23948sdkhjf

Norpapp: : Logistikkrevolusjonen på Hensmoen

For halvannet år siden var logistikkdirektør Frode Rekstens situasjon et mareritt i følge ham selv. Da hadde Norpapp AS 25 logistikk- og transportkontrakter. Alle skulle vedlikeholdes i henhold til ISO-sertifisering. I dag er bare seks kontrakter tilbake, og innen utgangen av året ønsker Reksten å kutte ytterligere, slik at man står tilbake med kanskje bare tre. Samtidig har Norpapp lagt om sin logistikk, slik at konvensjonell jernbanetransport er borte, til fordel for vekselskap som kan transporteres med bane eller bil i et landsdekkende nett. Dette er Norpapps største logstikkrevolusjon noensinne.

Christian Ryg

Ringerike Transportkontor (RTK) fikk hovedkontrakten for distribusjon av bølgepapp fra Norges største produsent i november i fjor. Logistikkdirektør Frode Reksten understreker at nært naboskap ikke spilte noen avgjørende rolle i dette valget.

- RTK fant vårt behov, dekket det, og utkonkurrerte de største samlasterne i Norge. Det er selvsagt hyggelig at lokalt næringsliv har klart seg i steinhard konkurranse. Det konseptet RTK la frem er preget både av høy kvalitet totalt sett, og en riktig pris. Vi hadde krav om eksternt lager i nærhet av fabrikken. Det ble løst med plasthaller, vi har ikke behov for store, dyre lagerhaller. Så lenge hallene er fukt- og skadedyrsikre, holder det for vårt behov. Vi ønsket å legge om hele logistikkjeden, og distribuere direkte i jernbanecontainere, samtidig som vi måtte ha et rutenett for distribusjon med bil. Vi har i mange år benyttet jernbanetransport i konvensjonelle godsvogner, og ønsket fortsatt bruk av jernbane, bl.a. for å opprettholde en økonomisk og miljøvennlig transport. Samtidig så vi behovet for modernisering og rasjonalisering av transport og logistikk. Med vekselbeholdere oppnår vi økt fleksibilitet og raskere håndtering i de ulike terminaler. Dessuten kan skapene lastes uavhengig av om biler eller jernbanevogner finnes på Hensmoen.

Reksten forteller videre at RTK begynte sin bilbaserte distribusjon fra Hensmoen i mars. Dagen etter rullet de siste konvensjonelle godsvognene ut fra anlegget på Hensmoen. Da var 60 vekselbeholdere fra Uniteam klare til innsats. 5. mars sto det første togsettet klart med vekselbeholdere. Disse er 7,45 m lange og har innlastingshøyde på 2,60 m. Beholderne er utstyrt med foldedører og er lettisolert, slik at de kan frakte returlast som er temperaturømfintlig. 10 av beholderne er utstyrt med toppløft, slik at de kan håndteres med containerkraner for sjøtransport.

For RTK betyr kontrakten en omsetningsøkning på rundt 20%, eller bortimot 12 millioner kroner.

Bil på Østlandet - jernbane forøvrig

RTK står for distribusjonen av bølgepapp på Østlandet. Det vil si rundt 55% av Norpapps innenlands omsetning. Resten skal sendes på jernbane til distribusjonssentre. Her er NSB Gods og Nettlast underleverandører til RTK frem til distribusjonssentrene, mens man samarbeider med ulike transportører ute i distriktene.

Sentrale steder i landet blir Kristiansand. Stavanger/Sandnes, Bergen, Trondheim og Bodø. Fra noen av disse byene er det Nettlast som står for distribusjonen, mens man andre steder har kontrakt med Aarønes Transport, Danzas ASG og DFDS Tollpost-Globe om distribusjon. Fra Bodø og nordover benytter man også sjøtransport, slik at det er nødvendig med toppløft på disse vekselbeholdere. Norpapp vil også benytte vekselbeholdere mellom Hensmoen og Peterson Linerboard i Moss. Det går transporter begge veier, med fiber og papp. Her vil bedriften benytte jernbanetransport, supplert med vogntog på vei i den utstrekning det er nødvendig.

