23948sdkhjf

Med Deutsche Post i ryggen: Produktbredde uten grenser

Med Deutsche Post i ryggen:Produktbredde uten grenserGjennom sine aktive oppkjøp de siste årene er Deutsche Post på god vei til å bli verdens største logistikkaktør. Først kjøpte de Danzas. Videre kjø...

Med Deutsche Post i ryggen:

Produktbredde uten grenser

Gjennom sine aktive oppkjøp de siste årene er Deutsche Post på god vei til å bli verdens største logistikkaktør. Først kjøpte de Danzas. Videre kjøpte Deutsche Post Nedlloyd og integrerte dette i Danzas. Deretter kjøpte Danzas ASG-konsernet. De har også kjøpt opp AEI og majoriteten av DHL. På denne måten ble Europas og verdens største transportnettverk dannet nærmest på rekordtid. Resultatet er en unik produktbredde som spenner fra samme dags ekspressleveringer til sjøtransport og tredjepartslogistikk. "One-Stop-Shopping" kaller Danzas og Deutsche Post sitt totaltilbud overfor norske og globale kunder.

Henning Ivarson

"Bildetekst: For kundene betyr det store nettverket først og fremst at de klarer seg med én leverandør for alle typer logistikk- og transportoppdrag, poengterer markedsdirektør Morten Skurdal i Danzas ASG Eurocargo AS."

Danzas sitt oppkjøp av ASG-konsernet i 1999 skulle vise seg å få svært så positive følger for den norske ASG-virksomheten, som den gang var organisert med egne selskaper for henholdsvis innlands-, utlands- og temperaturregulerte transporter, i tillegg til tredjepartslogistikkselskapet Oslo Varedistribunal som ASG nylig hadde kjøpt.

Selv om ASG i mange år har vært en betydelig aktør på det norske transportmarkedet, klarte selskapet aldri på egen hånd å komme helt opp i førstedivisjon. Mye av forklaringen på dette var at selskapet lenge slet med å bygge opp et godt innlandsnett etter at samarbeidet med Linjegods ble brutt i 1984. Virksomheten var også til en viss grad hemmet av mangelfull helhetsstrategi, som resulterte vekselvise og lite koordinerte satsinger på henholdsvis inn- og utlandsproduktene.

Men med Danzas sin inntreden på eiersiden, skulle pipen rask få en annen lyd. Ketil Lundgaard ble ansatt som administrerende direktør i det nye selskapet Danzas ASG Eurocargo AS. Dermed var det en svært erfaren mann som skulle lede arbeidet med både å restrukturere og samle den norske virksomheten i ett selskap, samtidig som at man skulle tilpasse seg et nytt "eget" nett i hele Europa til erstatning for ASGs tidligere agentnett.

Godt fornøyd med innlandsnettet

Etter en intensiv periode preget av omstrukturering, rasjonalisering og tilpasning, fremstår i dag den norske Danzasorganisasjonen som både svært profesjonell og effektiv. All innenlandsk og utenlandsk transport samt termo er i dag styrt av Danzas ASG Eurocargo AS.

Både Ketil Lundgaard og markedsdirektør Morten Skurdal er i dag godt fornøyd med innenlandsnettet, som består av 16 egne kontorer og terminaler, samt agenter. Lundgaard poengterer at agentene benytter de samme IT-systemene som de selv, og de er også Danzas-profilert. Med en sterkt økende pakkedistribusjon fra Kontinentet, er strekkodelesing og annen datafangst for track and trace, IOD og POD helt nødvendig.

Overfor større kunder er det fortsatt de svært så trygge EDI-koblingene som fortsatt dominerer, men webløsningene er i rask anmarsj. Graden av IT-oppkoblinger med kunden varierer fra enkle løsninger til de mest komplekse og fullintegrerte løsninger med kundenes ERP-systemer. Peterson Linerboard på Ranheim utenfor Trondheim er ett eksempel på sistnevnte, der Danzas ASG både er "inhouse" transportør og ansvarlig for all transportplanlegging og drifting.

