23948sdkhjf

Strategiutvikling: Speditørene må utvikle kompetanse og nettverk

Strategiutvikling:Speditørene må utvikle kompetanse og nettverkFor speditørnæringen er utvikling av egen kompetanse, bygging av internasjonale nettverk og kunnskaper om kundenes produkter og markeder ...

Strategiutvikling:

Speditørene må utvikle kompetanse og nettverk

For speditørnæringen er utvikling av egen kompetanse, bygging av internasjonale nettverk og kunnskaper om kundenes produkter og markeder blant de viktigste områder når det gjelder strategiutvikling. Speditørene legger mindre vekt på kvalitetssikring etter ISO-standard, men ønsker systemer som sikrer kvalitet og kan dokumentere rutiner overfor kunder.

Christian Ryg

På Norges Speditørforbunds (nå Logistikk- og Transportindustriens Landsforening) Transportforum la førsteamanuensis Helge Virum ved Handelshøyskolen BI frem en del av det materialet som BI har samlet inn i et prosjekt om logistikkbedrifter. Hensikten er å avdekke forhold av betydning for bedriftenes strategivalg.

Spedisjonsbransjen like lønnsom som verkstedindustrien

Virum mener det er belegg for å hevde at store deler av spedisjonsbransjen er like lønnsom som mye av verkstedindustrien. De økonomidata som foreligger viser at det er de mindre og mellomstore spedisjonsfirmaene som har høyest resultatgrad. Det kan tenkes flere grunner til dette.

At norsk næringsliv sliter med høye logistikkostnader, kan også diskuteres.

- Splitter man opp i ulike næringer, skiller ikke norske bedrifter seg markant fra hverken europeiske eller amerikanske. Det er norske råvareprodusenter som trekker ned bildet, med tildels meget høye logistikkostnader, hevdet Virum.

Tendensen er forøvrig klar; kostnadene i prosent av omsetningen minker, mens de øker vurdert mot sendingsvekten. Forøvrig ser det ut til at stordriftsfordelen slår ut når det gjelder logistikkostnader. Dessuten viser det seg at raskere logistikk gir bedret lønnsomhet. Fortsatt er det få bedrifter som har god kjennskap til egne logistikkostnader.

Nettverk nødvendig

- Utviklingen innen logistikk går i retning av nettverk, sa Virum. - Fra en fragmentert logistikk, har stadig flere fått til en kjede som effektiviserer varestrømmen. Det neste skrittet er nettverket som gjør det enda enklere å sikre rett vareflyt.

I morgendagens samfunn vil allianser være helt nødvendig for speditørene. Hvilke alliansepartnere ser man så etter? Det er et par momenter, som i teorien er helt vesentlige, sa Virum:

Økonomiske gevinstene kan man høste, enten det dreier seg om stordriftsfordeler i spedisjon og logistikk, prosesstyring til kunde, bredde i tilbudet eller prosesstyring til leverandør.

Andre mulige fordeler man vinner i en god allianse kan være; redusert risiko, ny kunnskap, kompetanseutvikling og at man sammen kan påvirke konkurransen bedre enn om man er alene.

Hva mener så logistikkaktørene er viktigst for utviklingen i den nære fremtid?

Økonomi

Stadig flere ser også på områder som utvikling og rammevilkår, og på teknologi og infrastruktur. Når det gjelder det første området, er følgende momenter viktige:

Innen teknologi og infrastruktur ser man på:

Drift, pris og kunder

Viktigst for suksess i årene som kommer er opplagt egen kvalitet i operativ drift, i følge rapporten. Speditøren eller logistikkoperatøren må oppfylle kundens krav og forventninger, og skape en verdiøkning ved sine tjenester.

Men også priskonkurranse er vesentlig. Gjennom effektivisering av prosessene må man yte mer for å tilfredsstille kunder som stadig blir mer profesjonelle når det gjelder logistikk, og som forlanger mer av leverandøren.

Den sikreste måten å utvikle forholdet til kunden er ved en nær tilknytning. Utvikling av produktet logistikk hos kunden betyr at begge parter må åpne seg mot hverandre, ha innblikk i prosessene og bidra til forbedringer.

En typisk strategiutvikling for speditører gjennom de siste årene og fremover, kan være; for fem år siden hadde man mange typer transport og mange kundetyper. Dessuten drev ofte firmaene med eiendom ved siden av sin speditørvirksomhet. I dag har man i tillegg faste oppdrag, langt større grad av organisert returlast og mer kundefokus. Om fem år så han for seg to ulike typer virksomhet:

A

B

Signalene for utvikling av bransjen internasjonalt går i retning av stadig større grupperinger.

Av tidligere 200 store selskaper i Europa, vil neppe flere enn 20 grupper finnes om fem år. Utenlandsk eierskap både på varesiden og logstikksiden vil i følge Virum føre til at kompetanse flytter til utlandet, og bare særnorsk kunnskap om drift, markedsføring og lokalt salg blir igjen her i landet. Det er en utvikling som kan føre til at norsk spedisjon mister innflytelse over logistikk og transport til og fra Norge. Dessuten vil utenlandsk eierskap flytte kontrollen sydover i Europa.

Det sentrale Østlandsområdet forsterker sin posisjon som lokaliseringssted for terminaler og importlagre, i den grad slik virksomhet i det hele tatt lokaliseres i Norge.

Det blir mer tredjepartslogistikk og verdiøkende tjenester som sluttmontering utført av spesialiserte leverandører. Bedrifter med kompetanse vil bli vinnerne.

www.logistikk-ledelse.no© 2001

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.157