøper innenfor de forskjellige fagområdene.

"Transportmateriell & Utstyr 2001" vil omfatte laste- og varebilimportører, påbygg, rekvisita, dekk og verksted. "Under Nettverk & Logistikk 2001" vil man finne IT-leverandører, speditører, havn/terminal, myndigheter, organisasjoner, meglere, konsulenter m.m., mens man på "Transportør 2001" møter utstillergrupper som buss, tog, rederi og flyselskaper.

Lastebiler og påbygg vil i hovedsak bli vist på det store utearealet (båthavnen). I forhold til siste arrangement i 1998, har arrangøren snudd layouten slik at de besøkende nå først vil møte lastebilene, mens påbyggerne denne gang er plassert på den andre siden av broen over Hoffselven.

Inne er alle utstillere denne gang plassert i første etasje. Her finner man alle øvrige utstillergrupper, inkludert varebiler, og et eget rekrutteringstorg som er en videreutvikling av Kunnskapstorget NLF har hatt på tidligere utstillinger.

Havneindustrien med fellesstand

Selv om veigående transportmidler fortsatt vil utgjøre et markant innslag på messen, vil nå også andre transportmidler som fly, tog og båt bli godt representert.

En nyhet i forhold til tidligere år er at havneindustrien deltar med egen fellesstand. Her vil havnene og terminaloperatørene synliggjøre sin viktige rolle som logistikknutepunkt og fokusere på sjøveien som fremtidens transportmåte.

Havneindustrien i Norge er en viktig del av Norges logistikknettverk. 80% av alt gods ut og inn av Norge går sjøveien, og er dermed innom en havn og terminal. Og mer blir det.

- Vei- og jernbanenettet i sentrale deler av Europa sliter med overbelastning i form av lange køer og store miljøbelastninger fra godstrafikken på vei og bane. EU-kommisjonen har definert sjøverts transport som den eneste løsningen på disse problemene, sier prosjektansvarlig for fellesstanden, Eivind Hellandsjø.

Han opplyser at havnene og terminaloperatørene i denne sammenhengen vil representere en viktig bidragsyter for å tilrettelegge infrastruktur og yte de servicetjenester som skal til for havnene langs norskekysten skal bli effektive logistikknutepunkter i mellom land- og sjøverts transport i Norge.

På Transport 2001 ønsker havnene og terminaloperatørene å synliggjøre sin viktige rolle som logistikk-knutepunkt, og fokusere på sjøverts transport som fremtidens transportmåte. Følgende havner er representert på fellesstand for havneindustrien: Mo i Rana havn, Narvik havn, Grenland havn, Europa-Terminalen Brevik AS, Larvik havn, Sandefjord havn, Tønsberg havn, Borre havn (Horten), Tromsø havn, Oslo havn, Kristiansund havn og offshore forsyningsbasen Vestbase AS i Kristiansund.

Seminarer

Seminarprogrammet består av alt fra korte temaseminarer til større fagkonferanser og setter fokus på temaer som næringspolitikk, kompetanse og rekruttering, gods og logistikk, miljø, arbeidsrett og trafikksikkerhet. Representanter fra både Regjeringen og Stortinget vil delta i paneldebatter.

Åpningsdagen starter med en høring om "Norsk vegtransport i lys av Nasjonal Transportplan 2002 - 2011 og høstens Stortingsvalg". Deretter følger "Transportbransjen som attraktiv arbeidsplass - hva må til?"

På fredag arrangeres "Kan gods- og busstransporten i Norge noensinne bli miljøvennlig?", "Nettverk og logistikk - utfordringer og perspektiver", "Strukturendringer i transportbransjen - konsekvenser for arbeidsgiveransvaret" og "Sikring av last".

Øvrige aktiviteter

Det vil foregå en rekke aktiviteter på messeområdet. Fra arrangørhold meldes det blant annet om veteranbilutstilling og krankonkurranser. De besøkende vil også kunne bivåne en rekke grombiler på utstillingen "Kaptein Snutebil", hvor også 2 veteranlastebiler vil bli auksjonert bort. Nordens fremste motivlakkerere vil vise hvor flott en lastebil kan bli, og som tidligere meldt vil Norsk Scania avvikle finalen i sin økonomikjøringskonkurranse. Messen vil således være en møteplass som vil gi både faglig og sosialt utbytte.

Transport 2001 vil vare fra 14. til 17. juni. Tidligere har Norges Lastebileier-Forbund (NLF) selv stått for gjennomføringen av messen. Nå er det inngått avtale om at Norges Varemesse tar hånd om den tekniske gjennomføringen på vegne av NLF frem til 2011. NLF har også inngått en samarbeidsavtale med Transportbedriftenes Landsforbund (TL) som likeverdig medarrangør. TL har samtidig hovedansvaret for fagkonferanse- og seminardelen på Transport 2001.

www.logistikk-ledelse.no© 2001

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.062