Stort nettverk gir rasjonelle utlandstransporter

For Morten Skurdal og hans kollegaer i det tidligere norske ASG-selskapet, har imidlertid de største forandringene skjedd på utlandssiden. Etter å ha tatt del i det store europeiske nettverket som teller 38.000 ansatte fordelt på 800 kontorer og 420 terminaler, har godsmengden økt betraktelig. Deler av importveksten har man fått "gratis" ved å ta del i det nye nettverket, mens man gjennom aktivt salg også har klart å øke eksportmengdene slik at retningsbalansen fortsatt er beholdt.

Det store nettverket har også bidratt til nye destinasjoner på import og eksport og ikke minst mer rasjonelle transporter.

- I ASG-systemet hadde vi partnere i alle land. Problemet var at de ikke var partnere med hverandre. Hvis vi stod tomme i Spania, måtte vi kanskje reposisjonere bilen helt til Frankrike før vi fikk returgods til Norge. Nå vil søsterselskapene sikre at bilen i dette eksempelet først får gods fra Spania til Frankrike, og deretter videre til Norge, forklarer Skurdal.

- Med andre ord et klassisk eksempel på fordelen av å være tilknyttet et stort nettverk?

- Utvilsomt. Og ikke minst gjelder dette på IT- og informasjonssiden hvor det forlengst er slutt på papirer, og hvor dataene og informasjonen således hele tiden ligger foran godset i løypa. Dermed klarer vi å planlegge en effektiv drift, skyter Lundgaard inn.

Effektiv trafikkstyring gir positiv miljøeffekt

Mesteparten av transportene til Danzas foregår med bil, og bare i Skandinavia disponerer man en semitrailerflåte på nærmere 2.500 enheter.

- Vi satser imidlertid mye på kombinerte transporter, og har blant annet et eget produkt som vi kaller Danzas Rail. Dette inkluderer alt fra enkeltvogner opp til heltogløsninger, forklarer Skurdal.

For enkelte store svenske industrikonsern kjøres også egne togslynger over hele Europa. Det har i følge Lundgaard både med kapasitet, regularitet og ikke minst miljø å gjøre.

- Miljø står høyt hos oss. Alle selskaper er miljøsertifisert, og miljøtiltak er en del av hverdagen vår. Enkelte kunder vil faktisk ikke snakke med deg hvis du ikke er miljøsertifisert, sier han.

Det største miljøtiltaket er imidlertid ikke jernbane, men arbeidet som gjøres med trafikkplanlegging.

- En egen sentral trafikkstyringsavdeling koordinerer alle transporter på tvers av divisjonene, og sørger for at vi kjører minst mulig med tomme enheter. Dette arbeidet medvirker til betydelig reduksjon av utslipp, samtidig som det selvfølgelig også er god bedriftsøkonomi i det, fremholder Lundgaard.

One-Stop-Shopping

På spørsmål om hva som er Danzas ASGs sterke sider, og hvilke argumenter som først og fremst benyttes i salgssammenheng, blir både Skurdal og Lundgaard ivrige.

- Først og fremst den tryggheten kundene våre opplever gjennom en profesjonell og rask utvikling, starter Lundgaard med å si.

- Både på produkter, systemer og IT går utviklingen så fort nettopp fordi det er et konsern som drar. Vi ville neppe klart en slik utvikling alene. Men ved å slå sammen så mange selskaper som Deutsche Post har gjort de siste årene, har man fått muligheten til å dra nytte av totalkompetansen og sette sammen de beste systemer fra hvert selskap, og deretter la hele konsernet ta del av dette. På den måten får vi en svært hurtig utvikling, sier han, og legger til at kundene også opplever en trygghet gjennom en solid og stabil eier.

- Hva betyr det store nettverket for kundene som skal benytte dere?

- Først og fremst at de klarer seg med én leverandør for alle typer logistikk- og transportoppdrag, poengterer Skurdal.

- "One-Stop-Shopping" betyr at vi kan tilby hele gruppens produktpallett, fortsetter markedsdirektøren, og legger på en transparent som viser bredden. Den starter med de raskeste samme dags leveransene til DHL og som stopper ved Danzas AEI Intercontinentals sjøtransporter og Danzas ASG Solutions tredjepartslogistikkløsninger. Mellom ytterpunktene finner man DHLs ordinære ekspressprodukter, to ulike bilbaserte ekspressprodukter (Eurapid til Danzas og Euro Express til Deutsche Post) og selvfølgelig Danzas egne bil- og flytilbud.