Rett til værs

Disponent Trond Pålerud i RTK kan vise til et stort og godt anlegg, midt på Hensmoen industrifelt. RTK endret i 1995 form fra et andelslag til aksjeselskap, der en del av de gamle eierne gikk inn. Firmaet kjøpte Ringnes bryggeriers anlegg med 7.000 kvm bebyggelse og 40 mål tomt, rett over veien for Norpapp. Inn på tomten går jernbanespor, og man har eget skiftelok for å bygge opp togstammer.

I dag går trafikken rett til værs, med sterk økning i biltrafikken, egne lagerhaller der RTK kan drive tredjeparts logistikk og samarbeid med både NSB Gods og Nettlast.

- Norpappavtalen danner grunnlag for mange andre, nye løsninger. For RTK kan vi si at det er starten på en ny hverdag. Vogntogtrafikken ut fra Hensmoen har vokst til rundt 60 enheter i uka. Vi legger nå opp til track and trace løsninger og GPS/GSM kommunikasjon med alle vogntog, sier Pålerud.

Han understreker også hvor viktig det er for firmaet å heve lastebilsjåførenes kompetanse, og rekruttere sjåfører til yrket. Inntjeningen må bedres, ved at materiellet må rulle hele døgnet. Man må finne samarbeidsformer og løsninger som utnytter materiellet bedre enn i dag, mener han.

For å få til en slik utvikling, er RTK med i et landsdekkende samarbeid, Nor-Flåte AS, der en rekke av selskapene som distribuerer Norpapps produkter også er med.

Hensmoen kan bli senter

Hensmoen har alle muligheter til å utvikle seg som senter for transport og distribusjon i Østlandsområdet. Det er ikke bare Norpapp som holder til rett nord for Hønefoss. Norske Skog Follum, Constructor Group, Spenncon, Ringnes, Munksjø og Huhtamäki Norway er alle store bedrifter i området.

Med nye veier utenom Hønefoss sentrum, gode forbindelser til Bergen, Fagernes, Oslo og Drammen "rett utenfor døren" og jernbanespor inn i industriområdet, mangler bare "Opsethstubbben", veien mellom Hønefoss og Gardermoen, for å få skikkelig øst - vest forbindelse nord for Oslo.

Det er heller ingen ting i veien for å utvikle faste togstammer som kan kjøre mellom Hensmoen og Alnabru, og gå inn i NSBs kombitransportsystem herfra. Allerede Norpapps kontrakt om transport av rundt 3000 vekselskap årlig med jernbane, danner et solid grunnlag. Norske Skog Follum har i mange år hatt sitt eget togopplegg mellom Hensmoen og Oslo havn, der mye utskiping av avispapir foregår fra Filipstad.

Også NSB Gods ser positivt på utvikling av Hensmoen som et senter for godstransport, enten man velger å trekke godset landeveien til Alnabru, henge på faste togstammer mellom Hønefoss og Bergen i Hønefoss, eller faste pendler med utgangspunkt direkte på Hensmoen. Salgs- og markedssjef Kåre Rise i NSB Gods understreker at det ikke er noe nytt for NSB Gods å frakte lastbærere i kombinerte transportsystemer, men at denne kontrakten er større enn de fleste, og har medført mer omlegging av systemer. Han tror kontrakten kan være med å bidra til en større omlegging av transportmønstre i Norge.

------------------------

Etter vårt intervju med Frode Reksten, har det kommet frem at han har kjøpt en betydelig aksjepost i RTK AS. Reksten vil fratre sin stilling som logistikksjef i Norpapp senere på året, men vil inntil fratredelsen sluttføre implementeringen av de betydelige prosjektene Norpapp er inne i. Selskapet opplyser at de har full tillit til at Frode Reksten fullt ut er i stand til å ivareta Norpapps interesser på en etisk forsvarlig måte den siste tiden av hans ansettelse. (Red. anm.)

www.logistikk-ledelse.no© 2001

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.062