- Ingen andre kan påvise en slik bredde, hevder Lundgaard.

Spesielt fremhever han betydningen av å ha en profesjonell 3PL-aktør på laget for å kunne tilby komplette og helintegrerte løsninger med kundene. I Norge har man først og fremst spesialisert seg på FMCG (Fast Moving Consumer Goods), med kjente firmaer som blant annet Freia, Malaco og VSD Logistics som kunder. Utbredelsen av tredjepartslogistikk i Norge ligger nok fortsatt noe etter resten av Europa, men kundetilstrømmingen er jevn.

Tøff omstilling

Ketil Lundgaard legger ikke skjul på at perioden med omfattende endringer på både eierskap, fysisk nettverk og egen organisasjon i Norge har vært tøff. Men omstillingen har også vært utrolig artig og lærerik. Nå er riktignok ikke omstillinger noe nytt for ham. Etter å ha bekledd flere lederstillinger i både Linjegods og Tollpost-Globe, har han vært gjennom mange prosesser tidligere. Om enn i mindre skala enn denne, som i følge ham selv resulterte i at han mer eller mindre har bodd på kontoret i halvannet år.

- I tidligere Tollpost- og Linjegodssammenheng diskuterte vi ofte alle edringene som burde komme. Vi skulle tilpasse oss EU, posisjonere oss, velge agentnett osv. Plutselig kommer tyskerne gjennom Schenker på den ene siden og Deutsche Post på den andre og blir de ledende transportkonsern. Nærmest over natten.

- Synes du det er skremmende at norske transportselskaper har mistet råderetten, og at det er andre som tar alle avgjørende beslutninger?

- Man må nok være litt nyansert rundt dette. Det vi diskuterte for noen år siden, er plutselig blitt rammebetingelser. Så egentlig er det bare snakk om å være med eller ikke, sier Lundgaard.

- For en legmann er det imponerende å se hva en i utgangspunktet traust bedrift som Deutsche Post har klart å få til i løpet av noen få år.

- Det er den for oss fagfolk også, og jeg hadde nesten ikke ord den dagen jeg fikk høre at de hadde overtatt majoriteten i DHL.

- Ja, hva skal da bli det neste?

- Man vil nok sikkert fortsette oppkjøpene, om enn i mindre målestokk. Det viktigste som skjer nå er at vi har lagt konsolideringfasen bak oss, og retter i stedet fokus på utvikling og modernisering.

Og han mener de fortsatt kommer til å ligge i front både når det gjelder systemer og informasjonsbehandling og nærhet til kunden.

- Hva med den norske virksomheten da? Er dere kommet i mål?

- Vi er i hvert fall kommet veldig langt. I mål kommer du jo aldri avslutter Ketil Lundgaard.

------------------

Danzas ASG i Norge

Danzas ASG Eurocargo AS omsetter for 1,2 milliarder kroner, og har 550 ansatte fordelt på 16 avdelinger og terminaler. I tillegg kommer 600 biler og sjåfører. Selskapet tilbyr alle typer transporter; ekspress, pakker, stykkgods, partier, full-loads, termo og næringsmidler. Innenlands er distribusjonsnettverket riksdekkende med egne terminaler. Internasjonalt er Danzas ASG Eurocargo en integrert del av Danzas paneuropeiske nettverk, som dekker samtlige land i Europa.

Danzas ASG Solutions AS omsetter for 310 millioner kroner, og har 150 ansatte. Selskapet er landets ledende tredjepartslogistikkaktør, og disponerer totalt 100.000 kvm lager flere steder i landet.

Danzas AEI Intercontinental AS omsetter for 160 millioner kroner, og har 50 ansatte. Selskapet er en av de dominerende fly- og sjøspeditører i markedet. På flysiden tilbys løsninger med first flight out og dør-til-dør world wide. Sjøtransportløsningener er fleksible, ved at man kan tilby stykkgods (LCL) i deler av containerne i tillegg til den tradisjonelle løsningen med fulle containere (FCL).

------------------

Det begynte med Waterloo

www.logistikk-ledelse.no© 2001

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078